سوالات متداول
 • رفع تداخلات قوانین موازی در پلاک های بوشکان و خواجه احمدی
 • کسب رتبه اول پرداخت تسهیلات اشتغال روستایی توسط سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر
 • طرح نظام نوین ترویج کشاورزی استان بوشهر در مسیر رونق و شکوفایی
 • بذر گندم مورد نیاز سال زراعی 98-97 استان بوشهر تامین شد
 • پایش باغات نخیلات استان بوشهر از آفت سوسک سرخرطومی حنایی خرما
 • کشاورزان اقدامات لازم برای پیشگیری از آسیب های ناشی از افزایش دما به عمل آورند.
 • 14 رتبه ارتقاء سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر در حوزه مدیریت داده های کشاورزی
 • کسب رتبه ششم کشوری توسط سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر
 • ۱۹۹ هکتار گلخانه در استان بوشهر وجود دارد
 • ابلاغ الگوی کشت اراضی زراعی 98-97 استان بوشهر
 • وظایف مدیریت امور اراضی

  *مدير امور اراضي

  1- عضو شوراي اصلاحات ارضي-عضو كميسيون  تقويم اراضي

  2- عضو كميسيون تعيين تكليف اراضي باير

  3-عضو كميسيون طرحهاي كشاورزي(ماده 31 لايحه قانوني واگذاري اراضي مصوب شورای انقلاب)

  4-عضو كميسيون طرحهاي غير كشاورزي(ماده 32 لايحه قانوني واگذاري

  اراضي مصوب شورای انقلاب)

  5-عضو شورای هفت نفره واگذاري زمين

  6-كنترل و امضاء تمام اسناد داخلي ا راضي واگذاري و امضاء اسنادواگذاري ماده 31 و32

  7 –شركت در جلسات و كميسيونهاي مربوط

  8-عضو كميسيون فني مميزي اراضي ملي-عضو كميسيون تخصيص اراضي-عضو شورای امر به معروف و نهي و منكر و شورای هماهنگي سازمان

   

  *مسئول امور كميسيونها

  1-مسئول امور كميسيونها مديريت امور اراضي

  2- مسئول دبيرخانه كميته فني سازمان جهاد كشاورزي استان بوشهر

  3-عضو كارگروه تخصصي مسكن و شهر سازي و كارگروه امور زيربنايي و شهر سازي استان بوشهر

  4-عضو كارگروه تخصصي برنامه ريزي عشاير اداره كل امور عشاير استان بوشهر

  5-نماينده مديريت امور اراضي در دفتر فني استانداري بوشهر

  6- نماينده مديريت امور اراضي در كميسيون ماده 33 نظارتي سازمان جهاد كشاورزي استان بوشهر

  7- هماهنگي جهت برگزاري جلسات كميسيون ماده 2و 21 و شركت در جلسه

  8-پاسخ به مكاتبات دستگاه هاي نظارتي،اجرايي و سازمان امور اراضي كشور و شركت در جلسات مربوطه آن دستگاه ها

   

  *كارشناس حقوقي

  1-تنظيم دادخواست،شكايت،اظهارنامه و اخطاريه و پيگيري آنها از طريق مراجع قانوني  

  2- تهيه و تنظيم آمار واطلاعات پرونده هاي حقوقي موجود

  3-جمع آوري،بررسي وتنظيم اطلاعات جهت استفاده در متن لوايح و دفاعيه ها

  4-شركت در جلسات ،اسماع اظهارات ،بررسي و رسيدگي به آنها

  5-تفكيك شكايات و عرايض واصله از مراجع ذيربط و رسيدگي به آنها

  6-تنظيم آمار و گزارشات مورد نياز

   

  *كارشناس مسئول حفظ كاربري

  1-عضو شوراي اصلاحات ارضي استان بوشهر

  2- دبير شوراي اصلاحات ارضي استان بوشهر

  3-تعيين تكليف اراضي مازاد بر سند زارعين و تصرفي اشخاص در املاك مشمول مرحله اول اصلاحات اراضي

  4-تعيين تكليف اراضي مزروعي و اعيان متحدث در املاك خالصه

  5-ارسال پاسخ مقامات قضايي و اجرايي و اشخاص در امور زمين

   

  *رئيس اداره واگذاري اراضي

  1- كنترل و انجام بررسي هاي لازم در خصوص پرونده هاي واگذاري

  2- انجام مكاتبات با مديريت شهرستانها جهت رفع نقص پرونده هاي واگذاري

  3- تنظيم قرارداد اجاره اراضي،معرفي متقاضيان به دفاتر اسناد رسمي جهت عقد قرارداد

  4-انجام امور تحويل وتحول اراضي

  5-پيگيري اخذ اجوارت معوقه با هماهنگي مديريت جهاد كشاورزي شهرستانهاو..

