سوالات متداول
 • رمضان نژاد رییس سازمان نظام مهندسی کشاورزی شد
 • ایثارگران جهاد کشاورزی سهام دریافت می کنند
 • رییس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی از صنایع شیلاتی استان بوشهر بازدید کرد
 • نخستین جشنواره ملی خرما روز پنجشنبه در بوشهر برگزار شد.
 • علی حیدری متولی منابع انسانی بخش کشاورزی استان بوشهر شد
 • کسب رتبه برتر مناسب سازی اماکن و ساختمان های اداری
 • غلامرضا منتظری به سمت سرپرست اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان بوشهر منصوب شد
 • ملاقات مردمی رییس سازمان روزهای یکشنبه در محل میز خدمت صورت می گیرد.
 • کشاورزان مواظب خسارت باران و تگرگ باشند
 • پرورش شتر در استان بوشهر توسعه می یابد
 • وظایف پرسنل معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی

  معاون توسعه مديريت و منابع

  1- راهبري،اجرا و نظارت بر برنامه هاي مربوط به تحول و نو سازي اداري در سازمان در چارچوب سيستم هاي مصوب

  2- تعيين سياستها و خط مشي هاي مربوط به نحوه سازماندهي ساختار تشكيلاتي،بهبود فرايندها و روشهاي انجام كار،جذب ونگهداري و بهسازي نيروي انساني در سازمان در چارچوب ضوابط و مقررات مربوطه

  3-برنامه ريزي و نظارت جهت برآورد و تامين نيازهاي آموزشي كاركنان

  4- انجام اقدامات مربوط به تنظيم،نگهداري و رسيدگي به حسابها در سازمان

  5- نظارت بر توزيع و هزينه كرد اعتبارات هزينه اي بين واحدهاي مختلف بر اساس بودجه مصوب سازمان

  6- برنامه ريزي و اتخاذ تدابير لازم به منظور اداره و بهبود وضعيت رفاهي كاركنان و نظارت بر حسن اجراي آن

  7- انجام اقدامات لازم در جهت استيفاء و حل و فصل مسائل و منافع حقوقي سازمان از طريق طرح ،تعقيب و دفاع از دعاوي سازمان

  8-نظارت بر كليه مناقصه ها و مزايده ها و معاملات سازمان

  * مسئول دفتر

  1- هماهنگي و تعيين وقت جهت ملاقات و مذاكرات با معاونت

  2- انجام امور مربوط به مكاتبات و نامه هاي وارده و صادره حوزه معاونت

  3-راهنمايي ارباب رجوعان در خصوص مسائل و مشكلات آنان

  4- تنظيم ماموريت،مرخصي و گزارش كار حوزه معاونت

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  مدير امور اداري

   1-     انجام اقدامات لازم جهت جذب وتامین نیروی انسانی مورد نیاز سازمان جهادکشاورزی استان در چارچوب مجوزهای مربوطه با هماهنگی گروه نوسازی وتحول اداری.

  2-    انجام کلیه امور پرسنلی کارکنان سازمان استان شامل ،ترفیعات،تغییرات طرح مسیر ارتقاء شغلی ،نقل وانتقال،مرخصی ..... در چارچوب ضوابط ومقررات مربوطه.

  3-    جمع آوری ،طبق بندی ،تجزیه وتحلیل آمار واطلاعات پرسنلی کلیه کارکنان شاغل.

  4-    انجام اقدام لازم جهت ارزشیابی دوره ای کارکنان سازمان وجمع بندی نتایج مربوطه و ارائه گرارشهای مرتبط به مراجع ذیربط.

  5-    دریافت ،ثبت ورهگیری تفکیک وتوزیع کلیه مکاتبات مربوط به سازمان جهادکشاورزی استان.

  6-    ماشین نویشی کلیه مکاتبات اداری عادی ومحرمانه حسب ارجاع واحدهای مختلف.

