کشاورزان مواظب خسارت باران و تگرگ باشند
براساس بررسی و تحلیل نقشه های پیش یابی جوی، روزهای آینده آسمان استان در برخی مناطق استان با رگبار پراکنده، رعد و برق، وزش تندباد لحظه ای و احتمال ریزش تگرگ پیش بینی می شود.
كدخبر: id-699
تاريخ: 2018-11-03 08:05:17

احمد سبحانی گفت: نخلداران جهت جلوگیری از خسارت  باران و تگرگ و فعالیت قارچ های ساپروفیت و آفات انباری در محصولات برداشت شده نسبت به پوشش مناسب محصول اقدام نمایند.

سبحانی افزود: گوجه کارانبا توجه به پیش بینی بارش تگرگدر برخی مناطق زیر کشت گوجه فرنگی (ارتفاعات دشتستان ، دشتی و جم) نسبت به پوشش ردیف های کاشت با پلاستیک اقدام نمایند. همچنین نسبت به پایش بیماری های خاکزاد و فعالیت شپشک آردآلود اقدام و پس از بارش باران به دلیل شیوع بیماری های برگی سموم قارچ کش حفاظتی استفاده نمایند.

وی گفت: گلخانه داران به منظور جلوگیری از شیوع و گسترش بوته میری نسبت به تهویه مناسب، تنظیم دما و رطوبت گلخانه اقدام نمایند.

سبحانی افزود: باغداران با توجه به شروع فعالیت مگس انبه برای جلوگیری از تخم گذاری مگس روی میوه ها نسبت به نصب تله های جلب کننده و لورهای غذایی (پروتین هیدرولیزات و متیل یوژینول) اقدام و پس از بارش به دلیل گسترش بیماری شانکر باکتریایی سموم قارچ کش حفاظتی ( ترکیبات مسی ) استفاده نمایند.

وی اظهار داشت: کنجد کاراندر صورت بارش نسبت به پوشش خرمن های کنجد با پوشش های پلاستیکی مناسب اقدام نمایند.