سوالات متداول
 • تعداد کلنی های زنبور عسل استان بوشهر سه برابر و تولید عسل آن سالانه به 400 تن افزایش یافته است
 • اقدامات ارزنده جهاد کشاورزی در جهت کاهش مصرف سموم و تولید محصول سالم
 • 6 هزار تن محصولات صنایع تبدیلی کشاورزی استان بوشهر صادر شد
 • برنامه ریزی برای تولید 4 میلیون تن چغندر پاییزه/ رکورد بی سابقه 1.6 میلیون تنی تولید شکر در 120 سال اخیر
 • بنگاه های اقتصادی فعال بخش کشاورزی نسبت به پذیرش کارورز اقدام می نمایند
 • اولین نشست اعضای مدیریت امور تولیدی و صنعتی ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان برگزار گردید
 • طرح کارورزی دانش آموختگان دانشگاهی بخش کشاورزی ابلاغ گردید.
 • اجرای طرح نخلستان رهاورد اقتصاد مقاومتی در استان بوشهر
 • احتمال بروز تنش در محصولات کشاورزی استان بوشهر به دلیل افزایش دما و رطوبت
 • طرح پهنه بندی عرصه های تولیدی استان بوشهر با 116 پهنه در حال اجراست
 • کد خبر : 206 تاریخ ثبت : 1395/12/3 09:49:06

  گزارش پیشرفت طرح های تملک دارایی سرمایه ای

  وضعیت اعتبارات استانی (پروژه ) سازمان سال 95 محل تامین اعتبار : استانی      
  فصل کشاورزی ومنابع طبيعي تا تاريخ   15 / 10 / 95        
  مجری کدطرح /پروژه طرح/ پروژه                                                          
      احداث جاده دسترسي به مزارع                   
    احداث راه دسترسی وجاده بین مزارع شهرستان تنگستان                  
  جـــــمـــــع بــخـــــش آب وخـــــــاك                   
      توسعه باغات در اراضي مستعد وشيبدار                  
    توسعه باغات در اراضي مستعد وشيبدار در دشتستان                  
  جــمــع بــخــــش بـــاغــــبــــــانـــي                  
       مبارزه با آفات و بیماری های بخش کشاورزی دراستان بوشهر                  
    کنترل ومبارزه باآفات و بیماریهاوعلفهای هرزشهرستان بوشهر                  
  جــمــع بخـش حفظ نباتات                   
  امور اراضی   اجرای طرح کاداستر کشاورزی                  
    اجرای طرح کاداستر کشاورزی در بوشهر                  
  جــمــع بخـش  اموراراضی                  
  اداری مالی   احداث مرکز خدمات کشاورزی شهرکاکی                  
    احداث مرکز خدمات کشاورزی شهرکاکی                  
  جــمــع بخـش  اموراراضی                  
  جـمـع فـصــل كــشــاورزي ومـنـابـع طبـيـعي                  
  فـصـل منـابـع آب                  
  اب وخاک   احيا و مرمت و لايروبي قنوات                  
    احيا و مرمت قنوات دشتی                  
  جــمــع فــــصـــــل مـــنـــابـــع آب                  
  جـمـع كــل مـنـبع اعــتــبـاري اســــتـــانـــــی                  
  فصل کشاورزی ومنابع طبيعي محل تامین اعتبار :      
  آب وخاك   احداث وبهسازي كانالهاي آبياري عمومي                  
    احداث وبهسازي كانالهاي آبياري شهرستان دشتستان                   
    احداث جاده دسترسي به مزارع                   
    تکمیل جاده بین مزارع  بنداروز                  
    راه بین مزارع در وحدتیه                  
    راههای دسترسی به مزارع گناوه                  
    راههای دسترسی به مزارع عسلویه                  
    اصلاح شیوه ابیاری نخیلات                  
    اصلاح شیوه ابیاری نخیلات                  
    مطالعه طرح آبیاری اراضی حاشیه رودخانه مند                  
    مطالعه طرح آبیاری اراضی حاشیه رودخانه مند                  
  جـــــمـــــع بــخـــــش آب وخـــــــاك                   
  باغباني   افزايش توليدگل وگياهان زينتي ودارويي                  
