سوالات متداول
 • کشاورزان اقدامات لازم برای پیشگیری از آسیب های ناشی از افزایش دما به عمل آورند.
 • 14 رتبه ارتقاء سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر در حوزه مدیریت داده های کشاورزی
 • کسب رتبه ششم کشوری توسط سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر
 • ۱۹۹ هکتار گلخانه در استان بوشهر وجود دارد
 • ابلاغ الگوی کشت اراضی زراعی 98-97 استان بوشهر
 • اطلاع رسانی اخطاریه هواشناسی
 • بذور مورد نیاز کشاورزان استان بوشهر تامین شده است
 • استحصال ۲۰ میلیون متر مکعب آب در سازه‌های آبخیزداری استان بوشهر
 • کشت پایلوت کینوا در استان بوشهر
 • دو کارگاه آموزشی کشاورزی حفاظتی در استان بوشهر برگزار گردید
 • کد خبر : 150تاریخ ثبت : 1395/10/28 07:22:19

  دفاتر پیشخوان دولت

  اسامی  دفاتر پیشخوان خدمات دولت  و بخش عمومی غیر دولتی استان بوشهر جهت ساخت  نام کاربری و کلمه عبور
  ردیفنام شهرستاننام شهرنام مسئول دفتروضعیتكد دفترآدرسشماره تماس
  1بوشهربوشهرعبدالرسول كريميانفعال1021-15-72بهمني – خ شهيد ماهيني – روبروي دبستان حسين نژاد33446666
  2بوشهربوشهرنسرين كيامنشفعال1024-15-72خ طالقاني – روبروي سه راه شركت نفت33551233
  3بوشهربوشهرمحمد حسين منصوريفعال1023-15-72ميدان امام خميني – كوچه فرمانداري سابق33562475
  4بوشهربوشهر       زهرا حيدريفعال1020-15-72بوشهر سه راه بازرگانی - ابتدای خیابان بهشت صادق روبروی بانک ملی33563010
  5بوشهربوشهرزهرا علي نژادفعال1012-15-72منازل سازماني پايگاه هوايي – روبروي مسجد امام سجاد(ع) كنار تاكسي تلفني پرواز31583000
  6بوشهربوشهرآمنه شمسفعال1053-15-72بهمني –  روبروي اداره پست33445376
  7بوشهربوشهرحسين عرب نيديفعال1039-15-72خ شهيد بهشتي -  ساختمان وب33536861
  8بوشهربوشهرعاطفه بوشهري سنگي زادفعال1090-15-72بوشهر -خ بهبهاني – خيابان انقلاب – روبروي لوكس گالري پلاك 1 طبقه اول واحد 133337549
  9بوشهربوشکانشجاعیفعال روستایی42528بوشکان 
  10بوشهرتنگستانیوسف زنگوییفعال روستایی58508تنگستان شهر آباد بلوار معلم35242000
  11بوشهرچغادکخانم گنجي زادگانفعال1051-15-72چغادك - بلوار امام – جنب بانك صادرات33425582
  12بوشهرخارکعبدالرحيم خردمنديانفعال1041-15-72خارك - ميدان امام خميني (ره)–خ بوستان معلم پاساژ آفتاب33824969
  13بوشهردهقایدحقانیفعال روستایی58785دهقاید 
  14بوشهرعالی شهرحبيب علي زادهفعال1083-15-72عاليشهر -  خ امداد – روبروي نان فانتزي33684918
  15بوشهرعالی شهرزحل شاهينيفعال1040-15-72عاليشهر -خ فرهنگ – فاز 1 – روبروي نهالستان33683058
  16تنگستاناهرمقاسم زاهديفعال1014-15-72اهرم - خ انقلاب –جنب بانك انصار35222872
  17تنگستاندلوارحيدر نوروزيفعال1042-15-72دلوار - خ رئيسعلي دلواري –روبروي خيابان موزه شهيد رئيسعلي دلواري35232446
  18تنگستاندلوارزهرا اكبريفعال1092-15-72دلوار – ميدان رئيسعلي دلواري35232330
  19جمجمعبدالرسول نوروزي(اوستا)فعال1057-15-72جم - خ امام خميني – روبروي اداره پست37632526
  20جمجمطاهره  مصلي ن‍ژادفعال1045-15-72جم - خ امام خميني – نرسيده به بانك ملت37623588
  21دشتستانآبپخشمرضيه حيدريفعال1086-15-72آبپخش – ابتداي خيابان شهداء34826131
  22دشتستانآبپخشمهدي كشتكارفعال1046-15-72آبپخش – بلوار وحدت – بعد از اداره دارايي34826200
  23دشتستانبرازجانمحبوبه زيراهيفعال1005-15-72برازجان – بلوار مزارعي – روبرو سه راهي شهرك 34251952
