سرپرست جهاد کشاورزی شهرستان بوشهرمنصوب شد
سرپرست جهاد کشاورزی شهرستان بوشهرمنصوب شد.
كدخبر: id-1631
تاريخ: 2022-03-10 08:39:28

به نقل از روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی استان بوشهر،طی حکمی از سوی رئیس سازمان جهادکشاورزی استان بوشهر سرپرست جهادکشاورزی شهرستان بوشهرمنصوب شد.
نوذرمنفرد آقای محمودکیهان را بعنوان سرپرست جهادکشاورزی شهرستان بوشهرمنصوب نمود.