سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر به عنوان دستگاه برتر معرفی شد
محمدتقی منوچهری روز سه شنبه در گفت و گو با ایرنا با اشاره به کسب رتبه برتر سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر در جشنواره شهید رجایی امسال گفت: این سازمان در شاخص های عمومی که شامل اصلاح ساختار سازمانی، توسعه دولت الکترونیک، مدیریت سرمایه انسانی، شفافیت و مدیریت مالی، بهبود فضای کسب و کار، ارتقای سلامت اداری، مسئولیت پذیری و سایر موارد هزار امتیاز دارد که این سازمان موفق به کسب امتیاز لازم در این بخش شده است.
كدخبر: id-657
تاريخ: 2018-09-12 12:33:02

منوچهری یادآور شد: در این بخش نیز سازمان جهاد کشاورزی موفق شد در شاخص های اختصاص که شامل آب، خاک، زراعت، دام، بازرگانی، صنایع، حفظ نباتات و ترویج نیز که هزار امتیاز است موفق شد امتیاز لازم را کسب کند و جزو دستگاه های برتر در این جشنواره معرفی شود.

سید حسن موسوی مدیر بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات سازمان جهاد کشاورزی نیز گفتند: عزمو اراده و تلاشهای همکاران سخت کوش جهاد کشاورزی حماسه آفرید.

موسوی افزودند: عملکرد دستگاه های اجرایی هر ساله بر اساس ضوابط و دستورالعمل خاصی در دو سطح استانی و ملی سنجش و ارزیابی شده و در هفته دولت و تحت عنوان جشنواره شهیدرجایی، دستگاههای برتر در گروه های مختلف معرفی و از آنها تجلیل به عمل می آید.

وی گفت: ارزیابی در قالب دو شاخص عمومی و اختصاصی بوده که هر شاخص دارای محورهای گوناگونی می باشند که طبق برنامه پنج ساله توسعه و سیاستهای دولت ابلاغ گردیده و دستگاههای دولتی مکلف به اجرایی نمودن آنها می باشند که در این راستا مستندات در سامانه ملی طراحی شده، ثبت و ضبط گردیده و توسط سازمان برنامه ریزی استان مورد ارزیابی واقع می گردند.

موسوی اظهار داشت: مستندات بارگذاری شده در قالب شاخص های ابلاغی بوده که پس از ارزیابی توسط تیم ارزیابی استانی، سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر به عزم و اراده سترگ، همت و تلاش همه همکاران و بهره گیری از تمام ظرفیت های علمی و عملی، مفتخر به کسب عنوان دستگاه اجرایی برتر در گروه زیربنایی و تولیدی در سطح استان گردید.