  24دشتستانبرازجانميترا خليلي(شاه حسینی)فعال1070-15-72برازجان - خ 7 تير جنب كتابخانه عمومي34220255
  25دشتستانبرازجانسيد محمد صمديفعال1038-15-72برازجان - خ سازماني – روبرو بنياد شهيد34248500
  26دشتستانبرازجانخليل معلم(لطافت)فعال1018-15-72برازجان -ميدان چمران – دژ سابق – جنب اداره دارايي34251567
  27دشتستانبرازجانعلي حسين زادهفعال1087-15-72برازجان - خ طالقاني جنب بانك صادرات 34243583
  28دشتستانبرازجانمريم دهقان كمارجيفعال1060-15-72برازجان - خ جمهوري چهارراه يخسازي كمارچي 34231889
  29دشتستانبرازجانحميد رضا دهقان(راهداری)فعال1082-15-72برازجان -  خ الفتح – روبرو هلال احمر 34229947
  30دشتستانبرازجانزهره محمديفعال1066-15-72برازجان – خ مولوي – گلستان جنوبي – خ انصار روبرو مسجد فاطمه الزهرا34249290
  31دشتستانبرازجان      مهدي حيدريفعال1061-15-72برازجان خ دانش آموز – جنب كافي نت طور سينا 34247983
  32دشتستانبرازجانفاطمه فلامرز حقيقيفعال1056-15-72برازجان – خ چمران – سه راهي فراهانچي34225623
  33دشتستانبرازجانايرج دالكي(حاجب)فعال1077-15-72برازجان – خ هفت تير – نرسيده به چهارراه بنياد مسكن 34220005
  34دشتستانبرازجانعلي اسماعيل پورفعال1050-15-72برازجان – ميدان امام خميني – خ اعتصامي 34221362
  35دشتستانبرازجانامين باصولي(هراز)فعال1054-15-72برازجان – جنب یخچال سازی راستی34224940
  36دشتستانبرازجانعبدالرضا فارسي برازجانيفعال1072-15-72برازجان – خ فردوسي – كوچه اول سمت راست 34243925
  37دشتستانتنگ ارمسعيد نيكنامفعال1048-15-72تنگ ارم – خ پيروزي34452086
  38دشتستاندالکیپروين شباني(مجرد)فعال1067-15-72دالكي – خ امام – روبرو كتابخانه عمومي34342459
  39دشتستانسعد آباداصغر زرين فعال1037-15-72سعدآباد – خ وليعصر – روبرو بانك ملي 34624142
  40دشتستانسعد آبادمنصور دهقانيفعال1002-15-72سعدآباد- خ معلم نرسيده به ميدان گندم – جنب شركت تهويه نيا34834357
  41دشتستانشبانکارهليلا عوض پورفعال1093-15-72شبانكاره - خيابان امام خميني (ره)- بعد از بانك كشاورزي – كوچه 12 
  42دشتستانشبانکارهاصغر پژمانفعال1084-15-72شبانكاره – خ امام خميني (ره ) نرسيده به تامين اجتماعي 58492400
  43دشتستانوحدتیهفاطمه حياتي(حاجب)فعال1036-15-72وحدتيه – خ امام خميني (ره)34845423
  44دشتستانوحدتیهعزيز راهنورد   فعال1062-15-72وحدتيه – خ شهيد مطهري – جنب نانوايي سياه منصوري34844298
  45دشتستانکلمهيعقوب بحراني فردفعال1035-15-72كلمه – خ شهدا- جنب درمانگاه امام علي (ع)34340615
  46دشتيخورموجخانم عليزاده فعال1088-15-72خورموج 
  47دشتيخورموجمحمود سهرابي(خانم مرادی)فعال1089-15-72خورموج - سه راهي جاده بوشهر كنگان35330702
  48دشتيخورموجالهام كاظمي(هاشمی)فعال1017-15-72خورموج - خ پاسداران جنوبي روبروي فروشگاه همشهري35320778
  49دشتيخورموجحسين فقيهفعال1016-15-72خورموج  - خ شفيق جنب پرده سراي صبا و آموزش و پرورش35321184
  50دشتيخورموجفاطمه آريافر(معصومی)فعال1059-15-72خورموج - شمال بانك ملت – جنب عكاسي افسون35321123
  51دشتي شنبهرقيه ابراهيميفعال1091-15-72شنبه - خيابان امام – خيابان  شهيد فاريابي35383553
  52دشتيکاکیعليرضا زارعيفعال1064-15-72كاكي- بلوار ولي عصر (عج) جنب بانك صادرات35312543
  53دشتيکاکیطيبه قلندرفعال1015-15-72كاكي -خيابان امام خميني جنب داروخانه دكتر آرام35314651
