سوالات متداول
 • رفع تداخلات قوانین موازی در پلاک های بوشکان و خواجه احمدی
 • کسب رتبه اول پرداخت تسهیلات اشتغال روستایی توسط سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر
 • طرح نظام نوین ترویج کشاورزی استان بوشهر در مسیر رونق و شکوفایی
 • بذر گندم مورد نیاز سال زراعی 98-97 استان بوشهر تامین شد
 • پایش باغات نخیلات استان بوشهر از آفت سوسک سرخرطومی حنایی خرما
 • کشاورزان اقدامات لازم برای پیشگیری از آسیب های ناشی از افزایش دما به عمل آورند.
 • 14 رتبه ارتقاء سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر در حوزه مدیریت داده های کشاورزی
 • کسب رتبه ششم کشوری توسط سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر
 • ۱۹۹ هکتار گلخانه در استان بوشهر وجود دارد
 • ابلاغ الگوی کشت اراضی زراعی 98-97 استان بوشهر
 • گزارش پیشرفت طرح تملک دارایی سرمایه ای

  وضعیت اعتبارات استانی ( طرح ) سازمان ــ سال 95محل تامین اعتبار :استانی    
  فصل کشاورزی ومنابع طبيعيتا تاريخ   15 / 10 / 95 ( مبلغ به میلیون ریال )  
  مجریکدطرحطرح/ پروژهاعتبار مصوبتخصیصدرصد تخصیصوجه دریافتیدرصد دریافتیجذبدرصد جذبعدم جذبپیشرفت فیزیکی
  آب و خاك احداث جاده دسترسي به مزارع1500 0 0 00 
  جـــــمـــــع بــخـــــش آب وخـــــــاك150000.000.000.00 
  باغبانی توسعه باغات در اراضي مستعد وشيبدار1000 0 0 00 
  جــمــع بخـش بـــاغـــبـــــانــــــــــی100000.000.000.00 
  مرکز تحقیقات کنترل ومبارزه با آفات و بیماری های گیاهی وعلف هرز500 0 0 00 
  جــمــع بخـش حفظ نباتات50000.000.000.000
  امور اراضی اجرای طرح کاداستر کشاورزی500 0 0 00 
  جــمــع بخـش اموراراضی50000.000.000.00 
  اداري مالي احداث مرکز خدمات کشاورزی شهرکاکی1150 0.0 0.0 0.00 
  جــمــع بــــرنـــــامـــــه ســـاخــتــمــان115000.000.000.00 
  جمـع فـصـل كـشــاورزي منابع طبيعي465000.000.000.00 
  فصل منابع آب         
  آب و خاك احيا و مرمت و لايروبي قنوات1000 0.0 0.0 0.00 
  جــمــع فــــصـــــل مـــنـــابـــع آب100000.000.000.00 
  جـمـع كــل مـنـبع اعــتــبـاري اســــتـــانـــــی565000.000.000.00 
  فصل کشاورزی ومنابع طبيعيمحل تامین اعتبار :دودرصددرآمدنفت وگاز  
  آب و خاك احداث وبهسازي كانالهاي آبياري عمومي36603660100 0 0.00 
   احداث جاده دسترسي به مزارع2800140050.0 0.0 0.00 
   اصلاح شیوه ابیاری نخیلات10000700070.0300030.0190063.31100 
   مطالعه طرح آبیاری اراضی حاشیه رودخانه مند200200100.0 0.0 0.00 
  جـــــمـــــع بــخـــــش آب وخـــــــاك166601226073.6300018.0190063.31100 
  باغباني033ب1306009افزايش توليدگل وگياهان زينتي ودارويي1030 0.0 0.0 0.00 
  032ب1306009توسعه باغات در اراضي مستعد وشيبدار172030017.430017.400.0300 
  جــمــع بخـش بـــاغـــبـــــانــــــــــی275030010.930010.900.0300 
  امور دام نگهداری ايستگاه خالص سازي و اصلاح نژاد بزشيري   (عدني )20002000100.0 0.0 0.00 
   بهبود تغذيه وجايگاه دام5500 0.0 0.0 0.00 
  069ب1306010مطالعه مجتمع دامپروری900 0.0 0.0 0.000
  جــمــع بــخـــش دام وطــــــيـــــــور8400200023.800.000.00 
  زراعت افزايش توليد سبزي و صيفي2600 0.0 0.0 0.00 
