سوالات متداول
 • رمضان نژاد رییس سازمان نظام مهندسی کشاورزی شد
 • ایثارگران جهاد کشاورزی سهام دریافت می کنند
 • رییس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی از صنایع شیلاتی استان بوشهر بازدید کرد
 • نخستین جشنواره ملی خرما روز پنجشنبه در بوشهر برگزار شد.
 • علی حیدری متولی منابع انسانی بخش کشاورزی استان بوشهر شد
 • کسب رتبه برتر مناسب سازی اماکن و ساختمان های اداری
 • غلامرضا منتظری به سمت سرپرست اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان بوشهر منصوب شد
 • ملاقات مردمی رییس سازمان روزهای یکشنبه در محل میز خدمت صورت می گیرد.
 • کشاورزان مواظب خسارت باران و تگرگ باشند
 • پرورش شتر در استان بوشهر توسعه می یابد
 • کد خبر : 206تاریخ ثبت : 1395/12/3 09:49:06

  گزارش پیشرفت طرح های تملک دارایی سرمایه ای

  وضعیت اعتبارات استانی (پروژه ) سازمان سال 95محل تامین اعتبار :استانی   
  فصل کشاورزی ومنابع طبيعيتا تاريخ   15 / 10 / 95    
  مجریکدطرح /پروژهطرح/ پروژه                                                 
    احداث جاده دسترسي به مزارع          
   احداث راه دسترسی وجاده بین مزارع شهرستان تنگستان         
  جـــــمـــــع بــخـــــش آب وخـــــــاك          
    توسعه باغات در اراضي مستعد وشيبدار         
   توسعه باغات در اراضي مستعد وشيبدار در دشتستان         
  جــمــع بــخــــش بـــاغــــبــــــانـــي         
     مبارزه با آفات و بیماری های بخش کشاورزی دراستان بوشهر         
   کنترل ومبارزه باآفات و بیماریهاوعلفهای هرزشهرستان بوشهر         
  جــمــع بخـش حفظ نباتات          
  امور اراضی اجرای طرح کاداستر کشاورزی         
   اجرای طرح کاداستر کشاورزی در بوشهر         
  جــمــع بخـش  اموراراضی         
  اداری مالی احداث مرکز خدمات کشاورزی شهرکاکی         
   احداث مرکز خدمات کشاورزی شهرکاکی         
  جــمــع بخـش  اموراراضی         
  جـمـع فـصــل كــشــاورزي ومـنـابـع طبـيـعي         
  فـصـل منـابـع آب         
  اب وخاک احيا و مرمت و لايروبي قنوات         
   احيا و مرمت قنوات دشتی         
  جــمــع فــــصـــــل مـــنـــابـــع آب         
  جـمـع كــل مـنـبع اعــتــبـاري اســــتـــانـــــی         
  فصل کشاورزی ومنابع طبيعيمحل تامین اعتبار :   
  آب وخاك احداث وبهسازي كانالهاي آبياري عمومي         
   احداث وبهسازي كانالهاي آبياري شهرستان دشتستان          
   احداث جاده دسترسي به مزارع          
   تکمیل جاده بین مزارع  بنداروز         
   راه بین مزارع در وحدتیه         
   راههای دسترسی به مزارع گناوه         
   راههای دسترسی به مزارع عسلویه         
   اصلاح شیوه ابیاری نخیلات         
   اصلاح شیوه ابیاری نخیلات         
   مطالعه طرح آبیاری اراضی حاشیه رودخانه مند         
   مطالعه طرح آبیاری اراضی حاشیه رودخانه مند         
  جـــــمـــــع بــخـــــش آب وخـــــــاك          
  باغباني افزايش توليدگل وگياهان زينتي ودارويي         
    افزايش توليدگل وگياهان زينتي ودارويي در سطح استان         
    افزايش توليدگل وگياهان زينتي ودارويي درشهرستان بوشهر          
    افزايش توليدگل وگياهان زينتي ودارويي درشهرستان دشتستان         
    افزايش توليدگل وگياهان زينتي ودارويي درشهرستان دیر         
    افزايش توليدگل وگياهان زينتي ودارويي درشهرستان کنگان         
   032ب1306009توسعه باغات در اراضي مستعد وشيبدار         