  54ديرآبدانجواد آبدونيفعال1071-15-72آبدان بلوار اصلي جنب مطب دكتر محمدي35453222
  55ديربرخوناحمد جمالي نيافعال1030-15-72بردخون – خيابان امام خميني (ره) – جنب شوراي اسلامي شهر35456951
  56ديربردستانحسين ناظميان فردفعال1079-15-72بردستان – خيابان دانش آموز – روبروي مخابرات35462352
  57ديردیرمهدي امينيفعال1031- 15-72دير- بازار – جنب مسجد وليعصر35424598
  58ديردیربهروز حقيقتفعال1047-15-72دير خيابان ساحلي جنب بازارچه 35427922
  59ديردیرعلي مؤمني مفرد(دیری)فعال1033-15-72دير بلوار شهيد بهشتي جنب دبيرستان فاطمه زهرا35424102
  60ديردیرعبداله عالي فعال1032-15-72دير جنب فرمانداري35425305
  61ديلمامام حسنسيد غلامرضا موسويفعال1095-15-72بندر امام حسن خيابان امام زاده حسن33272744
  62ديلمدیلمفاطمه گشتيفعال1006-15-72ديلم - خ پاسداران – روبروي پاساژ كنعاني33242177
  63ديلمدیلمايوب ترك زادهفعال1026-15-72ديلم - خيابان پاسداران – نبش كوچه شهيد فهميده – روبروي مسجد امام حسين (ع)33241777
  64ديلمدیلمصادق طاهري آزادفعال1065-15-72ديلم - ميدان حسينيه – پشت پاساژيوسفاني33250029
  65ديلمدیلمغلامرضا خداياريانفعال1027-15-72ديلم - خ شريعتي شمالي 33244995
  66دیلمامام حسنجواد حيدريفعال1049-15-72بندر امام حسن  - خ بازار – روبروي بانك صادرات33272703
  67عسلويه عسلویهعبدالرضا مرادي فعال1081-15-72عسلويه – خ دولت كوچه حافظ37266450
  68عسلويه عسلویهعلي بحريني(جعفری)فعال1044-15-72عسلويه – خ جمهوري – جنب جهاد كشاورزي37263093
  69عسلويه نخل تقیاحمد سليميفعال1010-15-72نخل تقي – خ جمهوري روبروي بانك رفاه37323862
  70كنگانسیرافغلامحسين حيدري(خانم غریبی)فعال1028-15-72سيراف - احمد آباد – جنب تعويض روغني رستم آبادي37253460
  71كنگانکنگانمحمد ادرايشفعال1029-15-72كنگان - خ استقلال – روبروي پارك استقلال37220253
  72كنگانکنگانروح اله رزمي زاده  فعال1078-15-72كنگان - خ امام خميني -  روبروي كيوسك راهنمايي و رانندگي37223519
  73كنگانکنگانحسين رضوان زادهفعال1075-15-72كنگان - بلوار امام خميني – روبروي خ وحدت –پاساژ نامداري37221323
  74كنگانکنگان مسعود شهامتیفعال1001-15-72كنگان -بلوار امام روبروی شهرداری37214573
  75گناوهبندر ریگحسين نور افشانفعال1052-15-72بندر ريگ - خ پاسداران–روبروي بخشداري33823078
  76گناوهبندر ریگمالك محمود نژادفعال1085-15-72بندر ريگ - ميدان بسيج33833700
  77گناوهگناوهبويراتيفعال1055-15-72گناوه - خيابان طالقاني – پاسا‍ ‍‍‍‍‍‍‍‍محبي33130140
  78گناوهگناوهسيد ياسين موسويفعال1068-15-72گناوه - خ معلم – جنب هنرستان باهنر33142144
  79گناوهگناوهحجت اله احمدي (3 سال به آقاي نصراله حياتي واگذار شده است (احمدی))فعال1063-15-72گناوه - خ شهيد بهشتي – روبروي بهزيستي33125959
  80گناوهگناوهاحسان فريدونيفعال1019-15-72گناوه - خيابان مصلي جنب فرمانداري33131232
  اخبار مرتبط
   کلمات کلیدی
   ثبت دیدگاه   هواشناسی


   خدمات قابل ارائه توسط مراکز جهاد کشاورزی
   توصیه های کشاورزی
   پیام نیروی انتظامی
   مراقب باشید در فروشگاه ها دستگاه پایانه فروش به یک سیستم رایانه وصل نباشد. 97/4/2
   مرجع رسیدگی به پیشنهادات، انتقادات ، شکایات مراجعه کنندگان
   آمار بازدید
   افراد آنلاین:2
   بازدیدکنندگان امروز:598
   بازدیدکنندگان دیروز:1527
   بازدید کل:393059
   آخرین بروزرسانی: 1397/4/23 06:05:47

   آدرس IP :

   54.158.248.112