سوالات متداول
 • بذور مورد نیاز کشاورزان استان بوشهر تامین شده است
 • استحصال ۲۰ میلیون متر مکعب آب در سازه‌های آبخیزداری استان بوشهر
 • کشت پایلوت کینوا در استان بوشهر
 • دو کارگاه آموزشی کشاورزی حفاظتی در استان بوشهر برگزار گردید
 • تعداد کلنی های زنبور عسل استان بوشهر سه برابر و تولید عسل آن سالانه به 400 تن افزایش یافته است
 • اقدامات ارزنده جهاد کشاورزی در جهت کاهش مصرف سموم و تولید محصول سالم
 • 6 هزار تن محصولات صنایع تبدیلی کشاورزی استان بوشهر صادر شد
 • برنامه ریزی برای تولید 4 میلیون تن چغندر پاییزه/ رکورد بی سابقه 1.6 میلیون تنی تولید شکر در 120 سال اخیر
 • بنگاه های اقتصادی فعال بخش کشاورزی نسبت به پذیرش کارورز اقدام می نمایند
 • اولین نشست اعضای مدیریت امور تولیدی و صنعتی ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان برگزار گردید
 • وظایف پرسنل معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی

  مدريت امور اداري رفاه و پشتيباني

   1-     انجام اقدامات لازم جهت جذب وتامین نیروی انسانی مورد نیاز سازمان جهادکشاورزی استان در چارچوب مجوزهای مربوطه با هماهنگی گروه نوسازی وتحول اداری.

  2-    انجام کلیه امور پرسنلی کارکنان سازمان استان شامل ،ترفیعات،تغییرات طرح مسیر ارتقاء شغلی ،نقل وانتقال،مرخصی ..... در چارچوب ضوابط ومقررات مربوطه.

  3-    جمع آوری ،طبق بندی ،تجزیه وتحلیل آمار واطلاعات پرسنلی کلیه کارکنان شاغل.

  4-    انجام اقدام لازم جهت ارزشیابی دوره ای کارکنان سازمان وجمع بندی نتایج مربوطه و ارائه گرارشهای مرتبط به مراجع ذیربط.

  5-    دریافت ،ثبت ورهگیری تفکیک وتوزیع کلیه مکاتبات مربوط به سازمان جهادکشاورزی استان.

  6-    ماشین نویشی کلیه مکاتبات اداری عادی ومحرمانه حسب ارجاع واحدهای مختلف.

  7-انجام اقدامات لازم بمنظور تامین،تجهیز،نگهداری ،تعمیر واجاره ساختمانها ،تاسیسات وابنیه سازمان جهادکشاورزی استان درجهت بهبود فضاهای اداری.

  8- انجام اقدامات لازم در خصوص تامین ، تجهیز ،نصب و بهره برداری از ماشین آلات وتجهیزات مورد نیاز سازمان وپیگیری امور مربوطه.

  9-نظارت بر اداره انبارها و سازه های نگهداری اقلام وتجهیزات عمومی مربوط به سازمان جهادکشاورزی استان وسایر واحدهای تابعه و وابسته .

  10-برنامه ریزی وانجام اقدامات لازم بمنظور تامین وارائه خدمات نقلیه وترابری مورد نیاز سازمان جهادکشاورزی وپیگیری کلیه امور مربوط به خدمات خودرویی.

  11-اقدام در جهت نظافت وتامین بهداشت عمومی اماکن تحت پوشش.

  12-انجام اقدامات لازم جهت ارائه خدمات پذیرایی کارکنان وبرگزاری جلسات ،سمینارها،مراسم وغیره.

  13-انجام اقدامات مربوط به فروش و واگذاری اموال مازاد متعلق به سازمان،تنظیم اسناد ومدارک مزایده ومناقصات ،امور مربوط به کمیسیون معاملات وتشریفات مربوطه.

  14- انجام اقدامات لازم بمنظور تامین سرانه های رفاهی کارکنان سازمان استان شامل( سهمیه های سفر های زیارتی، امکانات رقامتی وکمک های غیر نقدی و ....) وتوزیع آنها بر اساس ضوابط ومقررات مربوطه.

  15-نظارت بر امور تعاونی های کارکنان شامل(تعاونی مسکن،تعاونی مصرف ......) وانجام اقدامات لازم بمنظور تقویت وپشتیبانی آنان.

  16-برنامه ریزی وانجام اقدامات لازم بمنظور تجهیز،ساماندهی وتقویت خوابگاه ها واماکن اقامتی سازمان استان.

  17-برنامه ریزی وارائه خدمات مشاوره ،بهداشت حرفه ای ،مددکاری و ... به کارکنان ،بازنشستگان، از کار افتادگان وسایر کارکنان سازمان.

  18- برنامه ریزی واجرای برنامه های تربیت بدنی شامل(آموزش،اردوهای ورزشی، مسابقات و ...)

  19-انجام اقدامات مربوط به امور خدمات بیمه درمانی کارکنان سازمان وپیگیری خدمات مربوطه از طریق نهادهای درمانی و توانبخشی.

   

  مديريت امور مالي

  1- تنظیم حساب اعتبارات وتوزیع آنها براساس بودجه مصوب واحدها وسایر منابع طبق مقررات مربوطه ونظارت برمصرف آنها در چارچوب قانون.