    توسعه باغات در اراضي مستعد وشيبدار در سطح استان         
    توسعه باغات در اراضي مستعد وشيبدار در جم         
    توسعه باغات در اراضي مستعد وشيبدار در دیر         
  جــمــع بــخــــش بـــاغــــبــــــانـــي         
  امور دام نگهداری ايستگاه خالص سازي و اصلاح نژاد بزشيري (عدني)         
   نگهداری ايستگاه خالص سازي و اصلاح نژاد بزشيري (عدني)         
   بهبود تغذيه وجايگاه دام         
   بهبود تغذيه وجايگاه دام درسطح استان         
   بهبود تغذيه وجايگاه دام دربوشهر         
   بهبود تغذيه وجايگاه دام و بهبود بازسازی اماکن دامی دشتی         
   بهبود تغذيه وجايگاه دام كنگان         
   بهبود تغذيه وجايگاه دام گناوه         
   بهبود تغذيه وجايگاه دام عسلویه         
  069ب1306010مطالعه مجتمع دامپروری          
  940722مطالعه مجتمع دامپروری          
  جــمــع بــخـــش دام وطــــــيـــــــور         
  زراعت افزايش توليد سبزي و صيفي          
   افزايش توليد سبزي و صيفي در سطح استان         
   افزايش توليد سبزي و صيفي در دیر         
   افزايش توليد سبزي و صيفي در عسلویه         
  جــمــع بــخـــش زراعــــــــــــــت         
  ترويج ترويج كشاورزي         
   ترويج فعالیتهای جنبی كشاورزي درسطح استان         
   ترويج فعالیتهای جنبی كشاورزي درشهرستان بوشهر         
   ترويج فعالیتهای جنبی كشاورزي درشهرستان جم         
   ترويج فعالیتهای جنبی كشاورزي درشهرستان کنگان         
   ترويج فعالیتهای جنبی كشاورزي درشهرستان عسلویه         
  043ب1306004آموزش زنان روستايي وتوسعه اشتغال خانگي         
  950246آموزش زنان روستايي وتوسعه اشتغال خانگي درسطح استان         
  950247آموزش زنان روستايي وتوسعه اشتغال خانگي در بوشهر         
  950248آموزش زنان روستايي وتوسعه اشتغال خانگي در دیر         
   نوسازي و تجهيز مراكز خدمات جهاد كشاورزي         
   نوسازي و تجهيز مراكز خدمات جهاد كشاورزي در سطح استان         
    نوسازي و تجهيز مراكز خدمات جهاد كشاورزي شهرستان بوشهر         
    نوسازي و تجهيز مراكز خدمات جهاد كشاورزي بخش امام حسن         
    نوسازي و تجهيز مراكز خدمات جهاد كشاورزي بندرریگ         
  جــمــع بــخـــش تــــــــرویـــــــــــج         
  امور اراضی007ب1306029ساماندهی مالکیت و صدور سند اراضی کشاورزی         
  950254ساماندهی مالکیت و صدور سند اراضی کشاورزی         
   اجرای طرح کاداستر کشاورزی         
   اجرای طرح کاداستر کشاورزی در سطح استان         
  جــمــع بخـش  اموراراضی         
  حفظ نباتات  مبارزه با آفات و بیماری های بخش کشاورزی دراستان بوشهر         
   کنترل ومبارزه باآفات و بیماریهاوعلفهای هرزشهرستان دشتستان         
   کنترل ومبارزه باآفات و بیماریهاوعلفهای هرزشهرستان دیر         
   کنترل ومبارزه باآفات و بیماریهاوعلفهای هرزشهرستان جم         
   کنترل ومبارزه باآفات و بیماریهاوعلفهای هرزسطح استان         
   کنترل ومبارزه باآفات و بیماریهاوعلفهای هرزشهرستان دشتی         
   کنترل ومبارزه باآفات و بیماریهاوعلفهای هرزشهرستان تنگستان         
   کنترل ومبارزه باآفات و بیماریهاوعلفهای هرزشهرستان عسلویه         
  جــمــع بخـش حفظ نباتات          
  اداری مالی تعمیرو تجهیز ساختمان اداری جهادکشاورزی شهرستانها         
    تجهیز مدیریت جهادکشاورزی شهرستان بوشهر(سوله انبارهای نهادهای کشاورزی)         