   

  *رئیس اداره امور شاغلین

  1-انجام اقدامات لازم جهت جذب و تامین نیروی انسانی

  2-نظارت بر انجام امور مربوط به ارتقاء و انتصاب

  3-نظارت بر صدور احکام کارگزینی

  4-نظارت بر انجام امور مرخصی و ماموریت پرسنل

  5-طبقه بندی و تجزیه تحلیل آمار و اطلاعات پرسنل

  6-پاسخ به شکوائیات در خصوص مسائل و مشکلات پرسنل

  7-نظارت بر انجام امور مربوط به قانون مدیریت خدمات کشوری

  8- نظارت بر انجام گزارش حضور و غیاب پرسنل

  9-نظارت بر امور گزارش کارکرد و حقوق پرسنل

  10-نظارت بر اجرای بخشنامه های حقوقی ، اداری و پرسنل

   

  *کارشناس امور اداری

  1-تشکیل پرونده جهت جذب مشمولین

  2-معرفی مشمولین به گزینش سازمان و ادارات تابعه

  3-صدور احکام مشمولین

  4-پیگیری تغییر وضعیت نیروهای شرکتی

  5-پیگیری امور مربوط به جذب نیرو و کارورزان

  6- انجام سایر امور محوله

   

  *کارشناس مسئول ارزشيابي كاركنان

  1-صدور احکام پرسنل رسمی ، پیمانی ، قراردادی و سربازان

  2-صدور احکام پرداخت کمک هزینه ازدواج – فوتی ( مربوط به کارکنان شاغل و بازنشسته و مشمول )

  3-تهیه لیست حق لباس کارکنان و ارسال به امور مالی

  4-تهیه آمار

  5-تکمیل اطلاعات مربوط به مدیران

  6-معرفی پرسنل به بانک کشاورزی جهت عضویت در صندوق حساب پس انداز کارکنان دولت

  7-تشکیل پرونده و پیگیری امور مربوط به پرسنل سازمان جهت تغییر وضعیت

   

  *رئیس اداره امور بازنشستگان و موظفين

  1-  شرکت در جلسات صندوق بازنشستگی وزارت جهاد کشاورزی و بازنشستگی کشوری

  2-  بررسی پرونده بازنشستگان و صدور حکم بازنشستگی و پیگیری تا برقراری حقوق

  3-  پیگیری قرارداد بیمه مکمل درمان بیمه عمر و حوادث بازنشستگان و جانبازان بازنشسته

  4-  پیگیری نقل و انتقال حق بازنشستگی کارکنان شاغل

  5-  پیگیری مسائل مربوط به تغییر صندوق همکاران شاغل

  6-  درخواست وام به بازنشستگان و موظفین از طریق صندوق بازنشستگی وزارت متبوع

  7-  پیگیری مسائل و مشکلات بازنشستگان و موظفین و انعکاس آن به مسئولین سازمان

  8-  پیگیری ارسال حق بازنشستگی به صندوق بازنشستگی و ارسال لیست اسامی مربوطه به صورت ماهانه

   

  *کارشناس مسئول امور بارنشستگان

  1-تشکیل پرونده بازنشستگان و ثبت کامپیوتری و صدور حکم

  2-تنظیم اسناد هزینه بازنشستگان و پیگیری آن

  3-تهيه گزارش بازنشستگی

  4-سازماندهی بایگانی بازنشستگان کشوری و صندوق معذوریت

  5-پیگیری مسائل و مشکلات بازنشستگان از جمله صدور کارت بیمه تکمیلی – پاداش معوقه بازنشستگان کشوری و غیره

  6-صدور گواهی و پیگیری درخواست های وام معذوریت بازنشستگان

  7-ثبت و تهیه گزارش سوابق بیمه بازنشستگان

   

  *کارشناس مسئول امور شاغلين

  1-انجام مطالعات در خصوص تشکیلات سازمانی

  2-صدور احکام کارگزینی شاغلین رسمی ، پیمانی و قراردادی

  3-صدور کلیه احکام کارگزینی از نظر انتصاب – ارتقاء طبقه – ارتقاء رتبه – انتقالی – مامور به خدمت – مرخصی بدون حقوق

  4-بررسی کلیه احکام بازنشستگان و موظفین و مشمولین

  5-تهیه لیست های آماری پرسنل سازمان

  6-تهیه لیست حق لباس پرسنل واجد شرایط و محاسبه سقف ریالی

  7-بررسی آئین نامه ها، دستورالعمل ها و بخشنامه های صادره از وزارتخانه متبوع و اجراي آنان