      افزايش توليدگل وگياهان زينتي ودارويي در سطح استان                  
      افزايش توليدگل وگياهان زينتي ودارويي درشهرستان بوشهر                   
      افزايش توليدگل وگياهان زينتي ودارويي درشهرستان دشتستان                  
      افزايش توليدگل وگياهان زينتي ودارويي درشهرستان دیر                  
      افزايش توليدگل وگياهان زينتي ودارويي درشهرستان کنگان                  
    032ب1306009 توسعه باغات در اراضي مستعد وشيبدار                  
      توسعه باغات در اراضي مستعد وشيبدار در سطح استان                  
      توسعه باغات در اراضي مستعد وشيبدار در جم                  
      توسعه باغات در اراضي مستعد وشيبدار در دیر                  
  جــمــع بــخــــش بـــاغــــبــــــانـــي                  
  امور دام   نگهداری ايستگاه خالص سازي و اصلاح نژاد بزشيري (عدني)                  
    نگهداری ايستگاه خالص سازي و اصلاح نژاد بزشيري (عدني)                  
    بهبود تغذيه وجايگاه دام                  
    بهبود تغذيه وجايگاه دام درسطح استان                  
    بهبود تغذيه وجايگاه دام دربوشهر                  
    بهبود تغذيه وجايگاه دام و بهبود بازسازی اماکن دامی دشتی                  
    بهبود تغذيه وجايگاه دام كنگان                  
    بهبود تغذيه وجايگاه دام گناوه                  
    بهبود تغذيه وجايگاه دام عسلویه                  
  069ب1306010 مطالعه مجتمع دامپروری                   
  940722 مطالعه مجتمع دامپروری                   
  جــمــع بــخـــش دام وطــــــيـــــــور                  
  زراعت   افزايش توليد سبزي و صيفي                   
    افزايش توليد سبزي و صيفي در سطح استان                  
    افزايش توليد سبزي و صيفي در دیر                  
    افزايش توليد سبزي و صيفي در عسلویه                  
  جــمــع بــخـــش زراعــــــــــــــت                  
  ترويج   ترويج كشاورزي                  
    ترويج فعالیتهای جنبی كشاورزي درسطح استان                  
    ترويج فعالیتهای جنبی كشاورزي درشهرستان بوشهر                  
    ترويج فعالیتهای جنبی كشاورزي درشهرستان جم                  
    ترويج فعالیتهای جنبی كشاورزي درشهرستان کنگان                  
    ترويج فعالیتهای جنبی كشاورزي درشهرستان عسلویه                  
  043ب1306004 آموزش زنان روستايي وتوسعه اشتغال خانگي                  
  950246 آموزش زنان روستايي وتوسعه اشتغال خانگي درسطح استان                  
  950247 آموزش زنان روستايي وتوسعه اشتغال خانگي در بوشهر                  
  950248 آموزش زنان روستايي وتوسعه اشتغال خانگي در دیر                  
    نوسازي و تجهيز مراكز خدمات جهاد كشاورزي                  
    نوسازي و تجهيز مراكز خدمات جهاد كشاورزي در سطح استان                  
      نوسازي و تجهيز مراكز خدمات جهاد كشاورزي شهرستان بوشهر                  
      نوسازي و تجهيز مراكز خدمات جهاد كشاورزي بخش امام حسن                  
      نوسازي و تجهيز مراكز خدمات جهاد كشاورزي بندرریگ                  
  جــمــع بــخـــش تــــــــرویـــــــــــج                  
  امور اراضی 007ب1306029 ساماندهی مالکیت و صدور سند اراضی کشاورزی                  
  950254 ساماندهی مالکیت و صدور سند اراضی کشاورزی                  
    اجرای طرح کاداستر کشاورزی                  
    اجرای طرح کاداستر کشاورزی در سطح استان                  
  جــمــع بخـش  اموراراضی                  
  حفظ نباتات    مبارزه با آفات و بیماری های بخش کشاورزی دراستان بوشهر                  