    تعمیرمدیریت جهادکشاورزی شهرستان جم         
    تجهیز مدیریت جهادکشاورزی شهرستان دشتستان         
    تعمیرو تجهیز مدیریت جهادکشاورزی شهرستان دشتی         
    تجهیز مدیریت جهادکشاورزی شهرستان دیر         
    تعمیرو تجهیز مدیریت جهادکشاورزی شهرستان کنگان         
    تعمیر مدیریت جهادکشاورزی شهرستان گناوه         
    تعمیرو تجهیز تعاون روستایی گناوه         
    تعمیر مدیریت جهادکشاورزی شهرستان عسلویه         
    تعمیر و تجهیزسازمان جهادکشاورزی استان بوشهر         
    تعمیر و تجهیزسازمان جهادکشاورزی استان بوشهر         
    تكميل ساختمان مديريت جهادكشاورزي دشتستان         
    تكميل ساختمان مديريت جهادكشاورزي دشتستان         
    تكميل ساختمان مديريت جهادكشاورزي تنگستان         
    تكميل ساختمان مديريت جهادكشاورزي تنگستان         
   073ب1306040تكميل ساختمان مديريت جهادكشاورزي دیر         
   940032تكميل ساختمان مديريت جهادكشاورزي دیر         
    تكميل ساختمان مديريت جهادكشاورزي دیلم         
    تكميل ساختمان مديريت جهادكشاورزي دیلم         
   084ب1306040تكميل مرکز جهادكشاورزي شنبه         
   940923تكميل مرکز جهادكشاورزي شنبه         
    احداث ايستگاه بذر شلدان         
    احداث ايستگاه بذر شلدان         
   077ب1306040تکمیل و تجهیز ایستگاه تحقیقات کشاورزی دشتی         
   تکمیل و تجهیز ایستگاه تحقیقات کشاورزی دشتی         
   087ب1306040تعمیر و تجهیز ایستگاه تحقیقاتی خرمای آبپخش         
    تعمیر و تجهیز ایستگاه تحقیقاتی خرمای آبپخش         
   088ب1306040تعمیر وتجهیز ایستگاه تحقیقات کشاورزی دشتستان         
    تعمیر وتجهیز ایستگاه تحقیقات کشاورزی دشتستان         
  جــمــع بــــرنـــــامـــــه ســـاخــتــمــان         
  جـمـع فـصــل كــشــاورزي ومـنـابـع طبـيـعي         
  فـصـل منـابـع آب         
  آب وخاك040ب1307003احيا و مرمت و لايروبي قنوات         
  910347احيا و مرمت قنوات جم         
   مطالعه زهکشی روباز رودحله شمالی         
   مطالعه زهکشی روباز رودحله شمالی         
  155ب1307003تکمیل شبکه آبیاری وزهکشی ايستگاه پمپاژ چم تنگ          
  881188تکمیل شبکه آبیاری وزهکشی ايستگاه پمپاژ چم تنگ          
  جــمــع فــــصـــــل مـــنـــابـــع آب         
  جـمـع كــل مـنـبع اعــتــبـاري دودرصـــددرآمـــدنــفـــت وگـــاز         
  فصل کشاورزی ومنابع طبيعي        
  آب وخاك احداث وبهسازي كانالهاي آبياري عمومي         
   احداث وبهسازي كانالهاي آبياري عمومي دشتستان         
  جـمـع فـصــل كــشــاورزي ومـنـابـع طبـيـعي         
  جـمـع كــل مـنـبع اعــتــبـاري توازن منطقه ای         
  فصل کشاورزی ومنابع طبيعي        
  آب وخاك احداث وبهسازي كانالهاي آبياري عمومي         
   احداث وبهسازي كانالهاي آبياري شهرستان تنگستان          
   احداث وبهسازي كانالهاي آبياري شهرستان دشتستان         
   احداث كانالهاي آبياري شهرستان دشتی         
  جـــــمـــــع بــخـــــش آب وخـــــــاك          
  جـمـع فـصــل كــشــاورزي ومـنـابـع طبـيـعي         
  اب وخاک احيا و مرمت و لايروبي قنوات         
   احيا و مرمت قنوات دشتی         
  جــمــع فــــصـــــل مـــنـــابـــع آب         
  جـمـع كــل مـنـبع اعــتــبـاري ماده 180         
  فصل کشاورزی ومنابع طبيعي        
  جـــمــــع كــــــــل اعــتــبـــــارات اســـتـــــــانــــــي         