  8-پیگیری در خصوص تغییر وضعیت نیروها

  9-محاسبه سقف ریالی و صدور احکام پاداش پایان خدمت و مرخصی استحقاقی استفاده نشده پرسنل بازنشسته و شاغل

   

  *مدیر امور رفاه و پشتیبانی

  7-انجام اقدامات لازم بمنظور تامین،تجهیز،نگهداری ،تعمیر واجاره ساختمانها ،تاسیسات وابنیه سازمان جهادکشاورزی استان درجهت بهبود فضاهای اداری.

  8- انجام اقدامات لازم در خصوص تامین ، تجهیز ،نصب و بهره برداری از ماشین آلات وتجهیزات مورد نیاز سازمان وپیگیری امور مربوطه.

  9-نظارت بر اداره انبارها و سازه های نگهداری اقلام وتجهیزات عمومی مربوط به سازمان جهادکشاورزی استان وسایر واحدهای تابعه و وابسته .

  10-برنامه ریزی وانجام اقدامات لازم بمنظور تامین وارائه خدمات نقلیه وترابری مورد نیاز سازمان جهادکشاورزی وپیگیری کلیه امور مربوط به خدمات خودرویی.

  11-اقدام در جهت نظافت وتامین بهداشت عمومی اماکن تحت پوشش.

  12-انجام اقدامات لازم جهت ارائه خدمات پذیرایی کارکنان وبرگزاری جلسات ،سمینارها،مراسم وغیره.

  13-انجام اقدامات مربوط به فروش و واگذاری اموال مازاد متعلق به سازمان،تنظیم اسناد ومدارک مزایده ومناقصات ،امور مربوط به کمیسیون معاملات وتشریفات مربوطه.

  14- انجام اقدامات لازم بمنظور تامین سرانه های رفاهی کارکنان سازمان استان شامل( سهمیه های سفر های زیارتی، امکانات رقامتی وکمک های غیر نقدی و ....) وتوزیع آنها بر اساس ضوابط ومقررات مربوطه.

  15-نظارت بر امور تعاونی های کارکنان شامل(تعاونی مسکن،تعاونی مصرف ......) وانجام اقدامات لازم بمنظور تقویت وپشتیبانی آنان.

  16-برنامه ریزی وانجام اقدامات لازم بمنظور تجهیز،ساماندهی وتقویت خوابگاه ها واماکن اقامتی سازمان استان.

  17-برنامه ریزی وارائه خدمات مشاوره ،بهداشت حرفه ای ،مددکاری و ... به کارکنان ،بازنشستگان، از کار افتادگان وسایر کارکنان سازمان.

  18- برنامه ریزی واجرای برنامه های تربیت بدنی شامل(آموزش،اردوهای ورزشی، مسابقات و ...)

  19-انجام اقدامات مربوط به امور خدمات بیمه درمانی کارکنان سازمان وپیگیری خدمات مربوطه از طریق نهادهای درمانی و توانبخشی.

   

  *كارشناس بيمه

  1- پيگيري و عقد قرارداد با بيمه ها

  2- ارائه خدمات بيمه تكميلي،بيمه عمر و حوادث به پرسنل

  3-پيگيري امور مربوط به بيمه خدمات درماني پرسنل

  4- پيگيري امور مربوط به بيمه آتش سوزي منزل،امور مربوط به صدور دفترچه بيمه مشمولين

  5-نماينده سازمان در كارگروه اداره كار و امور اجتماعي

  6-هماهنگي و ارتباط مستمر با متصديان امور بيمه در شهرستانها

  7-تهيه بانك اطلاعات بيمه اي به كمك نرم افزارهاي مربوطه

   

  *رئيس اداره ساختمان و خدمات عمومي

  1- بازديد از كليه ساختمانهاي اداري

  2- رسيدگي به نواقص فني تاسيسات و امور خدماتي ساختمانها

  3-برنامه ريزي در خصوص اسكان مامورين اعزامي به استان

  4- برنامه ريزي جهت برگزاري همايش ها وجلسات در سازمان

  5-هماهنگي و تامين نيروي خدماتي جهت مراسمات در سازمان

  6-تهيه و صدور فرم غذاي مامورين اعزامي و فرم بليط هواپيما

  7-هماهنگي با شركت طرف قرارداد نيروهاي شركتي و تهيه و تنظيم گزارش كار اين نيروها در سازمان

  8-نظارت بر تنظيم اسناد و حواله هاي خريد،اسناد تلفن،برق ،غذاو...

