سوالات متداول
 • برنامه ریزی برای تولید 4 میلیون تن چغندر پاییزه/ رکورد بی سابقه 1.6 میلیون تنی تولید شکر در 120 سال اخیر
 • بنگاه های اقتصادی فعال بخش کشاورزی نسبت به پذیرش کارورز اقدام می نمایند
 • اولین نشست اعضای مدیریت امور تولیدی و صنعتی ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان برگزار گردید
 • طرح کارورزی دانش آموختگان دانشگاهی بخش کشاورزی ابلاغ گردید.
 • اجرای طرح نخلستان رهاورد اقتصاد مقاومتی در استان بوشهر
 • احتمال بروز تنش در محصولات کشاورزی استان بوشهر به دلیل افزایش دما و رطوبت
 • طرح پهنه بندی عرصه های تولیدی استان بوشهر با 116 پهنه در حال اجراست
 • وزیر جهاد کشاورزی دستاوردهای بخش کشاورزی ایران را در چهلمین کنفرانس فائو تشریح می کند.
 • 28 سایت جامع الگویی تولیدی طی سه سال اخیر در بخش کشاورزی استان بوشهر ایجاد شده است.
 • دومین جلسه کارگروه تولید و اشتغال سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر برگزار شد.
 • وظایف معاونت تولیدات گیاهی

  معاونت بهبود تولیدات گیاهی:

  1-راهبری ونظارت به امور مربوط به بهبود وافزایش تولیدات کشاورزی در سطح استان در چارچوب سیاستهای کلان وزارت جهادکشاورزی.

  2-تهیه برنامه و بودجه پیشنهادی سالیانه تولید محصولات کشاورزی و ارائه به واحدهای ذیربط جهت تصویب و نظارت برآنها.

  3-اتخاذ تدابیر لازم بمنظور احیاء، بهبود وتوسعه منابع گیاهی موجود در پهنه کشاورزی استان.

  4-بررسی وشناخت موانع ومشکلات موجود درمسیر توسعه کشاورزی استان وبرنامه ریزی در جهت رفع موانع موجود وتسهیل جریان تولید کشاورزی .

  5-جمع آوری واعلام نیازهای آموزشی و تحقیقاتی بخش کشاورزی استان به مراجع آموزشی وتحقیقاتی ذیربط.

  6-اجرای روشهای صحیح ترویجی بهره برداری از منابع کشاورزی ونیز عملیات مختلف کشاورزی وبرنامه ریزی جهت ترویج مناسبترین روشهای زراعی به بهره برداری با هماهنگی مدیریت ترویج کشاورزی.

  7-تهیه وتدوین دستورالعمل فنی مربوط به مراحل مختلف تولید محصولات کشاورزی براساس آخرین یافته های تحقیقاتی وعملی وارائه به بهره داران با هماهنگی مدیریت ترویج کشاورزی.

   

  مدیریت امور زراعت:

  1-     راهبری ،نظارت واجرای سیاستهای کلان وزارت جهادکشاورزی در زمینه توسعه وبهبود تولید محصولات زراعی در محدوده استان درچارچوب اهداف وبرنامه های مصوب.

  2-    انجام وبرنامه ریزی لازم در جهت توسعه سطح زیر کشت محصولات زراعی به تفکیک آبی ودیم با هدف افزایش میزان تولید در واحد سطح وبررسی وشناخت موانع ومشکلات موجود در مسیر توسعه تولید محصولات زراعی استان.

  3-    تهیه وتدوین الگوها ودستورالعمل های فنی جهت ترویج روشهای بهینه کاشت،داشت وبرداشت محصولات زراعی استان با هماهنگی مدیریت ترویج کشاورزی.

  4-    هماهنگی با واحد صدور پروانه ومجوزها جهت بررسی صلاحیت وشرایط فنی متقاضیان صدور پروانه ها ومجوزهای زراعی در سطح استان.

  5-    ارزشیابی مستمر برنامه های اجرائی برای انجام اصلاحات ضروری واعمال تجدید نظرهای لازم.

   

  مدیریت امور باغبانی:

  1-راهبری ونظارت واجرای سیاستهای کلان وزارت جهادکشاورزی در زمینه توسعه وبهبود تولیدات محصولات باغی در محدوده استان در چارچوب اهداف وبرنامه های مصوب.

  2-انجام برنامه ریزی لازم جهت توسعه سطح زیر کشت محصولات باغی به تفکیک آبی ودیم با هدف افزایش میزان تولید در واحد سطح با بررسی وشناخت موانع ومشکلات موجود در مسیر توسعه تولید محصولات باغی استان.

  3-تهیه وتدوین الگوها ودستورالعملهای فنی جهت ترویج روشهای بهینه کاشت، داشت وبرداشت محصولات باغی استان با هماهنگی مدیریت ترویج کشاورزی.

  4- هماهنگی با واحد صدور پروانه ها ومجوزها جهت بررسی صلاحیت وشرایط فنی متقاضیان صدور پروانه و مجوز باغبانی در سطح استان.

