سوالات متداول
 • رمضان نژاد رییس سازمان نظام مهندسی کشاورزی شد
 • ایثارگران جهاد کشاورزی سهام دریافت می کنند
 • رییس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی از صنایع شیلاتی استان بوشهر بازدید کرد
 • نخستین جشنواره ملی خرما روز پنجشنبه در بوشهر برگزار شد.
 • علی حیدری متولی منابع انسانی بخش کشاورزی استان بوشهر شد
 • کسب رتبه برتر مناسب سازی اماکن و ساختمان های اداری
 • غلامرضا منتظری به سمت سرپرست اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان بوشهر منصوب شد
 • ملاقات مردمی رییس سازمان روزهای یکشنبه در محل میز خدمت صورت می گیرد.
 • کشاورزان مواظب خسارت باران و تگرگ باشند
 • پرورش شتر در استان بوشهر توسعه می یابد
 • وظایف مدیریت آب و خاک

  *مدیر آب و خاک

  1-     اجرای سیاستهای کلان وزارت جهاد کشاورزی در زمینه مدیریت عرصه ها ومنابع آبی وخاکی کشاورزی مناطق مختلف استان وتعیین اهداف و برنامه ها.

  2-    اجرای کلیه مقررات و دستورالعمل های وزارت جهاد کشاورزی در زمینه تامین، توزیع و بهره برداری ازمنابع آب کشاورزی وتاسیسات آبی مربوطه.

  3-    بررسی و اولویت بندی اراضی کشاورزی جهت انجام عملیات اصلاح ونوسازی خاک، تسطیح اراضی،زهکشی،شوری زدائی،احیاء، یکپارچه سازی،آماده سازی،عملیات ضد فرسایش و جاده های بین مزارع،آبرسانی،احیاء قنوات واستقرار سیستم های آبیاری.

  4-    بررسی وتعیین پیمانکاران جهت پیشبرد فعالیتهای اجرائی بخش آب وخاک کشاورزی ودامپروری وتاسیسات مربوطه در استان و عقد قراردادهای مربوطه.

  5-    نظارت مستمر به فعالیتهای پیمانکاران بخش غیر دولتی در اجرای طرحها،پروژه های آبی وخاکی کشاورزی ودامپروری و تاسیسات مربوطه استان واخذ وجمعبندی آمار وگزارشهای مربوطه.

  6-    انجام برنامه ریزی واقدامات لازم در خصوص تجهیز وتقویت آزمایشگاه های مستقر در بخش های مختلف سازمان.

   

  *معاون مدیریت آب و خاک و امور فنی مهندسی

  1-پیگیری و رسیدگی به امور مرتبط با شرح وظایف کلی مدیریت آب و خاک و امور فنی مهندسی

  2-عضو کمیته فنی – بازرگانی و انجام مسئولیت های محوله در این راستا

  3-عضو هیات انتخاب مشاور و وظایف محوله در هیات مذکور

  4-رابط آموزشی مدیریت آب و خاک مرتبط با کارکنان با پست کاردان و کارشناس مهندسی زراعی

  5-نماینده مدیریت جهت انتخاب نمونه های بخش کشاورزی با همکاری مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی

   

  *رئیس اداره مهندسی زراعی 

  1-  اجرای پروژه های تسطیح اراضی و شخم زنی ، تهیه مزارع نمایشی

  2-  تعیین راندمان انتقال آب در نهرها و آبیاری در نقاط مختلف آزمایش انواع پوشش بستر نهرها در شرایط مختلف

  3-  تعیین و آزمایش بهترین پوشش زهکشی زیرزمینی در شرایط مختلف و بهترین عمل و فواصل برای زهکشی های فرعی

  4-  اجرای طرح های مربوط به تهیه مقسم ، سیل گیر سدهای خاکی ، استخرهای ذخیره ، تلمبه و..

  5-  سرپرستی و هدایت برنامه های اجرایی کلی مهندسی زراعی مانند امور مربوط به آب و خاک و ماشین های کشاورزی در منطقه مورد عمل

  6-  تهیه طرح سیستم های مختلف آبیاری مناسب با خاک و محصولات کشاورزی

  7-  تنظیم برنامه کار درمورد طرح ها و تقسیم کار بین کارشناسان و کاردان ها و نظارت بر عملیات آنها از طریق بازرسی، مشاوره و رسیدگی به گزارشها

  8-  تعیین میزان آب مورد نیاز و انواع آن برای شستشوی خاک های شور و قلیایی و تعیین اثر فیزیکی مواد اصلاحی آن ومطالعه قابلیت نفوذ خاک

   

  *کارشناس مهندسی زراعی 

  1-تهیه متره و برآورد اسناد مناقصه پروژه های آب و خاک

  2-طراحی نقشه های پروژه در قالب اتوکد

  3-بازدید و نظارت بر پروژه های آب و خاک (تسطیح - جاده – احداث کانال)

  4-طراحی عملیات تسطیح اراضی در قالب پروژه های تجهیز و نوسازی

  5-کنترل دفترچه های مطالعاتی تسطیح

   

  * کارشناس آبیاری و زهکشی  

  1-  تهیه متره و برآورد اسناد مناقصه پروژه های احیاء، مرمت و لایروبی قنوات ، جاده بین مزارع و تسطیح اراضی