  2- تنظیم ونگهداری دفاتر حساب اعتبارات وتعهدات سازمان جهادکشاورزی استان وتلاش در جهت تامین آنها در موعد مقرر.

  3- انجام اقدامات لازم درخصوص تامین وپرداخت کلیه هزینه های سازمان جهاداستان و واحدهای تابعه آن پس از طی مراحل طبق ضوابط ومقررات مربوطه.

  4- رسیدگی وبازبینی اسناد هزینه ها وسایر فعالیتهای مالی انجام شده وتطبیق آنها با ضوابط ومقررات مربوطه .

  5- تهیه وتنظیم صورت تفریغ بودجه سازمان درپایان سال مالی جهت ارسال به مراجع ذیربط.

  6- تهیه وتنظیم لیست حقوق کارکنان وانجام اقدامات لازم بمنظور پرداخت حقوق ومزایای مربوطه.

  7- نگهداری حساب اموال سازمان جهاد استان در چارچوب آئین نامه های مربوطه.

   

  اداره امور حقوقي

  1- ارائه مشاوره حقوقی به کلیه واحدهای تابعه و وابسته سازمان از طریق انتخاب وکلا،تنظیم دعاوی و دادخواست و سایر امور حمایتی حقوقی .

  2-برقراری ارتباط با مراجع قضائی استان وکشور بمنظور رفع مشکلات و پاسخگویی به مکاتبات و دعاوی مطروحه علیه سازمان.

  3-بررسی و اظهار نظر حقوقی در زمینه کلیه قراردادها،پروتکل ها و موافقت نامه های سازمان با اشخاص حقیقی وحقوقی و ارائه طریق در خصوص نحوه تنظیم،رسیدگی وحل وفصل اختلافات ودعاوی مربوطه.

  4-انجام اقدامات لازم جهت پیگیری وپیگرد حقوقی وقضایی پیمانکاران وصاحبان متخلف پروانه ها و مجوزهای طرف قرارداد با سازمان حسب اعلام واحدهای متولی پیمانها،پروانه ها ومجوزها.

  5-ارائه مشاوره وخدمات حقوقی به کارکنان سازمان.

   

  اداره امور ايثارگران

  1- انجام و نظارت بر كليه امور مربوط به ايثارگران

  2- صدور گواهي جبهه

  3- انجام امور مربوط به كسري خدمت و معافيت فرزندان ايثارگران

   

  اداره امور قراردادها و پيمانها

  1- انجام و نظارت بر کلیه امور مربوط به قراردادها و پیمانها

  2- كنترل اسناد مناقصه و تنظيم اسناد دعوت نامه هاي شركت در مناقصه مطابق با قانون

   

   گروه نوسازي و تحول اداري

  1-     انجام بررسیهای لازم به منظور بهینه سازی ساختار،ترکیب وتوزیع نیروی انسانی وارائه پیشنهادهای لازم به معاون توسعه مدیریت ومنابع انسانی وکمیسیون تحول اداری سازمان.

  2-    انجام اقدامات لازم درخصوص استقرار مدیریت فرآیندها ورفع نارسائیها ومشکلات مربوط به تجزیه وتحلیل سیستم ها وفرآیندهای انجام کار در سطح سازمان.

  3-    برنامه ریزی وانجام اقدامات لازم در جهت تامین و برگزاری دوره های آموزشی مورد نیاز کارکنان سازمان در چارچوب سر فصل های تعیین شده.

  4-    انجام اقدامات لازم درجهت استقرار مدیریت کیفیت در سازمان وارائه الگوهای مناسب مدیریت کیفیت برای واحدهای مختلف.

  5-    برنامه ریزی،نظارت و راهبری طرح تکریم مردم وجلب رضایت ارباب رجوع در سطح سازمان.

  6-    انجام امور دبیرخانه کمیسیون تحول اداری سازمان وارائه برنامه جامع تحول اداری بر مبنای پیشنهادی دریافتی از کمیته های تخصصی زیر نظر کمیسیون تحول اداری وبرآورد وپیشنهادبودجه واعتبارات لازم.

  7-    انجام مطالعات و بررسیهای لازم به منظور استقرار چرخه مدیریت بهره وری (موضوع تصویبنامه شماره 22910/ت   8070 مورخ 2/3/79 هیات محترم وزیران) در سطح سازمان و ارزیابی مستمر چگونگی وعملکرد چرخه وارائه راه حلهای اصلاحی.

   

  اداره دبیرخانه

  1- دریافت نامه وتوزیع از طریق کارتابل

  2- ثبت نامه های وارده

  3- تایپ نامه های صادره

  4- ثبت نامه های وارده از طریق فاکس

  5- توزیع نامه های پستی در خارج از سازمان

   

  سایر خبرها
  هواشناسی


  خدمات قابل ارائه توسط مراکز جهاد کشاورزی
  توصیه های کشاورزی
  وضعیت آب و هوا
  مرجع رسیدگی به پیشنهادات، انتقادات ، شکایات مراجعه کنندگان
  آمار بازدید
  افراد آنلاین:1
  بازدیدکنندگان امروز:599
  بازدیدکنندگان دیروز:1176
  بازدید کل:132113
  آخرین بروزرسانی: 1396/10/30 14:31:50