   

  وضعیت اعتبارات استانی ( طرح )سازمان ــ سال 95محل تامین اعتبار :استانی    
  فصل کشاورزی ومنابع طبيعيتا تاريخ   15 / 10 / 95    
  مجریکدطرحطرح/ پروژه                                           
  آب و خاك احداث جاده دسترسي به مزارع          
  جـــــمـــــع بــخـــــش آب وخـــــــاك          
  باغبانی توسعه باغات در اراضي مستعد وشيبدار         
  جــمــع بخـش بـــاغـــبـــــانــــــــــی         
  مرکز تحقیقات  کنترل ومبارزه با آفات و بیماری های گیاهی وعلف هرز         
  جــمــع بخـش حفظ نباتات          
  امور اراضی اجرای طرح کاداستر کشاورزی         
  جــمــع بخـش  اموراراضی         
  اداري مالي احداث مرکز خدمات کشاورزی شهرکاکی         
  جــمــع بــــرنـــــامـــــه ســـاخــتــمــان         
  جمـع فـصـل كـشــاورزي منابع طبيعي         
  فصل منابع آب         
  آب و خاك احيا و مرمت و لايروبي قنوات         
  جــمــع فــــصـــــل مـــنـــابـــع آب         
  جـمـع كــل مـنـبع اعــتــبـاري اســــتـــانـــــی         
  فصل کشاورزی ومنابع طبيعيمحل تامین اعتبار :   
  آب و خاك احداث وبهسازي كانالهاي آبياري عمومي         
   احداث جاده دسترسي به مزارع          
   اصلاح شیوه ابیاری نخیلات         
   مطالعه طرح آبیاری اراضی حاشیه رودخانه مند         
  جـــــمـــــع بــخـــــش آب وخـــــــاك          
  باغباني033ب1306009افزايش توليدگل وگياهان زينتي ودارويي         
  032ب1306009توسعه باغات در اراضي مستعد وشيبدار         
  جــمــع بخـش بـــاغـــبـــــانــــــــــی         
  امور دام نگهداری ايستگاه خالص سازي و اصلاح نژاد بزشيري  (عدني )         
   بهبود تغذيه وجايگاه دام         
  069ب1306010مطالعه مجتمع دامپروری          
  جــمــع بــخـــش دام وطــــــيـــــــور         
  زراعت افزايش توليد سبزي و صيفي          
  جــمــع بخـش زراعـــت          
  ترويج000ب1306004ترويج فعالیتهای جنبی كشاورزي         
  043ب1306004آموزش زنان روستايي وتوسعه اشتغال خانگي         
  000ب1306004تعمیر و تجهيز مراكز خدمات جهاد كشاورزي         
  جــمــع بــخـــش تــــــــرویـــــــــــج         
  امور اراضی007ب1306029ساماندهی مالکیت و صدور سند اراضی کشاورزی         
   نقشه برداری، تهیه نقشه های اراضی کشاورزی (کاداستر)         
  جــمــع بخـش  اموراراضی         
  حفظ نباتات  کنترل ومبارزه با آفات و بیماری های گیاهی وعلفهای هرز         
  جــمــع بخـش حفظ نباتات          
  اداري مالي تعمیرو تجهیز مدیریتهای جهادکشاورزی شهرستانها         
   تعمیر و تجهیزسازمان جهادکشاورزی استان بوشهر         
   تكميل ساختمان مدیریت جهادكشاورزي شهرستان دشتستان         
   تكميل ساختمان جهادكشاورزي شهرستان تنگستان         
  073ب1306040تكميل ساختمان جهادكشاورزي شهرستان دیر         
   تكميل ساختمان جهادكشاورزي شهرستان دیلم         
  084ب1306040تكميل مرکز جهادكشاورزي شنبه         
  مرکز تحقیقات احداث ايستگاه بذر شلدان         
  077ب1306040تکمیل وتجهیز ایستگاه تحقیقات کشاورزی دشتی         
  087ب1306040تعمیر و تجهیز ایستگاه تحقیقاتی خرمای آبپخش         
  088ب1306040تعمیر وتجهیز ایستگاه تحقیقات کشاورزی دشتستان         
  جــمــع بــــرنـــــامـــــه ســـاخــتــمــان         
  جمـع فـصـل كـشــاورزي منابع طبيعي         
  فصل منابع آب          
  آب وخاك040ب1307003احيا و مرمت و لايروبي قنوات         
  000ب1307003مطالعه زهکشی روباز رودحله شمالی         
  155ب1307003تکمیل شبکه آبیاری وزهکشی ايستگاه پمپاژ چم تنگ          
  جــمــع فــــصـــــل مـــنـــابـــع آب         
  جـمـع كــل مـنـبع اعــتــبـاري دودرصـــددرآمـــدنــفـــت وگـــاز         
  فصل کشاورزی ومنابع طبيعي  محل تامین اعتبار :    
  آب و خاك احداث وبهسازي كانالهاي آبياري عمومي         
  جمـع فـصـل كـشــاورزي منابع طبيعي         
  جـمـع كــل مـنـبع اعــتــبـاري توازن منطقه ای         
  فصل کشاورزی ومنابع طبيعي        
  آب و خاك احداث وبهسازي كانالهاي آبياري عمومي         
  جمـع فـصـل كـشــاورزي منابع طبيعي         
  آب و خاك احيا و مرمت و لايروبي قنوات         
  جــمــع فــــصـــــل مـــنـــابـــع آب         
  جـمـع كــل مـنـبع اعــتــبـاري ماده 180         
  فصل کشاورزی ومنابع طبيعي  محل تامین اعتبار :    
  اداری مالی تجهیز ساختمان سازمان جهادکشاورزی استان بوشهر         
  جـــــمـــــع بــخـــــش آب وخـــــــاك          
  جـمـع كــل مـنـبع اعــتــبـاري بازپرداخت فروش اموال         
  جـــمــــع كــــــــل اعــتــبـــــارات اســـتـــــــانــــــي         

