سوالات متداول

وظایف مدیریت ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات

*مدیر ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات

1-ارزیابی مستمر روند اجرای طرح ها و برنامه های مصوب واحدهای مختلف سازمان

2- تجزیه وتحلیل عملکرد کلیه پروژه ها ،طرح ها و برنامه های مصوب ملی و استانی ، تهیه و تنظیم گزارش های مربوطه جهت ارائه به سازمان و دفتر مرکزی

3- نظارت ،ارزشیابی و سنجش مستمر عملکرد، کارایی و اثر بخشی برنامه ها و فعالیتهای سازمان در کلیه مراحل

4-اجرای تکالیف دبیرخانه کمیته ارتقاء سلامت اداری و مبارزه با رشوه و فساد و ارائه گزارش

5-بررسی میزان سلامت اداری و پیشگیری از مفاسد اداری و مبارزه با ارتشاء در سطح سازمان براساس مقررات مربوطه

6-بررسی عملکرد مدیران و سنجش میزان رضایت مردم از واحدهای مختلف و نحوه برخورد مدیران و کارکنان با ارباب رجوع

7-ایجاد تعامل و همکاری موثر با سازمانهای نظارتی برون سازمانی از جمله سازمان بازرسی کل کشور و.... وپیگیری گزارش های سازمان بازرسی

8-انجام بازرسی های آشکار و پنهان و ارائه گزارشهای لازم به مدیران ذیربط

9-بررسی و تحقیق پیرامون صحت وسقم شکایات واصله و پیگیری تا اخذ نتیجه نهایی به منظور پاسخگویی به شاکیان

10-بررسی وپاسخگویی به گزارشات و مکاتبات نهادهای نظارتی وبازرسی از قبیل نهاد ریاست جمهوری، سازمان بازرسی کل کشور، دفتر ارزیابی عملکرد وپاسخگویی به شکایات و...

11- حضور درجلسات، سمینارها ودوره های آموزشی وارائه نقطه نظرات وزمینه سازی آموزش کارکنان

 

*معاون مدیریت ارزیابی عملکرد وپاسخگویی به شکایات

1-بررسی کلیه نامه های ارجاعی به کارتابل مدیر وپیگیری آنها تا حصول نتیجه

2- نظارت بر روند پاسخگویی به درخواست ها وشکایات واصله توسط کارکنان مدیریت

3- پیگیری شکــایات واصله از سـازمان بازرسی کل کشور، نهاد رياست جمهوری، دفتر مرکزی وزارتخانه

4- تدوین نهایی فرمت ها وشاخص های ارزیابی عملکرد مدیریت های تخصصی سازمان

5-تائید نهایی گزارشات تهیه شده توسط کارکنان از نظر حقوقی وسایر موارد

6- اصلاح نامه ها وگزارشات و امضا کلیه نامه ها وگزارشات درغیاب مدیر

7- پاسخگویی به ارباب رجوع

8- شرکت درجلسات شورای هماهنگی ، معاملات، وسایر جلسات سازمان بازرسی در غیاب مدیر

9- انجام بازدید میدانی از طرح ها وتهیه گزارش

 

*کارشناس مسئول ارزیابی عملکرد

1-نظارت بر طرح ها وپروژه های اجرایی بخش های تخصصی زراعت، آب وخاک وباغبانی

2- تهیه گزارش نهایی ارزیابی عملکرد کلیه طرح ها وپروژه های اجرایی سازمان

3- برنامه ریزی وتهیه وتدوین فرمت های مورد نیاز جهت ارزیابی عملکرد بخش های تخصصی سازمان

4- رسیدگی به درخواست ها وشکایات واصله از طریق سامانه سامد وپیگیری آنها تاحصول نتیجه

5- پیگیری امور مربوط به بخشهای مختلف سازمان وجمعبندی فرمت های مورد نیاز جهت ارائه در جشنواره شهید رجایی وتهیه گزارش نهایی درخصوص خود ارزیابی دستگاه

6-تهیه گــــزارش های لازم درخصوص ارزیابی عملکرد وشکایات جهت ارسال به دفتر مرکزی وزارتخانه

 

*کارشناس ارزیابی عملکرد

1-تهیه فرمتهای مربوط به اعتبارات تملک دارایی

2- تکمیل فرمهای اعتبارات

3- ثبت وبایگانی اعتبارات ومقایسه بودجه ای سالهای قبل

4- تهیه آمار مورد نیاز وتجزیه وتحلیل آنها

5- بازدید ونظارت وارزیابی عملکرد طرحهای تملک دارایی

6-ارزیابی ونظارت برحسن اجرای طرح های تسهیلاتی

7-بررسی شکوائیه های مرتبط با اعتبارات تملک دارایی

8-شرکت درجلسات کمیته ارتقاء سلامت نظام اداری وثبت وضبط مکاتبات مربوطه

کمیته بهره‌وری
کمیته بهره‌وری سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر
گزارش عملکرد سازمان
سازمان جهادکشاورزی به تفکیک سال
مناقصات سازمان
جهت مشاهده لیست مناقصات بر روی لینک زیر کلیک کنید
هواشناسی


خدمات قابل ارائه توسط مراکز جهاد کشاورزی
توصیه های کشاورزی
مرجع رسیدگی به پیشنهادات، انتقادات ، شکایات

آمار بازدید
آنلاین :۱
بازدید امروز : ۱
بازدید دیروز : ۰
بازدید ماه : ۱
بازدید کل : ۱
آدرس IP : ۳٫۲۳۷٫۳۱٫۱۹۱
آخرین بروزرسانی : ۱۴۰۲/۷/۹