    کنترل ومبارزه باآفات و بیماریهاوعلفهای هرزشهرستان دشتستان                  
    کنترل ومبارزه باآفات و بیماریهاوعلفهای هرزشهرستان دیر                  
    کنترل ومبارزه باآفات و بیماریهاوعلفهای هرزشهرستان جم                  
    کنترل ومبارزه باآفات و بیماریهاوعلفهای هرزسطح استان                  
    کنترل ومبارزه باآفات و بیماریهاوعلفهای هرزشهرستان دشتی                  
    کنترل ومبارزه باآفات و بیماریهاوعلفهای هرزشهرستان تنگستان                  
    کنترل ومبارزه باآفات و بیماریهاوعلفهای هرزشهرستان عسلویه                  
  جــمــع بخـش حفظ نباتات                   
  اداری مالی   تعمیرو تجهیز ساختمان اداری جهادکشاورزی شهرستانها                  
      تجهیز مدیریت جهادکشاورزی شهرستان بوشهر(سوله انبارهای نهادهای کشاورزی)                  
      تعمیرمدیریت جهادکشاورزی شهرستان جم                  
      تجهیز مدیریت جهادکشاورزی شهرستان دشتستان                  
      تعمیرو تجهیز مدیریت جهادکشاورزی شهرستان دشتی                  
      تجهیز مدیریت جهادکشاورزی شهرستان دیر                  
      تعمیرو تجهیز مدیریت جهادکشاورزی شهرستان کنگان                  
      تعمیر مدیریت جهادکشاورزی شهرستان گناوه                  
      تعمیرو تجهیز تعاون روستایی گناوه                  
      تعمیر مدیریت جهادکشاورزی شهرستان عسلویه                  
      تعمیر و تجهیزسازمان جهادکشاورزی استان بوشهر                  
      تعمیر و تجهیزسازمان جهادکشاورزی استان بوشهر                  
      تكميل ساختمان مديريت جهادكشاورزي دشتستان                  
      تكميل ساختمان مديريت جهادكشاورزي دشتستان                  
      تكميل ساختمان مديريت جهادكشاورزي تنگستان                  
      تكميل ساختمان مديريت جهادكشاورزي تنگستان                  
    073ب1306040 تكميل ساختمان مديريت جهادكشاورزي دیر                  
    940032 تكميل ساختمان مديريت جهادكشاورزي دیر                  
      تكميل ساختمان مديريت جهادكشاورزي دیلم                  
      تكميل ساختمان مديريت جهادكشاورزي دیلم                  
    084ب1306040 تكميل مرکز جهادكشاورزي شنبه                  
    940923 تكميل مرکز جهادكشاورزي شنبه                  
      احداث ايستگاه بذر شلدان                  
      احداث ايستگاه بذر شلدان                  
    077ب1306040 تکمیل و تجهیز ایستگاه تحقیقات کشاورزی دشتی                  
    تکمیل و تجهیز ایستگاه تحقیقات کشاورزی دشتی                  
    087ب1306040 تعمیر و تجهیز ایستگاه تحقیقاتی خرمای آبپخش                  
      تعمیر و تجهیز ایستگاه تحقیقاتی خرمای آبپخش                  
    088ب1306040 تعمیر وتجهیز ایستگاه تحقیقات کشاورزی دشتستان                  
      تعمیر وتجهیز ایستگاه تحقیقات کشاورزی دشتستان                  
  جــمــع بــــرنـــــامـــــه ســـاخــتــمــان                  
  جـمـع فـصــل كــشــاورزي ومـنـابـع طبـيـعي                  
  فـصـل منـابـع آب                  
  آب وخاك 040ب1307003 احيا و مرمت و لايروبي قنوات                  
  910347 احيا و مرمت قنوات جم                  
    مطالعه زهکشی روباز رودحله شمالی                  
    مطالعه زهکشی روباز رودحله شمالی                  
  155ب1307003 تکمیل شبکه آبیاری وزهکشی ايستگاه پمپاژ چم تنگ                   
  881188 تکمیل شبکه آبیاری وزهکشی ايستگاه پمپاژ چم تنگ                   