   

  *كارشناس امور رفاهي

  1- پيگيري و انجام امور مربوط به جذب اعتبارات بانكي و توزيع شهرستاني اعتبارات

  2- نظارت بر فعاليت تعاونيهاي پرسنل سازمان

  3-نظارت بر امور بيمه پرسنل(درمان-حوادث و ساير بيمه ها)

  4- انجام امور مربوط به منازل سازماني

  5-نظارت و برنامه ريزي امور ورزش سازمان

  6-شركت در جلسات و كميسيونهاي مربوط به رفاه پرسنل

  7-ارائه پيشنهادات پرداختهاي رفاهي پرسنل

   

  *كارشناس مسئول امور ساختمان

  1- مسئول نگهداري و تعميرات ساختمانهاي كل سازمان

  2- جمع آوري آمار جهت تعميرات ساختمانها و تاسيسات

  3-تهيه و به روز كردن بانك اطلاعات مربوط به ساختمانها

  4- نظارت بر تعميرات و ساخت و سازهاي ساختمانهاي اداري

  5-شركت در جلسات مربوط

  6-پيگيري ونظارت بر تعميرات منازل سازماني

  7-نماينده سازمان در كميسيون ماده 5 مسكن وشهر سازي

  8-تهيه و آماده سازي اسناد مناقصه جهت انتخاب پيمانكار وارسال به كميسيون معاملات

   

  *كارشناس مسئول امور تاسيسات

  1- نظارت بر امر بهره برداري از تاسيسات ساختمان مركز مكانيزه

  2- نظارت بر انجام امور فني نگهداري تاسيسات از قبيل آب ،برق،و...

  3-نظارت بر تهيه قطعات يدكي و نصب و تعمير موتور پمپ ها و ساير دستگاههاي حرارتي سازمان

  4- تهيه و تنظيم برنامه هاي آموزشي و برنامه هاي تعمير و نگهداري دستگاههاي حرارتي

  5-نظارت بر حسن انجام وظايف تكنسين ها

  6-نظارت بر اجراي صحيح مقررات ايمني و حفاظتي

   

  *كارشناس امور اداري

  1- كارپردازي معاونت توسعه مديريت و منابع انساني

  2- كارپردازي مديريت امور اداري،رفاه و پشتيباني

  3- پيگيري كارپردازي مراكز جهاد كشاورزي شهرستانها

  4- كارپردازي حوزه رياست

  5- كارپردازي مديريت حراست

   

  *كار پرداز

  1- انجام امور مربوط به خريد اقلام مصرفي مورد نياز

  2- تنظيم سند وحواله خريد لوازم

  3-تنظيم سند تلفن ،آب ،برق،غذا ،بليط هواپيما و...

  4- پيگيري نامه هاي اداري قبوض آب و برق و تلفن

   

  *كارشناس مسئول امور رفاهي

  1-پیگیری امور واگذاری منازل سازمانی

  2- پیگیری اعطای تسهیلات بانکی و صدور معرفی نامه به همکاران

  3- پیگیری و برنامه ریزی برگزاری جلسات امور رفاهی ، کميته                          

     ورزش و...

