رفع تداخلات قوانین موازی در پلاک های بوشکان و خواجه احمدی
114 هکتار از اراضی بوشکان در شهرستان دشتستان و 20 هکتار از اراضی خواجه احمدی در شهرستان جم رفع تداخل گردیدند.
كدخبر: id-654
تاريخ: 2018-09-10 12:47:49

احمد صحراکار گفت: پلاک های رفع تداخل شده در بوشکان مربوط به 50 قطعه و در خواجه احمدی 16 قطعه از اراضی بهره برداران بوده است.

صحراکار افزود: اطلاع رسانی به مالکین قطعات آزاد شده جهت مراجعه به ادارت امور اراضی شهرستان و تعیین تکلیف آن ها صورت گرفته است.