  جــمــع فــــصـــــل مـــنـــابـــع آب                  
  جـمـع كــل مـنـبع اعــتــبـاري دودرصـــددرآمـــدنــفـــت وگـــاز                  
  فصل کشاورزی ومنابع طبيعي                
  آب وخاك   احداث وبهسازي كانالهاي آبياري عمومي                  
    احداث وبهسازي كانالهاي آبياري عمومي دشتستان                  
  جـمـع فـصــل كــشــاورزي ومـنـابـع طبـيـعي                  
  جـمـع كــل مـنـبع اعــتــبـاري توازن منطقه ای                  
  فصل کشاورزی ومنابع طبيعي                
  آب وخاك   احداث وبهسازي كانالهاي آبياري عمومي                  
    احداث وبهسازي كانالهاي آبياري شهرستان تنگستان                   
    احداث وبهسازي كانالهاي آبياري شهرستان دشتستان                  
    احداث كانالهاي آبياري شهرستان دشتی                  
  جـــــمـــــع بــخـــــش آب وخـــــــاك                   
  جـمـع فـصــل كــشــاورزي ومـنـابـع طبـيـعي                  
  اب وخاک   احيا و مرمت و لايروبي قنوات                  
    احيا و مرمت قنوات دشتی                  
  جــمــع فــــصـــــل مـــنـــابـــع آب                  
  جـمـع كــل مـنـبع اعــتــبـاري ماده 180                  
  فصل کشاورزی ومنابع طبيعي                
  جـــمــــع كــــــــل اعــتــبـــــارات اســـتـــــــانــــــي                  

   

  وضعیت اعتبارات استانی ( طرح )سازمان ــ سال 95 محل تامین اعتبار : استانی        
  فصل کشاورزی ومنابع طبيعي تا تاريخ   15 / 10 / 95        
  مجری کدطرح طرح/ پروژه                                                    
  آب و خاك   احداث جاده دسترسي به مزارع                   
  جـــــمـــــع بــخـــــش آب وخـــــــاك                   
  باغبانی   توسعه باغات در اراضي مستعد وشيبدار                  
  جــمــع بخـش بـــاغـــبـــــانــــــــــی                  
  مرکز تحقیقات    کنترل ومبارزه با آفات و بیماری های گیاهی وعلف هرز                  
  جــمــع بخـش حفظ نباتات                   
  امور اراضی   اجرای طرح کاداستر کشاورزی                  
  جــمــع بخـش  اموراراضی                  
  اداري مالي   احداث مرکز خدمات کشاورزی شهرکاکی                  
  جــمــع بــــرنـــــامـــــه ســـاخــتــمــان                  
  جمـع فـصـل كـشــاورزي منابع طبيعي                  
  فصل منابع آب                  
  آب و خاك   احيا و مرمت و لايروبي قنوات                  
  جــمــع فــــصـــــل مـــنـــابـــع آب                  
  جـمـع كــل مـنـبع اعــتــبـاري اســــتـــانـــــی                  
  فصل کشاورزی ومنابع طبيعي محل تامین اعتبار :      
  آب و خاك   احداث وبهسازي كانالهاي آبياري عمومي                  
    احداث جاده دسترسي به مزارع                   
    اصلاح شیوه ابیاری نخیلات                  
    مطالعه طرح آبیاری اراضی حاشیه رودخانه مند                  
  جـــــمـــــع بــخـــــش آب وخـــــــاك                   
  باغباني 033ب1306009 افزايش توليدگل وگياهان زينتي ودارويي                  
  032ب1306009 توسعه باغات در اراضي مستعد وشيبدار                  
  جــمــع بخـش بـــاغـــبـــــانــــــــــی                  
  امور دام   نگهداری ايستگاه خالص سازي و اصلاح نژاد بزشيري  (عدني )                  
    بهبود تغذيه وجايگاه دام                  
  069ب1306010 مطالعه مجتمع دامپروری                   
  جــمــع بــخـــش دام وطــــــيـــــــور                  
  زراعت   افزايش توليد سبزي و صيفي                   