  4 - برنامه ریزی و نظارت بر زائرسرای سازمان ( مشهد مقدس)

  5- پیگیری و برنامه ریزی امور رفاهی متفرقه پرسنل سازمان

   

  *تكنسين مسئول مخابرات

  1- نصب سيستمهاي مخابراتي ديجيتال و آنالوگ ،تعمير و نگهداري آنها

  2- برنامه ريزي نرم افزاري و سخت افزاري سيستمهاي مخابراتي

  3-نظارت مداوم بر كار دستگاهاي مركزي تلفن و خطوط تلفني و گزارش وانجام تعميرات

  4- پيگيري مكاتبات جهت جابجايي،رفع خرابي و سرويس دهي خطوط داخلي وشهري

  5-سفارش خريد لوازم وقطعات مورد نياز مركز مخابرات سازمان

  6-سركشي به شهرستانها و انجام امور مورد نياز و سفارش سيستمها واقلام و خطوط مورد نياز

   

  *رئيس اداره رفاه و تربيت بدني

  1-برنامه ریزی امور رفاهی پرسنل سازمان

  2- برنامه ریزی و انتخاب شرکت های بیمه گذار در امور رفاهی پرسنل شامل بیمه تکمیلی ،آتش سوزی ، خودرو و ...

  3- برگزاری و پیگیری جلسات امور رفاهی پرسنل

  4- برنامه ریزی و پیگیری امور منازل سازمانی

  5- برنامه ریزی و نظارت بر اعطاء تسهیلات به پرسنل سازمان

  6- برنامه ریزی و پیگیری مسائل زائرسرا و مهمانسرا

  7-نظارت ، بررسی و برنامه ریزی امور ورزشی و تفریحی کارکنان

  8- برنامه ریزی ، ارزشیابی و نظارت بر مجموعه امور رفاه و تربیت بدنی و بیمه پرسنل سازمان

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  مدير امور مالي

  1- نظارت و مراقبت بر تنظيم حسابهاي ماهانه و كنترل و ارسال آن به همراه اسناد و مدراك مربوطه به مراجع ذيصلاح و نيز نظارت بر حسن اجراي بودجه برنامه اي

  2- مراقبت در وصول درآمدها برابر مقررات و پرداخت مخارج در حدود اعتبارات مصوب با رعايت كامل قوانين

  3-تهيه صورت تفريغ بودجه مورد عمل ذيحسابي وارسال به مراجع مربوط

  4- بررسي قوانين بودجه و ساير قوانين و مقررات مالي و اظهار نظر در مورد نحوه اجرا

  5-راهنمايي لازم و كنترل كار حسابداران

  6-اجراي قرارها ودادنامه هاي صادره از ديوان محاسبات و ساير مراجع

  7-شركت در جلسات كميسون معاملات ،مزايده و هيات انتخاب مشاور و ديگر جلسات مربوط

   

  *كارشناس امور مالي

  1-تنظيم سيستم پرداخت حقوق

  2- ثبت اطلاعات پايه،احكام،وامها،كاركرد و ....

  3-محاسبات حقوق نيروهاي رسمي،پيماني و مشمولان

  4- تهيه ليست خزانه،ليست خالص و حقوقي

  5-ثبت اطلاعات خدمات درماني در سايت

  6-تهيه گزارش ماموريت و اضافه كاري

  7-پشتيباني سيستم دريافت اينترنتي فيش حقوقي

   

  *كارشناس مسئول امور مالي(تنظيم حسابها و دفتر داري)

  1- صدور اسناد حسابداري،صدور چك

  2- گزارش صورتهاي مالي اساسي

  3-گزارش ريز صورت هاي مالي

  4- گزارش عمليات پايان دوره و گزارش نقدينگي و تخصيص اعتبار

  5-بستن حسابها

  6- ثبت اعتبار مصوب و تخصيص اعتبار

  7-تهيه گزارشات دفاتر و گردش حسابها

   

  *رئيس اداره تملك دارايي سرمايه اي

  1- تهيه و تنظيم صورتهاي مالي و كنترل هاي لازم-تهيه گزارش تفريغ بودجه سالانه-نظارت بر چگونگي اعتبارات و توزيع اعتباري و درخواست وجه

  2- نظارت بر تخصيص ، پيگيري و اقدام لازم

  3-كنترل هاي مربوط به موافقنامه هاي تملك دارايي سرمايه اي و كنترل هزينه كرد هادر چارچوب موافقنامه ها