  6 –پيگيري ،كنترل و نظارت بر احياء و بهره برداري از اراضي واگذاري از طريق مديريت جهاد كشاورزي شهرستانها

  7-پيگيري امور مربوط به تمديد قرارداد و فروش اراضي واگذار شده

  8-عضويت در كميته اراضي باير استان-كميته مقدماتي امور اراضي-كميته آب وخاك سازمان جهاد كشاورزي-شوراي اصلاحات ارضي مديريت امور اراضي

  9-شركت در جلسات مختلف مربوطه

  10-بازديد از اراضي واگذاري گروه هاي مشاع

   

  *رئيس اداره آمار واطلاعات اراضي

  1-جمع بندي و تهيه آمار و اطلاعات مورد نياز دستگاههاي نظارتي،بازرسي و...  

  2- بررسي پيشرفت فيزيكي شاخص هاي عملكرد بر اساس برنامه ريزي

  3-تدوين برنامه عملكرد سالهاي آتي براي ادارت شهرستانها

  4-هدايت و نظارت بر چگونگي اجراي تعهدات

  5-بررسي و نظارت بر عملكرد اجرايي وتطبيق آنها با اهداف برنامه و تجزيه و تحليل ومقايسه پيشرفت كار با اهداف پيش بيني شده

  6-ارزيابي ادواري ادارات ستادي و شهرستاني

  7-تهيه آمار و گزاراشات در زمينه كليه واگذاري هاي انجام شده،تغيير كاربري ها،امور زمين،بدهي هاي زارعين،اراضي نقشه برداري شده و امور حقوقي

   

  *رئيس اداره حفظ كاربري و امور زمين

  1- مسئول دبيرخانه كميسيون تبصره 1 ماده 1 قانون اصلاح قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغي

  2- مسئول دبيرخانه فعاليتهاي تبصره 4 ماده 1 قانون اصلاح قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغي

  3- نظارت بر اجراي پروژه هاي تبصره 1 و ماده 4 قانون اصلاح حفظ كاربري اراضي زراعي و باغي

  4-تعيين خط مشي و ايجاد هماهنگي در برنامه ها و فعاليتهاي فني مربوطه و نظارت بر نحوه اجراي برنامه ها و پيشنهادها جهت تصويب مرجع ذيربط

  5-تهيه و تنظيم گزارش ها ي مربوط به فعاليتهاي حوزه عملكردي

  6- تهيه و تنظيم طرح هاي اجرايي مديريت طي برنامه هاي قانون توسعه كشور

  7- همكاري در اجراي تفاهم نامه منعقده في مابين سازمان تات و قوه قضائيه

  8-همكاري در خصوص تهيه و تدوين قوانين،آيين نامه ها و دستورالعمل ها

  9-انجام فعاليت فرهنگ سازي در زمينه حفاظت و صيانت از اراضي كشاورزي

  10-عضو كميته امور اراضي ،آب و خاك ،سامانه نظام جامع سيستم پيشنهادات سازمان

   

  هواشناسی


  خدمات قابل ارائه توسط مراکز جهاد کشاورزی
  توصیه های کشاورزی
  پیام نیروی انتظامی
  مراقب استفاده از دستگاه های پایانه فروش بی سیم که مورد استفاده دستفروشان است، باشیم. 97/5/20
  مرجع رسیدگی به پیشنهادات، انتقادات ، شکایات مراجعه کنندگان
  آمار بازدید
  افراد آنلاین:8
  بازدیدکنندگان امروز:949
  بازدیدکنندگان دیروز:2319
  بازدید کل:530464
  آخرین بروزرسانی: 1397/6/27 08:09:26

  آدرس IP :

  54.198.205.153