سوالات متداول

وظایف مدیریت آب و خاک

*مدیر آب و خاک

1-     اجرای سیاستهای کلان وزارت جهاد کشاورزی در زمینه مدیریت عرصه ها ومنابع آبی وخاکی کشاورزی مناطق مختلف استان وتعیین اهداف و برنامه ها.

2-    اجرای کلیه مقررات و دستورالعمل های وزارت جهاد کشاورزی در زمینه تامین، توزیع و بهره برداری ازمنابع آب کشاورزی وتاسیسات آبی مربوطه.

3-    بررسی و اولویت بندی اراضی کشاورزی جهت انجام عملیات اصلاح ونوسازی خاک، تسطیح اراضی،زهکشی،شوری زدائی،احیاء، یکپارچه سازی،آماده سازی،عملیات ضد فرسایش و جاده های بین مزارع،آبرسانی،احیاء قنوات واستقرار سیستم های آبیاری.

4-    بررسی وتعیین پیمانکاران جهت پیشبرد فعالیتهای اجرائی بخش آب وخاک کشاورزی ودامپروری وتاسیسات مربوطه در استان و عقد قراردادهای مربوطه.

5-    نظارت مستمر به فعالیتهای پیمانکاران بخش غیر دولتی در اجرای طرحها،پروژه های آبی وخاکی کشاورزی ودامپروری و تاسیسات مربوطه استان واخذ وجمعبندی آمار وگزارشهای مربوطه.

6-    انجام برنامه ریزی واقدامات لازم در خصوص تجهیز وتقویت آزمایشگاه های مستقر در بخش های مختلف سازمان.

 

*معاون مدیریت آب و خاک و امور فنی مهندسی

1-پیگیری و رسیدگی به امور مرتبط با شرح وظایف کلی مدیریت آب و خاک و امور فنی مهندسی

2-عضو کمیته فنی – بازرگانی و انجام مسئولیت های محوله در این راستا

3-عضو هیات انتخاب مشاور و وظایف محوله در هیات مذکور

4-رابط آموزشی مدیریت آب و خاک مرتبط با کارکنان با پست کاردان و کارشناس مهندسی زراعی

5-نماینده مدیریت جهت انتخاب نمونه های بخش کشاورزی با همکاری مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی

 

*رئیس اداره مهندسی زراعی 

1-  اجرای پروژه های تسطیح اراضی و شخم زنی ، تهیه مزارع نمایشی

2-  تعیین راندمان انتقال آب در نهرها و آبیاری در نقاط مختلف آزمایش انواع پوشش بستر نهرها در شرایط مختلف

3-  تعیین و آزمایش بهترین پوشش زهکشی زیرزمینی در شرایط مختلف و بهترین عمل و فواصل برای زهکشی های فرعی

4-  اجرای طرح های مربوط به تهیه مقسم ، سیل گیر سدهای خاکی ، استخرهای ذخیره ، تلمبه و..

5-  سرپرستی و هدایت برنامه های اجرایی کلی مهندسی زراعی مانند امور مربوط به آب و خاک و ماشین های کشاورزی در منطقه مورد عمل

6-  تهیه طرح سیستم های مختلف آبیاری مناسب با خاک و محصولات کشاورزی

7-  تنظیم برنامه کار درمورد طرح ها و تقسیم کار بین کارشناسان و کاردان ها و نظارت بر عملیات آنها از طریق بازرسی، مشاوره و رسیدگی به گزارشها

8-  تعیین میزان آب مورد نیاز و انواع آن برای شستشوی خاک های شور و قلیایی و تعیین اثر فیزیکی مواد اصلاحی آن ومطالعه قابلیت نفوذ خاک

 

*کارشناس مهندسی زراعی 

1-تهیه متره و برآورد اسناد مناقصه پروژه های آب و خاک

2-طراحی نقشه های پروژه در قالب اتوکد

3-بازدید و نظارت بر پروژه های آب و خاک (تسطیح - جاده – احداث کانال)

4-طراحی عملیات تسطیح اراضی در قالب پروژه های تجهیز و نوسازی

5-کنترل دفترچه های مطالعاتی تسطیح

 

* کارشناس آبیاری و زهکشی  

1-  تهیه متره و برآورد اسناد مناقصه پروژه های احیاء، مرمت و لایروبی قنوات ، جاده بین مزارع و تسطیح اراضی

2-  تهیه متره و برآورد اسناد مناقصه پروژه های انجام خدمات آزمایشگاهی مکانیک خاک

3-  طراحی کانالهای آبیاری عمومی

4-  طراحی جاده های دسترسی به مزارع استان

5-  انجام نظارت عالیه بر پروژه های قنوات و کنترل صورت وضعیت آنها

6-  انجام بازدید میدانی بر پروژه های آب و خاک

7-  نظارت بر پروژه های مطالعاتی

8-  کنترل صورت وضعیت های آزمایشگاهی مکانیک خاک

9-  کنترل اسناد تهیه شده توسط مشاور قبل از اجرا و تشریفات مناقصه

 