  5-ارزشیابی مستمر برنامه های اجرائی برای انجام اصلاحات ضروری واعمال تجدید نظرهای لازم.

   

  مدیریت حفظ نباتات:

  1-     اجرائی نمودن سیاستها ،مقررات وخط مشی های ابلاغ شده از سازمان حفظ نباتات ونظارت بر حسن اجرای آنها در سطوح مختلف تابعه سازمان استان.

  2-    برنامه ریزی جهت پایش مستمر منابع گیاهی منطقه در برابرتهدیدآفات، بیماریها وعلفهای هرز وشرایط پیشگیری ازورود آفات وبیماریهای غیر بومی از مناطق همجوار.

  3-    انجام برنامه ریزیهای لازم جهت مبارزه تلفیقی با آفات وبیماریها .

  4-    تهیه وتدوین دستورالعملهای فنی مربوط به نحوه، زمان وشرایط پیشگیری ومبارزه باآفات گیاهی وابلاغی آن به واحدهای اجرایی مستقر در شهرستانها ومناطق پایین تر از شهرستان.

  5-    اطلاع رسانی و انجام اقدامات لازم در خصوص آگاه نمودن کشاورزان وجلب مشارکتهای عمومی جهت مبارزه باآفات وبیماریهای گیاهی با هماهنگی مدیریت ترویج کشاورزی.

  6-    برآورد سموم و ادوات موردنیاز جهت انجام عملیات مبارزه با آفات وبیماریها وانجام پیگیری لازم در جهت تهیه، تامین وتوزیع آنها .

  7-    نظارت برنحوه اجرای ضوابط واستانداردهای قرنطینه ای توسط ایستگاههای قرنطینه گیاهی مستقر در سطح استان.

  8-    نظارت مستمر بر عملکرد توزیع کنندگان سموم آزمونهای کاربری سموم وصدور مجوزهای لازم.

  9-    هماهنگی با واحد صدورپروانه ها ومجوزها جهت بررسی صلاحیت وشرایط فنی متقاضیان عاملیت توزیع سموم وسایر موادبیولوژیک مبارزه گیاهی.

  10-  برنامه ریزی جهت جایگزینی انواع روشهای مبارزه غیر شیمیایی وزمینه سازی جهت اقدامات مربوطه.

   

  اداره امور فن آوریهای مکانیزه کشاورزی:

  1-   برآورد،پیش بینی،پیگیری تامین وتوزیع ماشین آلات وادوات کشاورزی مورد نیاز جهت مکانیزه نمودن فعالیتهای بخش کشاورزی براساس اعلام نیاز واحدهای تخصصی واجرایی ذیربط.

  2-   تهیه وتدوین دستورالعملهای فنی مربوط به خرید،نگهداری وتعمیر ماشین آلات و ادوات کشاورزی وابلاغ آن به واحدهای اجرایی مستقر در شهرستانها ومناطق پایینتر از شهرستان.

  سایر خبرها
 • خرمای کبکاب و زاهدی استان بوشهر ثبت نشان ملی جغرافیایی شدند
 • کارگاه آموزشی تغذیه نخیلات در شهرستان دشتستان برگزار شد
 • کارگاه آموزشی جلوگیری از تغییر کاربری اراضی در شهرستان عسلویه برگزار شد
 • 20هزار هکتار از اراضی کشاورزی شهرستان دشتستان به آبیاری نوین تحت فشار مجهز شد
 • به مناسبت گرامیداشت هفته دولت 24 پروژه بخش کشاورزی در استان بوشهر به بهره برداری می رسد
 • پروژه ملی تربیت مدیران آینده وارد فاز اجرایی و عملیاتی گردید
 • ترکیب White wash ( روآتکس ) تحت عنوان سم ارگانیک غیرمجاز است
 • کارگاه آموزشی پرورش مرغ بومی در شهرستان عسلویه برگزار شد
 • صرفه جویی 102 میلیون متر مکعب آب کشاورزی با اجرای عملیات آب و خاک در تیر ماه سال 96
 • کارگاه آموزشی بیماری های مرغ بومی در شهرستان بوشهر برگزار شد
 • آغاز ثبت نام واحدهای تولیدی بخش کشاورزی جهت استفاده از تسهیلات رونق تولید
 • زمینه فعالیت زنان روستایی در شهرستان گناوه افزایش می یابد
 • 700 هکتار از اراضی کشاورزی شهرستان دشتستان به زیر کشت کنجد رفت
 • 3300 نفرشتردر استان بوشهر سمپاشی شدند
 • هواشناسی


  خدمات قابل ارائه توسط مراکز جهاد کشاورزی
  توصیه های کشاورزی
  وضعیت آب و هوا
  مرجع رسیدگی به پیشنهادات، انتقادات ، شکایات مراجعه کنندگان
  آمار بازدید
  افراد آنلاین: 3
  بازدیدکنندگان امروز: 1018
  بازدیدکنندگان دیروز: 2505
  بازدید کل: 490182
  آخرین بروزرسانی: 1396/6/28 12:11:20