  4- كنترل شرايط عمومي و خصوصي پيمانهاي منعقده و شركت در جلسات پيشرفت فيزيكي

  5-راهنمايي و كنترل كار حسابداران و تقسيم كار بين آنها

  6-شركت در كميسيونهاي مربوط

  7-نظارت و مراقبت در حسن اجراي بودجه برنامه اي ،جريان امور واحد تحت سرپرستي ،اتخاذ تدابير وراهنمايي همكاران واحد

   

  *مسئول رسيدگي به اسناد

  1- رسيدگي و مميزي اسناد مالي براساس طرح و پروژه هاي مندرج در موافقتنامه هاي تملك داريي و سرمايه اي و ارسال آن به واحد تامين اعتبار

  2- درخواست اخذ،تمديد و ابطال ضمانتنامه

  3-تشكيل و بايگاني پرونده هاي مربوط به قراردادهاي اماني

  4- تحويل چك هاي صادره به عاملين امور مالي و ارباب رجوع

  5- كنترل جزئيات موافقتنامه ها در صورت واخواهي وپيگيري اصلاح

  6-كنترل و بررسي مفاد قراردادهاي اماني

  7-ارائه اطلاعات مربوط به قراردادهاي اماني به سازمان تامين اجتماعي و سازمان امور اقتصادي و دارايي جهت اخذ مفاصاحساب

   

  *كارشناس مسئول امور مالي

  1-تنظيم سيستم پرداخت حقوق

  2- ثبت اطلاعات پايه،احكام،وامها،كاركرد و ....

  3-محاسبات حقوق نيروهاي رسمي،پيماني و مشمولان

  4- تهيه ليست تنخواه،خالص و حقوقي،لسيت كسورات

  5-ثبت اطلاعات خدمات درماني در سايت

  6-تهيه ديسكت تامين اجتماعي

  7-محاسبات حقوق كلي

   

  *مسئول كنترل اعتبارات هزينه اي

  1- ثبت موافقتنامه هاي هزينه اي و ابلاغيه هاي ملي

  2- ثبت تخصيص هاي هزينه اي –دريافت هاي هزينه اي

  3-درخواست وجه از خزانه معين

  4- تعيين اعتبار اسناد هزينه سازمان و مديريتها

  5-ثبت اسناد و صدور سند اعتبارات هزينه اي

  6-تهيه گزارش اعتبارات هزينه براي سازمان،شهرستانها،خزانه و ديوان محاسبات

   

  *مسئول اعتبارات تملك داريي سرمايه اي

  1- انجام كليه امور مربوط به اعتبارات تملك دارايي در سيستم اعتبارات

  2- ثبت اسناد اعتبارات

  3-مغايريت گيري سيستم ها

  4- اعلام وصول ابلاغيه ها

  5-مغايرت گيري سيستم ها،ثبت موافقت نامه ها،ثبت كليه امور مربوط به اعتبارات در سيستم حسابداري

  6-كنترل مبالغ مندرج در موافقنامه ها با هزينه كرد

  7-تنظيم گزارش جذب اعتبارات جهت ارسال به خزانه

  8-ثبت تخصيص و درخواست از خزانه معين

   

  *رئيس اداره دريافت و پرداخت

  1- انطباق دريافت و پرداخت هاي هزينه اي با قوانين و مقررات مربوط

  2- نظارت بر ثبت دريافت و پرداخت هاي هزينه اي و ثبت اطلاعات حقوق ودستمزد

  3-پاسخگويي به مسائل و مشكلات حقوق ومزاياي پرسنل سازمان

  4- نظارت بر كار رسيدگي اسناد هزينه اي

  5-ارائه گزارش ماهانه به ديوان محاسبات

  6-شركت در جلسات مربوط

  7-تهيه و تنظيم گزارش پايان سال مالي و گزارشات عملكرد اعتبارات

  8-تهيه و تنظيم مكاتبات اداري اعتبارات هزينه اي

   

  *كمك كارشناس امور قراردادها

  1- تشكيل پرونده قراردادهاي منعقده با سازمان

  2- ثبت ضمانت نامه هاي بانكي ،تمديد و ابطال ضمانت نامه ها

  3-انجام مكاتبات با امور اقتصادي ودارائي و تامين اجتماعي جهت صدور مفاصاحساب

  4- ثبت و واريز سپرده ها و انتقال آنها به خزانه

  5- ارسال صورت ريز سپرده هاي پيمانكار

  6-بازديد از طرحهاي عمراني

  7-ثبت و ضبط اطلاعات مربوط به كليه امور قراردادها

  8-درخواست وجه سپرده از خزانه

  9-اخذ تائيديه سپرده ها در پايان سال

   