  جــمــع بخـش زراعـــت                   
  ترويج 000ب1306004 ترويج فعالیتهای جنبی كشاورزي                  
  043ب1306004 آموزش زنان روستايي وتوسعه اشتغال خانگي                  
  000ب1306004 تعمیر و تجهيز مراكز خدمات جهاد كشاورزي                  
  جــمــع بــخـــش تــــــــرویـــــــــــج                  
  امور اراضی 007ب1306029 ساماندهی مالکیت و صدور سند اراضی کشاورزی                  
    نقشه برداری، تهیه نقشه های اراضی کشاورزی (کاداستر)                  
  جــمــع بخـش  اموراراضی                  
  حفظ نباتات    کنترل ومبارزه با آفات و بیماری های گیاهی وعلفهای هرز                  
  جــمــع بخـش حفظ نباتات                   
  اداري مالي   تعمیرو تجهیز مدیریتهای جهادکشاورزی شهرستانها                  
    تعمیر و تجهیزسازمان جهادکشاورزی استان بوشهر                  
    تكميل ساختمان مدیریت جهادكشاورزي شهرستان دشتستان                  
    تكميل ساختمان جهادكشاورزي شهرستان تنگستان                  
  073ب1306040 تكميل ساختمان جهادكشاورزي شهرستان دیر                  
    تكميل ساختمان جهادكشاورزي شهرستان دیلم                  
  084ب1306040 تكميل مرکز جهادكشاورزي شنبه                  
  مرکز تحقیقات   احداث ايستگاه بذر شلدان                  
  077ب1306040 تکمیل وتجهیز ایستگاه تحقیقات کشاورزی دشتی                  
  087ب1306040 تعمیر و تجهیز ایستگاه تحقیقاتی خرمای آبپخش                  
  088ب1306040 تعمیر وتجهیز ایستگاه تحقیقات کشاورزی دشتستان                  
  جــمــع بــــرنـــــامـــــه ســـاخــتــمــان                  
  جمـع فـصـل كـشــاورزي منابع طبيعي                  
  فصل منابع آب                    
  آب وخاك 040ب1307003 احيا و مرمت و لايروبي قنوات                  
  000ب1307003 مطالعه زهکشی روباز رودحله شمالی                  
  155ب1307003 تکمیل شبکه آبیاری وزهکشی ايستگاه پمپاژ چم تنگ                   
  جــمــع فــــصـــــل مـــنـــابـــع آب                  
  جـمـع كــل مـنـبع اعــتــبـاري دودرصـــددرآمـــدنــفـــت وگـــاز                  
  فصل کشاورزی ومنابع طبيعي     محل تامین اعتبار :        
  آب و خاك   احداث وبهسازي كانالهاي آبياري عمومي                  
  جمـع فـصـل كـشــاورزي منابع طبيعي                  
  جـمـع كــل مـنـبع اعــتــبـاري توازن منطقه ای                  
  فصل کشاورزی ومنابع طبيعي                
  آب و خاك   احداث وبهسازي كانالهاي آبياري عمومي                  
  جمـع فـصـل كـشــاورزي منابع طبيعي                  
  آب و خاك   احيا و مرمت و لايروبي قنوات                  
  جــمــع فــــصـــــل مـــنـــابـــع آب                  
  جـمـع كــل مـنـبع اعــتــبـاري ماده 180                  
  فصل کشاورزی ومنابع طبيعي     محل تامین اعتبار :        
  اداری مالی   تجهیز ساختمان سازمان جهادکشاورزی استان بوشهر                  
  جـــــمـــــع بــخـــــش آب وخـــــــاك                   
  جـمـع كــل مـنـبع اعــتــبـاري بازپرداخت فروش اموال                  
  جـــمــــع كــــــــل اعــتــبـــــارات اســـتـــــــانــــــي                  

   

  وضعیت اعتبارات ملی سازمان ــ سال 95 تا تاريخ   15 / 10 / 95          
  بخش کدطرح طرح/ پروژه                                                 
  باغباني 40144009 توسعه واصلاح  باغات زيتون                     
         جـــمـــع بـخــش بـــاغـــبــــــانـــــــي                    