*کارشناس مسئول امور آزمایشگاه

1-نظارت بر اجرای پروژه های آبیاری تحت فشار

2-بررسی و تائید مطالعات آبیاری تحت فشار

3-بررسی نتایج آزمایشگاهی آب و خاک اراضی متقاضیان و امکان سنجی انجام طرح های آبیاری تحت فشار براساس تفسیر آزمایشها

4-بررسی پرونده های متقاضیان اجرای سیستم های آبیاری تحت فشار در کمیته تخصصي کارگروه اقتصادی و توسعه سرمایه گذاری

 

*مسئول طرح و برنامه مدیریت

1-تنظیم موافقتنامه های مربوط به مدیریت جهت مبادله با معاونت محترم برنامه ریزی استانداری

2- وارد کردن آمار بانک نما مربوط به آبیاری تحت فشار

3-تنظیم کردن آمار جهت ارسال به معاونت آب و خاک و صنایع وزارتخانه

4-پیگیری موافقتنامه ها

5-تدوین برنامه پنجم توسعه در رابطه با مدیریت آب و خاک

6-پیگیری کننده تسهیلات در خصوص کارهای آب و خاک

7-رابط مدیریت با معاونت محترم آب و خاک و صنایع وزارتخانه در خصوص اعتبارات

8-مسئول تنظیم پاورپوینت های مدیریت جهت گزارشات درون و برون سازمان

9-رابط مدیریت با مدیریت محترم امور مالی سازمان جهت جذب اعتبارات و برنامه ریزی آن

10-رابط مدیریت و مسئول هماهنگی با معاونت محترم برنامه ریزی سازمان جهت آمار و اطلاعات و موافقتنامه و برنامه پنجم توسعه و برنامه پنجم اشتغال و ......

 

*کارشناس توسعه شبکه های آبیاری

1-تهیه متره و برآورد اسناد مناقصه، نظارت بر پروژه های احداث و بهسازی کانالهای آبیاری عمومی و کنترل و تائید صورت وضعیت پیمانکاران مجری

2- تهیه متره و برآورد اسناد مناقصه ، نظارت بر پروژه های احیاء ، مرمت و لایروبی قنوات و کنترل و تائید صورت وضعیت پیمانکاران مجری

3-تهیه متره و برآورد اسناد مناقصه ، نظارت بر پروژه های جاده های بین مزارع و کنترل و تائید صورت وضعیت پیمانکاران مجری

4-تهیه متره و برآورد اسناد مناقصه ، نظارت بر پروژه های تسطیح اراضی کشاورزی و کنترل و تائید صورت وضعیت پیمانکاران مجری

5- کنترل و تائید پرونده متقاضیان استفاده از تسهیلات کمک بلاعوض دولتی به منظور اجرای سیستم های آبیاری تحت فشار

7- کنترل و تائید تعدیل صورت وضعیت پیمانکاران مجری پروژه های مرتبط با آب و خاک

10- تهیه اسناد مناقصه و محاسبه نظارت عالیه و کارگاهی (نظارت فاز 3) بر اجرای پروژه های مرتبط با آب و خاک (همانند محاسبه نظارت عالیه و کارگاهی مشاور بر اجرای پروژه های احداث و بهسازی کانالهای آیباری)

11- تهیه اسناد مناقصه و نظارت بر پروژه های مطالعاتی مرتبط با آب و خاک (همانند نظارت بر انجام مطالعات تجهیز و نوسازی اراضی تعاونی تولیدو..)

 

*کارشناس مسئول تجهیز و نوسازی اراضی

1-نظارت بر اجرای پروژه های تسطیح اراضی

2-رسیدگی به درخواست های رسیده برای تسطیح اراضی

3-تهیه گزارشات تسطیح در موارد لازم

4-نظارت بر عملیات اجرایی کانالهای آبیاری توسط پیمانکاران

5-همکاری در تهیه اسناد مناقصه کانالها ، تسطیح اراضی و جاده بین مزارع

کمیته بهره‌وری
کمیته بهره‌وری سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر
گزارش عملکرد سازمان
سازمان جهادکشاورزی به تفکیک سال
مناقصات سازمان
جهت مشاهده لیست مناقصات بر روی لینک زیر کلیک کنید
هواشناسی


خدمات قابل ارائه توسط مراکز جهاد کشاورزی
توصیه های کشاورزی
مرجع رسیدگی به پیشنهادات، انتقادات ، شکایات

آمار بازدید
آنلاین :۱
بازدید امروز : ۱
بازدید دیروز : ۰
بازدید ماه : ۱
بازدید کل : ۱
آدرس IP : ۳٫۲۳۷٫۳۱٫۱۹۱
آخرین بروزرسانی : ۱۴۰۲/۷/۹