مجوز پرورش 60هزار تن ماهی در بوشهر صادر شد
در زمان حاضر مجوز طرح های پرورش 60 هزارتن ماهی در قفس در این استان صادر و از این میزان تاکنون 16 هزار تن اجرا شده است.
كدخبر: id-656
تاريخ: 2018-09-12 11:59:51

محمد تقی منوچهری روز سه شنبه درگفت وگو با ایرنا افزود: در این ارتباط سه هزار و 840 تن قفس در استان بوشهر نصب شده که تولید سال گذشته استان در این بخش به 2 هزار تن رسید و پیش بینی می شود امسال میزان تولید به پنج هزار تن برسد.

وی بیان کرد: پرورش ماهی در قفس یکی از طرح های شاخص وزارت جهاد کشاورزی است که در بحث اقتصاد مقاومتی دنبال می شود و تاکنون استقبال خوبی در این استان از این طرح شده است.
منوچهری بیان کرد: نگاه شیلات در زمینه توسعه آبزی پروری تنها به میگو معطوف نشده بلکه به انواع فعالیت های این بخش توجه دارد که پرورش ماهی در قفس از این جمله است.
وی در باره پرورش میگو گفت: سال گذشته سه هزار و 573 هکتار برای پرورش میگو در استان بوشهر واگذار شده که تاکنون سایت رود شور دلوار 3 و شیف جدید (سایت بامداد) از جمله سایت های جدیدی است که با توجه به توسعه مکانیزاسیون و کشت متراکم به افزایش برداشت به میزان پنج تن در هکتار رسیده است.

منوچهری اضافه کرد: در زمان حاضر یکهزار و 600 هکتار نیز زمین برای پرورش میگو در نیمه دوم سال جاری شامل مجتمع دیلم، موند، دیر و دلوار واگذار می شود.

امسال یک میلیارد و 200 میلیون قطعه بچه میگو درسطح چهار هزار و 700 هکتار از استخرهای این استان ذخیره سازی و تولید 18 هزار تن میگوی پرورشی برنامه ریزی شده است.