سوالات متداول
 • طرح پهنه بندی عرصه های تولیدی استان بوشهر با 116 پهنه در حال اجراست
 • وزیر جهاد کشاورزی دستاوردهای بخش کشاورزی ایران را در چهلمین کنفرانس فائو تشریح می کند.
 • 28 سایت جامع الگویی تولیدی طی سه سال اخیر در بخش کشاورزی استان بوشهر ایجاد شده است.
 • دومین جلسه کارگروه تولید و اشتغال سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر برگزار شد.
 • کارگاه آموزشی مدیریت تلفیقی آفات چوبخوار خرما در شهرستان تنگستان برگزار شد
 • تالار ترویج دانش و فنون کشاورزی تحولی بزرگ در بخش کشاورزی
 • کارگروه تولید و اشتغال سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهرشروع به کار کرد.
 • نرخ عملیات برداشت با کمباین در استا ن بوشهر
 • خطر طغیان بیماریهای گندم در مزارع استان بوشهر
 • بازارهای سنتی پاسخگوی کشاورزی تولید انبوه و اقتصادی نیست
 • وظایف معاونت تولیدات گیاهی

  معاونت بهبود تولیدات گیاهی:

  1-راهبری ونظارت به امور مربوط به بهبود وافزایش تولیدات کشاورزی در سطح استان در چارچوب سیاستهای کلان وزارت جهادکشاورزی.

  2-تهیه برنامه و بودجه پیشنهادی سالیانه تولید محصولات کشاورزی و ارائه به واحدهای ذیربط جهت تصویب و نظارت برآنها.

  3-اتخاذ تدابیر لازم بمنظور احیاء، بهبود وتوسعه منابع گیاهی موجود در پهنه کشاورزی استان.

  4-بررسی وشناخت موانع ومشکلات موجود درمسیر توسعه کشاورزی استان وبرنامه ریزی در جهت رفع موانع موجود وتسهیل جریان تولید کشاورزی .

  5-جمع آوری واعلام نیازهای آموزشی و تحقیقاتی بخش کشاورزی استان به مراجع آموزشی وتحقیقاتی ذیربط.

  6-اجرای روشهای صحیح ترویجی بهره برداری از منابع کشاورزی ونیز عملیات مختلف کشاورزی وبرنامه ریزی جهت ترویج مناسبترین روشهای زراعی به بهره برداری با هماهنگی مدیریت ترویج کشاورزی.

  7-تهیه وتدوین دستورالعمل فنی مربوط به مراحل مختلف تولید محصولات کشاورزی براساس آخرین یافته های تحقیقاتی وعملی وارائه به بهره داران با هماهنگی مدیریت ترویج کشاورزی.

   

  مدیریت امور زراعت:

  1-     راهبری ،نظارت واجرای سیاستهای کلان وزارت جهادکشاورزی در زمینه توسعه وبهبود تولید محصولات زراعی در محدوده استان درچارچوب اهداف وبرنامه های مصوب.

  2-    انجام وبرنامه ریزی لازم در جهت توسعه سطح زیر کشت محصولات زراعی به تفکیک آبی ودیم با هدف افزایش میزان تولید در واحد سطح وبررسی وشناخت موانع ومشکلات موجود در مسیر توسعه تولید محصولات زراعی استان.

  3-    تهیه وتدوین الگوها ودستورالعمل های فنی جهت ترویج روشهای بهینه کاشت،داشت وبرداشت محصولات زراعی استان با هماهنگی مدیریت ترویج کشاورزی.

  4-    هماهنگی با واحد صدور پروانه ومجوزها جهت بررسی صلاحیت وشرایط فنی متقاضیان صدور پروانه ها ومجوزهای زراعی در سطح استان.

  5-    ارزشیابی مستمر برنامه های اجرائی برای انجام اصلاحات ضروری واعمال تجدید نظرهای لازم.

   

  مدیریت امور باغبانی:

  1-راهبری ونظارت واجرای سیاستهای کلان وزارت جهادکشاورزی در زمینه توسعه وبهبود تولیدات محصولات باغی در محدوده استان در چارچوب اهداف وبرنامه های مصوب.

  2-انجام برنامه ریزی لازم جهت توسعه سطح زیر کشت محصولات باغی به تفکیک آبی ودیم با هدف افزایش میزان تولید در واحد سطح با بررسی وشناخت موانع ومشکلات موجود در مسیر توسعه تولید محصولات باغی استان.

  3-تهیه وتدوین الگوها ودستورالعملهای فنی جهت ترویج روشهای بهینه کاشت، داشت وبرداشت محصولات باغی استان با هماهنگی مدیریت ترویج کشاورزی.

  4- هماهنگی با واحد صدور پروانه ها ومجوزها جهت بررسی صلاحیت وشرایط فنی متقاضیان صدور پروانه و مجوز باغبانی در سطح استان.

