کارگاه آموزشی حفظ کاربری اراضی زارعی و رفع تداخل در شهرستان عسلویه برگزار گردید
کارگاه آموزشی حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها، رفع تداخل اراضی و تجمیع اراضی کشاورزی ویژه دهیاران و روسای شوراهای اسلامی شهر و روستا در شهرستان عسلویه برگزار گردید.
كدخبر: id-697
تاريخ: 2018-10-29 11:27:32

اکبر فتحی گفت: این کارگاه با هدف آشنایی دهیاران و روسای شوراهای اسلامی شهر و روستا با قوانین و مقررات حفظ کاربری اراضی ولزوم جلوگیری از تغییر کاربری های غیرمجاز، جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و توجه آنان به حفظ اراضی زراعی و تجمیع اراضی کشاورزی و چگونگی رفع تداخلات موازی بین اراضی ملی، مستثنیات، موات و ... برگزار شد.

فتحی گفت: در این کارگاه آخرین قوانین و دستورالعمل های اجرایی سه محور فوق الذکر به اطلاع دهیاران و روسای شوراهای اسلامی حاضر در جلسه رسانیده شد.