  *كارشناس امور مالي(بازنشستگان و موظفين)

  1- پيگيري صدور احكام از سازمان بازنشستگي و صندوق معذوريت

  2- ثبت احكام بازنشستگان

  3-محاسبه و پرداخت حقوق بازنشستگان و موظفين

  4- تهيه و تنظيم ليست حقوق بازنشستگان و موظفين

  5-تهيه وتنظيم لسيت ماموريت پرسنل و ثبت برگه هاي احكام ماموريت،محاسبه احكام ثبت شده ماموريت و پيگيري وصول آنها

  6-تسويه حساب ماهانه و سالانه دريافت و پرداخت حقوق بازنشستگان و موظفين

  7-ارسال صورتحساب ماهانه به سازمان بازنشستگي كشوري

   

  *معاون مديريت امور مالي

  1- رسيدگي و اظهار نظر و اقدام در مورد مسائل و پرونده هاي مشكلات مالي و حسابداري

  2- نظارت بر حسن اجراي بودجه برنامه اي ،جريان امور واحدهاي تحت سرپرستي

  3-شركت در كميسيون هاي مربوط

  4- ارائه راهنمايي هاي لازم جهت بالا بردن سطح معلومات همكاران تحت سرپرستي

  5-مطالعه قوانين بودجه و قوانين و مقررات مالي و اظهار نظر در مورد آنها

  6-رفع نقص از اسناد و صورت حسابهاي واخواهي شده

  7-تطبيق اسناد حسابداري با آيين نامه ها و دستورالعمل هاي حسابداري

  8-بررسي اجمالي اسناد مالي و ارجاع به زير مجموعه مديريت

   

   ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  رئیس اداره امور حقوقی 

  1-تنظیم لوایح و دادخواست های حقوقی و شکایات کیفری

  2-شرکت در جلسات محاکم قضایی و دفاع از حقوق سازمان

  3-تهیه و تنظیم قراردادها

  4-مشاوره حقوقی و اظهار نظر حقوقی سازمان و واحدهای تابعه

  5-پیگیری تسجیل املاک سازمان

  6-شرکت در جلسات و کمیسیونهای مختلف

  7-انجام امور دبیرخانه کمیسیون ماده 33 نظارت بر طرحها

   

  * کارشناس امور حقوقی

   1-پیگیری و وصول مطالبات جهاد کشاورزی از طریق مراجع قضایی

  2-پیگیری لازم در خصوص دعاوی مطروحه و شرکت در جلسات رسیدگی

  3-پیگیری لازم در خصوص تامین دلیل از طریق مراجع قضایی

  4-شرکت در جلسات اجرای قرار کارشناسی

  5-مراجعه به دادگستری استان و شهرستان به منظور مطالعه پرونده مطروحه علیه سازمان متبوع

  6-بررسی قراردادهای منعقده

  7-پاسخ به شکایات واصله از طریق دیوان عدالت اداری

  8-شرکت و تنظیم لوایح دفاعیه در جلسات رسیدگی اداره کار

  9-شرکت در جلسات اداری کل امور مالیات

  10-شرکت در جلسات کمیته فنی بازرگانی کمیسیون معاملات (خبره)

  11-پیگیری لازم در خصوص ثبت املاک

   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  اداره امور ايثارگران

  1- انجام و نظارت بر كليه امور مربوط به ايثارگران

  2- صدور گواهي جبهه

  3- انجام امور مربوط به كسري خدمت و معافيت فرزندان ايثارگران

  * كارشناس حفظ آثار و ارزشهاي دفاع مقدس

  1- تهیه و تدوین تاریخ و دفاع جنگ ، خاطرات مکتوب ، مصاحبه با فرماندهان ، سنگر سازان ، دیدار از خانواده های شهدا