  5-ارزشیابی مستمر برنامه های اجرائی برای انجام اصلاحات ضروری واعمال تجدید نظرهای لازم.

   

  مدیریت حفظ نباتات:

  1-     اجرائی نمودن سیاستها ،مقررات وخط مشی های ابلاغ شده از سازمان حفظ نباتات ونظارت بر حسن اجرای آنها در سطوح مختلف تابعه سازمان استان.

  2-    برنامه ریزی جهت پایش مستمر منابع گیاهی منطقه در برابرتهدیدآفات، بیماریها وعلفهای هرز وشرایط پیشگیری ازورود آفات وبیماریهای غیر بومی از مناطق همجوار.

  3-    انجام برنامه ریزیهای لازم جهت مبارزه تلفیقی با آفات وبیماریها .

  4-    تهیه وتدوین دستورالعملهای فنی مربوط به نحوه، زمان وشرایط پیشگیری ومبارزه باآفات گیاهی وابلاغی آن به واحدهای اجرایی مستقر در شهرستانها ومناطق پایین تر از شهرستان.

  5-    اطلاع رسانی و انجام اقدامات لازم در خصوص آگاه نمودن کشاورزان وجلب مشارکتهای عمومی جهت مبارزه باآفات وبیماریهای گیاهی با هماهنگی مدیریت ترویج کشاورزی.

  6-    برآورد سموم و ادوات موردنیاز جهت انجام عملیات مبارزه با آفات وبیماریها وانجام پیگیری لازم در جهت تهیه، تامین وتوزیع آنها .

  7-    نظارت برنحوه اجرای ضوابط واستانداردهای قرنطینه ای توسط ایستگاههای قرنطینه گیاهی مستقر در سطح استان.

  8-    نظارت مستمر بر عملکرد توزیع کنندگان سموم آزمونهای کاربری سموم وصدور مجوزهای لازم.

  9-    هماهنگی با واحد صدورپروانه ها ومجوزها جهت بررسی صلاحیت وشرایط فنی متقاضیان عاملیت توزیع سموم وسایر موادبیولوژیک مبارزه گیاهی.

  10-  برنامه ریزی جهت جایگزینی انواع روشهای مبارزه غیر شیمیایی وزمینه سازی جهت اقدامات مربوطه.

   

  اداره امور فن آوریهای مکانیزه کشاورزی:

  1-   برآورد،پیش بینی،پیگیری تامین وتوزیع ماشین آلات وادوات کشاورزی مورد نیاز جهت مکانیزه نمودن فعالیتهای بخش کشاورزی براساس اعلام نیاز واحدهای تخصصی واجرایی ذیربط.

  2-   تهیه وتدوین دستورالعملهای فنی مربوط به خرید،نگهداری وتعمیر ماشین آلات و ادوات کشاورزی وابلاغ آن به واحدهای اجرایی مستقر در شهرستانها ومناطق پایینتر از شهرستان.

  سایر خبرها
 • سالیانه 150 تن قارچ خوراکی در شهرستان تنگستان تولید می شود
 • 270 تن گوشت قرمز وارداتی و مرغ منجمد در استان بوشهر توزیع گردید.
 • نخیلات استان بوشهر مجهز به دستگاه بالابر می شوند.
 • افزایش اشتغال با توسعه کاشت گیاهان دارویی در استان بوشهر
 • کارگاه آموزشی بهداشت و بیماریهای دام برای دامداران شهرستان تنگستان برگزار گردید.
 • توسعه عسل و پرورش بلدرچین در استان بوشهر توسعه می یابد.
 • کارگاه آموزشی تب کریمه کنگو در شهرستان بوشهر برگزار شد
 • ۲۷ هزار تن گندم و 20 تن کلزا از کشاورزان استان بوشهر خرید شد
 • کارگاه آموزشی - ترویجی کارآفرینی در شهرستان بوشهر برگزار گردید
 • کارگاه آموزشی تولید گرده گل در زنبورستانها در شهرستان دشتستان برگزار گردید
 • کارگاه آموزشی - ترویجی شیرینی پزی در شهرستان تنگستان برگزار گردید
 • کارگاه آموزشی - ترویجی بافندگی در روستای چاهدول دشتستان برگزار شد
 • کالاهای اساسی ماه مبارک رمضان از تخفیف ویژه برخوردار شدند
 • برنامه الگوی کشت لازم الاجرا است
 • هواشناسی


  خدمات قابل ارائه توسط مراکز جهاد کشاورزی
  توصیه های کشاورزی
  وضعیت آب و هوا
  مرجع رسیدگی به پیشنهادات، انتقادات ، شکایات مراجعه کنندگان
  آمار بازدید
  افراد آنلاین: 2
  بازدیدکنندگان امروز: 820
  بازدیدکنندگان دیروز: 2360
  بازدید کل: 330405
  آخرین بروزرسانی: 1396/4/27 08:58:22