  2-  تهیه متره و برآورد اسناد مناقصه پروژه های انجام خدمات آزمایشگاهی مکانیک خاک

  3-  طراحی کانالهای آبیاری عمومی

  4-  طراحی جاده های دسترسی به مزارع استان

  5-  انجام نظارت عالیه بر پروژه های قنوات و کنترل صورت وضعیت آنها

  6-  انجام بازدید میدانی بر پروژه های آب و خاک

  7-  نظارت بر پروژه های مطالعاتی

  8-  کنترل صورت وضعیت های آزمایشگاهی مکانیک خاک

  9-  کنترل اسناد تهیه شده توسط مشاور قبل از اجرا و تشریفات مناقصه

   

  *کارشناس مسئول امور آزمایشگاه

  1-نظارت بر اجرای پروژه های آبیاری تحت فشار

  2-بررسی و تائید مطالعات آبیاری تحت فشار

  3-بررسی نتایج آزمایشگاهی آب و خاک اراضی متقاضیان و امکان سنجی انجام طرح های آبیاری تحت فشار براساس تفسیر آزمایشها

  4-بررسی پرونده های متقاضیان اجرای سیستم های آبیاری تحت فشار در کمیته تخصصي کارگروه اقتصادی و توسعه سرمایه گذاری

   

  *مسئول طرح و برنامه مدیریت

  1-تنظیم موافقتنامه های مربوط به مدیریت جهت مبادله با معاونت محترم برنامه ریزی استانداری

  2- وارد کردن آمار بانک نما مربوط به آبیاری تحت فشار

  3-تنظیم کردن آمار جهت ارسال به معاونت آب و خاک و صنایع وزارتخانه

  4-پیگیری موافقتنامه ها

  5-تدوین برنامه پنجم توسعه در رابطه با مدیریت آب و خاک

  6-پیگیری کننده تسهیلات در خصوص کارهای آب و خاک

  7-رابط مدیریت با معاونت محترم آب و خاک و صنایع وزارتخانه در خصوص اعتبارات

  8-مسئول تنظیم پاورپوینت های مدیریت جهت گزارشات درون و برون سازمان

  9-رابط مدیریت با مدیریت محترم امور مالی سازمان جهت جذب اعتبارات و برنامه ریزی آن

  10-رابط مدیریت و مسئول هماهنگی با معاونت محترم برنامه ریزی سازمان جهت آمار و اطلاعات و موافقتنامه و برنامه پنجم توسعه و برنامه پنجم اشتغال و ......

   

  *کارشناس توسعه شبکه های آبیاری

  1-تهیه متره و برآورد اسناد مناقصه، نظارت بر پروژه های احداث و بهسازی کانالهای آبیاری عمومی و کنترل و تائید صورت وضعیت پیمانکاران مجری

  2- تهیه متره و برآورد اسناد مناقصه ، نظارت بر پروژه های احیاء ، مرمت و لایروبی قنوات و کنترل و تائید صورت وضعیت پیمانکاران مجری

  3-تهیه متره و برآورد اسناد مناقصه ، نظارت بر پروژه های جاده های بین مزارع و کنترل و تائید صورت وضعیت پیمانکاران مجری

  4-تهیه متره و برآورد اسناد مناقصه ، نظارت بر پروژه های تسطیح اراضی کشاورزی و کنترل و تائید صورت وضعیت پیمانکاران مجری

  5- کنترل و تائید پرونده متقاضیان استفاده از تسهیلات کمک بلاعوض دولتی به منظور اجرای سیستم های آبیاری تحت فشار

  7- کنترل و تائید تعدیل صورت وضعیت پیمانکاران مجری پروژه های مرتبط با آب و خاک

  10- تهیه اسناد مناقصه و محاسبه نظارت عالیه و کارگاهی (نظارت فاز 3) بر اجرای پروژه های مرتبط با آب و خاک (همانند محاسبه نظارت عالیه و کارگاهی مشاور بر اجرای پروژه های احداث و بهسازی کانالهای آیباری)

  11- تهیه اسناد مناقصه و نظارت بر پروژه های مطالعاتی مرتبط با آب و خاک (همانند نظارت بر انجام مطالعات تجهیز و نوسازی اراضی تعاونی تولیدو..)

   

  *کارشناس مسئول تجهیز و نوسازی اراضی

  1-نظارت بر اجرای پروژه های تسطیح اراضی

  2-رسیدگی به درخواست های رسیده برای تسطیح اراضی

  3-تهیه گزارشات تسطیح در موارد لازم

  4-نظارت بر عملیات اجرایی کانالهای آبیاری توسط پیمانکاران

  5-همکاری در تهیه اسناد مناقصه کانالها ، تسطیح اراضی و جاده بین مزارع

  هواشناسی


  خدمات قابل ارائه توسط مراکز جهاد کشاورزی
  توصیه های کشاورزی
  پیام نیروی انتظامی
  یکی از آسیب ها و تهدیدات کار با شبکه های اجتماعی وابستگی و اعتیاد به حضور در فضای شبکه می باشد. 97/6/31
  مرجع رسیدگی به پیشنهادات، انتقادات ، شکایات مراجعه کنندگان
  آمار بازدید
  افراد آنلاین:7
  بازدیدکنندگان امروز:1466
  بازدیدکنندگان دیروز:963
  بازدید کل:700964
  آخرین بروزرسانی: 1397/9/26 12:44:00

  آدرس IP :

  18.212.93.234