  2- پیگیری مجوز چاپ و نشر آثار مرتبط با دفاع مقدس

  3- شرکت در جلسات ، گردهمایی ، ... مرتبط با امور محوله در استان و کشور

  4- تهیه و جمع آوری و ثبت اطلاعات ، تدوین اسناد و مدارک مربوط به پشتیبانی جنگ

  5- همکاری و هماهنگی جهت برپایی همایش و یادواره ها

  6- ارائه گزارش عملکرد دوره ای به مسئول مافوق

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  رئیس اداره امور قراردادها و پیمانها

  1-پیگیری برگزاری مناقصات

  2-پیگیری تشکیل جلسات هیئت انتخاب مشاور

  3-دبیر کمیسیون معاملات سازمان و پیگیری مصوبات جلسات

  4-پیگیری انعقاد و ابلاغ قراردادها و پیمانها با مشاوران و پیمانکاران برنده

   

  *کارشناس امور قراردادها و پیمانها

  1-کنترل اسناد مناقصه و تنظیم دعوتنمامه شرکت در مناقصه مطابق با قانون

  2-پیگیری فروش اسناد مناقصه

  3-اعلام کلیه مراحل برگزاری مناقصات در پایگاه اطلاع رسانی مناقصات

  4-تنظیم پیش نویس قراردادها و پیمانها

  5-بایگانی و صیانت از صورتجلسات کمیسیون معاملات و قراردادها

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   گروه نوسازي و تحول اداري

  1-     انجام بررسیهای لازم به منظور بهینه سازی ساختار،ترکیب وتوزیع نیروی انسانی وارائه پیشنهادهای لازم به معاون توسعه مدیریت ومنابع انسانی وکمیسیون تحول اداری سازمان.

  2-    انجام اقدامات لازم درخصوص استقرار مدیریت فرآیندها ورفع نارسائیها ومشکلات مربوط به تجزیه وتحلیل سیستم ها وفرآیندهای انجام کار در سطح سازمان.

  3-    برنامه ریزی وانجام اقدامات لازم در جهت تامین و برگزاری دوره های آموزشی مورد نیاز کارکنان سازمان در چارچوب سر فصل های تعیین شده.

  4-    انجام اقدامات لازم درجهت استقرار مدیریت کیفیت در سازمان وارائه الگوهای مناسب مدیریت کیفیت برای واحدهای مختلف.

  5-    برنامه ریزی،نظارت و راهبری طرح تکریم مردم وجلب رضایت ارباب رجوع در سطح سازمان.

  6-    انجام امور دبیرخانه کمیسیون تحول اداری سازمان وارائه برنامه جامع تحول اداری بر مبنای پیشنهادی دریافتی از کمیته های تخصصی زیر نظر کمیسیون تحول اداری وبرآورد وپیشنهادبودجه واعتبارات لازم.

  7-    انجام مطالعات و بررسیهای لازم به منظور استقرار چرخه مدیریت بهره وری (موضوع تصویبنامه شماره 22910/ت   8070 مورخ 2/3/79 هیات محترم وزیران) در سطح سازمان و ارزیابی مستمر چگونگی وعملکرد چرخه وارائه راه حلهای اصلاحی.

   

  اداره دبیرخانه

  1- دریافت نامه وتوزیع از طریق کارتابل

  2- ثبت نامه های وارده

  3- تایپ نامه های صادره

  4- ثبت نامه های وارده از طریق فاکس

  5- توزیع نامه های پستی در خارج از سازمان

   

  هواشناسی


  خدمات قابل ارائه توسط مراکز جهاد کشاورزی
  توصیه های کشاورزی
  پیام نیروی انتظامی
  یکی از آسیب ها و تهدیدات کار با شبکه های اجتماعی وابستگی و اعتیاد به حضور در فضای شبکه می باشد. 97/6/31
  مرجع رسیدگی به پیشنهادات، انتقادات ، شکایات مراجعه کنندگان
  آمار بازدید
  افراد آنلاین:12
  بازدیدکنندگان امروز:996
  بازدیدکنندگان دیروز:1919
  بازدید کل:697309
  آخرین بروزرسانی: 1397/9/22 11:13:57

  آدرس IP :

  54.167.15.6