   

  وضعیت اعتبارات ملی سازمان ــ سال 95تا تاريخ   15 / 10 / 95     
  بخشکدطرحطرح/ پروژه                                       
  باغباني40144009توسعه واصلاح  باغات زيتون           
         جـــمـــع بـخــش بـــاغـــبــــــانـــــــي          
  امور دام1306015004حفظ و حراست منابع ژني و اصلاح نژاد دام          
  1306015005افزايش توليد شير و گوشت قرمز          
  جـــمــــع بـــخــــش امــــور دام          
  زراعت130601002توسعه کشت دانه های روغنی          
  جـــمــــع بـــخــــش زراعـــت          
  برنامه ریزی40147003استقرارسامانه اطلاعات مدیریت           
  جـــمــــع بـــخــــش برنامه ریزی          
  آب و خاک1306012001اجراي عمليات آب وخاك تعاونی های تولید          
  1306012004تجهيزونوسازي اراضي زيرسدهاي مخزني           
  1306012008کمکهای فنی واعتباری توسعه آبياري تحت فشار          
   1306012042کمکهای فنی واعتباری آبياري تحت فشاربند(د) تبصره(4)قانون بودجه          
   1306012039کمکهای فنی واعتباری بازسازی ونوسازی قنوات           
  جـــمــــع بـــخــــش آب وخــــــاك          
  حفظ نباتات40158003مبارزه تلفيقي عليه آفات نباتي          
  40158004توسعه وتجهيز قرنطينه نباتي          
  جـــمــــع بـــخــــش حـــفــظ نــبـــاتــــات          
  اداری ومالی40162010تجهیزات و ماشین آلات          
  جـــمــــع بـــخــــش اداري ومــــــالـــــــي          
  امور اراضی1306029001موضوع طرح سندکردن اراضی (رفع تداخلات)(کاداستر)          
  1306024001موضوع ماده 5 حفظ کاربری          
   1306029002موضوع ماده 13          
   1306024002موضوع حفاظت ازاراضی          
  جـــمــــع بـــخــــش امور اراضی          
  جمـع فـصـل كـشــاورزي منابع طبيعي          
  آب و خاک1307002122ساختمان شبكه هاي آبياري وزهكشي حوضه موند          
  جــمــع فــــصـــــل مـــنـــابـــع آب          
  جــمــع كــل اعــتـبــارات مــلــي           
  اخبار مرتبط
   کلمات کلیدی
   ثبت دیدگاه   هواشناسی


   خدمات قابل ارائه توسط مراکز جهاد کشاورزی
   توصیه های کشاورزی
   پیام نیروی انتظامی
   یکی از آسیب ها و تهدیدات کار با شبکه های اجتماعی وابستگی و اعتیاد به حضور در فضای شبکه می باشد. 97/6/31
   مرجع رسیدگی به پیشنهادات، انتقادات ، شکایات مراجعه کنندگان
   آمار بازدید
   افراد آنلاین:7
   بازدیدکنندگان امروز:1402
   بازدیدکنندگان دیروز:963
   بازدید کل:700900
   آخرین بروزرسانی: 1397/9/26 12:44:00

   آدرس IP :

   18.212.93.234