توزیع بذر گندم و کود در شهرستان کنگان
بذر گندم گواهی شده و انواع کود، در اختیار کشاورزان شهرستان کنگان قرار گرفت.
كدخبر: id-698
تاريخ: 2018-10-29 11:44:19

علی ابراهیمی گفت: به منظور کمک به افزایش راندمان تولید محصولات کشاورزی، بذر گندم گواهی شده و انواع کود،  به موقع در اختیار کشاورزان شهرستان کنگان قرار گرفته و کشاورزان برای تامین بذر و انواع کود مورد نیاز حوزه زراعت خود، به مرکز توزیع تعاونی روستائی شهرستان معرفی شده اند.