  امور دام 1306015004 حفظ و حراست منابع ژني و اصلاح نژاد دام                    
  1306015005 افزايش توليد شير و گوشت قرمز                    
  جـــمــــع بـــخــــش امــــور دام                    
  زراعت 130601002 توسعه کشت دانه های روغنی                    
  جـــمــــع بـــخــــش زراعـــت                    
  برنامه ریزی 40147003 استقرارسامانه اطلاعات مدیریت                     
  جـــمــــع بـــخــــش برنامه ریزی                    
  آب و خاک 1306012001 اجراي عمليات آب وخاك تعاونی های تولید                    
  1306012004 تجهيزونوسازي اراضي زيرسدهاي مخزني                     
  1306012008 کمکهای فنی واعتباری توسعه آبياري تحت فشار                    
    1306012042 کمکهای فنی واعتباری آبياري تحت فشاربند(د) تبصره(4)قانون بودجه                    
    1306012039 کمکهای فنی واعتباری بازسازی ونوسازی قنوات                     
  جـــمــــع بـــخــــش آب وخــــــاك                    
  حفظ نباتات 40158003 مبارزه تلفيقي عليه آفات نباتي                    
  40158004 توسعه وتجهيز قرنطينه نباتي                    
  جـــمــــع بـــخــــش حـــفــظ نــبـــاتــــات                    
  اداری ومالی 40162010 تجهیزات و ماشین آلات                    
  جـــمــــع بـــخــــش اداري ومــــــالـــــــي                    
  امور اراضی 1306029001 موضوع طرح سندکردن اراضی (رفع تداخلات)(کاداستر)                    
  1306024001 موضوع ماده 5 حفظ کاربری                    
    1306029002 موضوع ماده 13                    
    1306024002 موضوع حفاظت ازاراضی                    
  جـــمــــع بـــخــــش امور اراضی                    
  جمـع فـصـل كـشــاورزي منابع طبيعي                    
  آب و خاک 1307002122 ساختمان شبكه هاي آبياري وزهكشي حوضه موند                    
  جــمــع فــــصـــــل مـــنـــابـــع آب                    
  جــمــع كــل اعــتـبــارات مــلــي                     
  اخبار مرتبط
  کلمات کلیدی
  ثبت دیدگاه  سایر خبرها
 • لزوم توسعه کشت مکانیزه و اجرای کشاورزی حفاظتی در استان بوشهر
 • 2 هزار تن محصولات کشاورزی از شهرستان کنگان به کشور قطر صادر شد
 • کارگاه آموزشی عمل آوری و بسته بندی خرما در شهرستان دشتستان برگزار گردید
 • برگزاری کارگاه آموزشی کارآفرینی و بازاریابی ویژه زنان روستایی در شهرستان بوشهر
 • تعداد کلنی های زنبور عسل استان بوشهر سه برابر و تولید عسل آن سالانه به 400 تن افزایش یافته است
 • کارگاه آموزشی - ترویجی بیماریهای مشترک انسان و دام در شهرستان گناوه برگزار گردید
 • اقدامات ارزنده جهاد کشاورزی در جهت کاهش مصرف سموم و تولید محصول سالم
 • 6 هزار تن محصولات صنایع تبدیلی کشاورزی استان بوشهر صادر شد
 • استاندار بوشهر از طرح های صنایع شیلاتی استان بازدید کرد
 • دستاوردهای بخش کشاورزی در شهرستان بوشهر به نمایش گذاشته شد.
 • کارگاه آموزشی تغذیه و مبارزه با آفات و بیماریهای نخیلات در شهرستان گناوه برگزار گردید
 • آینده کشاورزی و کشاورزان دشتستان با انتصاب مدیر جدید
 • ثبت نام دوازدهمین جشنواره ملی کارآفرینان برتر سال 96 تمدید گردید
 • کارگاه آموزشی کاهش سن و وزن کشتار مرغ گوشتی در شهرستان گناوه برگزار شد
 • هواشناسی


  خدمات قابل ارائه توسط مراکز جهاد کشاورزی
  توصیه های کشاورزی
  وضعیت آب و هوا
  مرجع رسیدگی به پیشنهادات، انتقادات ، شکایات مراجعه کنندگان
  آمار بازدید
  افراد آنلاین: 3
  بازدیدکنندگان امروز: 1592
  بازدیدکنندگان دیروز: 429
  بازدید کل: 34787
  آخرین بروزرسانی: 1396/8/27 08:00:20