  جــمــع بخـش زراعـــت260000.000.000.000
  ترويج000ب1306004ترويج فعالیتهای جنبی كشاورزي2950 0.0 0.0 0.00 
  043ب1306004آموزش زنان روستايي وتوسعه اشتغال خانگي720 0.0 0.0 0.000
  000ب1306004تعمیر و تجهيز مراكز خدمات جهاد كشاورزي3300 0.0 0.0 0.00 
  جــمــع بــخـــش تــــــــرویـــــــــــج697000.000.000.00 
  امور اراضی007ب1306029ساماندهی مالکیت و صدور سند اراضی کشاورزی70030042.9 0.0 0.000
   نقشه برداری، تهیه نقشه های اراضی کشاورزی (کاداستر)90009000100.0 0.0    
  جــمــع بخـش اموراراضی9700930095.900.000.000
  حفظ نباتات کنترل ومبارزه با آفات و بیماری های گیاهی وعلفهای هرز3230 0.0 0.0 0.00 
  جــمــع بخـش حفظ نباتات323000.000.000.000
  اداري مالي تعمیرو تجهیز مدیریتهای جهادکشاورزی شهرستانها4650 0.0 0.0 0.00 
   تعمیر و تجهیزسازمان جهادکشاورزی استان بوشهر1450 0.0 0.0 0.00 
   تكميل ساختمان مدیریت جهادكشاورزي شهرستان دشتستان4000300075.0 0.0 0.00 
   تكميل ساختمان جهادكشاورزي شهرستان تنگستان2000100050.0 0.0 0.00 
  073ب1306040تكميل ساختمان جهادكشاورزي شهرستان دیر1800120066.7 0.0 0.000
   تكميل ساختمان جهادكشاورزي شهرستان دیلم3500230065.7 0.0 0.00 
  084ب1306040تكميل مرکز جهادكشاورزي شنبه70000.0 0.0 0.000
  مرکز تحقیقات احداث ايستگاه بذر شلدان1000 0.0 0.0 0.00 
  077ب1306040تکمیل وتجهیز ایستگاه تحقیقات کشاورزی دشتی300 0.0 0.0 0.00 
  087ب1306040تعمیر و تجهیز ایستگاه تحقیقاتی خرمای آبپخش400 0.0 0.0 0.00 
  088ب1306040تعمیر وتجهیز ایستگاه تحقیقات کشاورزی دشتستان600 0.0 0.0 0.00 
  جــمــع بــــرنـــــامـــــه ســـاخــتــمــان20400750036.800.000.00 
  جمـع فـصـل كـشــاورزي منابع طبيعي707103136044.433004.7190057.61400 
  فصل منابع آب          
  آب وخاك040ب1307003احيا و مرمت و لايروبي قنوات2000100050.0 0.0 0.000
  000ب1307003مطالعه زهکشی روباز رودحله شمالی2000 0.0 0.0 0.000
  155ب1307003تکمیل شبکه آبیاری وزهکشی ايستگاه پمپاژ چم تنگ4930330066.9 0.0 0.000
  جــمــع فــــصـــــل مـــنـــابـــع آب8930430048.200.000.00 
  جـمـع كــل مـنـبع اعــتــبـاري دودرصـــددرآمـــدنــفـــت وگـــاز796403566044.833004.1190057.61400 
  فصل کشاورزی ومنابع طبيعي  محل تامین اعتبار :توازن منطقه ای   
  آب و خاك احداث وبهسازي كانالهاي آبياري عمومي1340 0.0 0.0 0.00 
  جمـع فـصـل كـشــاورزي منابع طبيعي134000.000.000.00 
  جـمـع كــل مـنـبع اعــتــبـاري توازن منطقه ای134000.000.000.00 
  فصل کشاورزی ومنابع طبيعي  محل تامین اعتبار :ماده 180    
  آب و خاك احداث وبهسازي كانالهاي آبياري عمومي4600 0.0 0.0 0.00 
  جمـع فـصـل كـشــاورزي منابع طبيعي460000.000.000.00 
  آب و خاك
  هواشناسی


  خدمات قابل ارائه توسط مراکز جهاد کشاورزی
  توصیه های کشاورزی
  پیام نیروی انتظامی
  مراقب استفاده از دستگاه های پایانه فروش بی سیم که مورد استفاده دستفروشان است، باشیم. 97/5/20
  مرجع رسیدگی به پیشنهادات، انتقادات ، شکایات مراجعه کنندگان
  آمار بازدید
  افراد آنلاین:8
  بازدیدکنندگان امروز:978
  بازدیدکنندگان دیروز:2319
  بازدید کل:530493
  آخرین بروزرسانی: 1397/6/27 08:09:26

  آدرس IP :

  54.198.205.153