485 میلیارد ریال تسهیلات صندوق توسعه ملی بخش کشاورزی استان بوشهر پرداخت شد
485میلیارد ریال تسهیلات صندوق توسعه ملی در بخش کشاورزی و صنایع وابسته در استان بوشهر پرداخت گردید.
كدخبر: id-665
تاريخ: 2018-09-24 10:35:42

عبدالحسین خلعتی گفت: با ابلاغ اعتبارات صندوق توسعه ملی در سال 1396 در زیر بخش های مختلف کشاورزی در مناطق برخوردار و غیر برخوردار استان، کارگروه اقتصادی و توسعه سرمایه گذاری سازمان جهاد کشاورزی اقدام به پذیرش و معرفی طرح های پیشنهادی به تعداد 873طرح با مبلغ 3571035 میلیون ریال به بانک های کشاورزی، توسعه تعاون، پست بانک، رفاه و توسعه و صادرات نمود.

خلعتی افزود: تاکنون تعداد 110 طرح با مبلغ 485760 میلیون ریال موفق به عقد قرارداد و دریافت تسهیلات شده اند.

وی اظهار داشت: در بخش صنایع تبدیلی و غذایی تعداد 7 طرح با مبلغ 247900 میلیون ریال، در بخش سرمایه در گردش ویژه صادرات محصولات کشاورزی 8 طرح با مبلغ 123800 میلیون ریال، در بخش شیلات تعداد 66 طرح با مبلغ 77220 میلیون ریال، در بخش تولیدات دامی تعداد 14 طرح سرمایه در گردش با مبلغ 26990 میلیون ریال، در بخش گلخانه یک طرح با مبلغ 2500 میلیون ریال، در بخش آب و خاک تعداد 7 طرح با مبلغ 4470 میلیون ریال و در بخش تولیدات گیاهی تعداد 7 طرح با مبلغ 2880 میلیون ریال از تسهیلات بانکی فوق استفاده نمودند.

خلعتی گفت: بخش صنایع تبدیلی و غذایی با 51 درصد و بخش سرمایه در گردش صادراتی با 25.4 درصد بیشترین سهم از دریافت تسهیلات صندوق توسعه 96 را داشته اند.

وی در پایان افزود: از کل تسهیلات پرداخت شده 64.8 درصد تسهیلات سرمایه ای و سهم تسهیلات سرمایه در گردش 35.2 درصد بوده است.

خلعتی گفت: اعتبارات صندوق توسعه ملی در سطح کشور متمرکز می باشد و طرح هایی که مراحل پیگیری و تصویب آنها در بانک های عامل و مراجع ذی ربط در زمان کوتاه تری انجام شود، در اولویت پرداخت قرار می گیرند.