سوالات متداول
کد خبر : 326تاریخ ثبت : 1396/3/28 13:38:43
گردشگری کشاورزی

گردشگری کشاورزی ، راه دیگر برای درآمد زایی و تنوع بخشی منابع درآمدی کشاورزان

فعالیتهای گردشگری بطور عام یکی از فعالیتهایی است که در بسیاری از نقاط جهان متداول بوده و همه ساله باعث ایجاد اشتغال و درآمد زایی برای گروه کثیری از مردم می گردد.

 فعالیتهای گردشگری بطور عام یکی از فعالیتهایی است که در بسیاری از نقاط جهان متداول بوده و همه ساله باعث ایجاد اشتغال و درآمد زایی برای گروه کثیری از مردم می گردد. گردشگران زیادی ( داخلی و خارجی ) با انجام بازدید از مناطق مختلف با فعالیتهای اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی دیگران آشنا شده و باعث ایجاد تفاهم بین ملتها و اقوام مختلف می گردد.

اما از آنجا که فعالیت گردشگری به بخش گسترده ای با زیر مجموعه های وسیع تبدیل شده ، که یکی از این زمینه ها فعالیتهای بخش کشاورزی است ، می تواند به تنوع بخشی به فعالیتهای اقتصادی انجامیده ، منبع جدید درآمدزایی برای کشاورزان باشد . هدف این نوشته آشنا نمودن کشاورزان با زمینه های فعالیت در این حوزه است تا خود با انجام خلاقیتهای لازم به کارهایشان تنوع بخشیده ، باعث رونق هر چه بیشتر امور شغلی  خود گردیده ، منبعی درآمد دیگری  برای آنها باشد . 

بنگاههای اقتصادی کوچک و متوسط ، بخش مهمی از اقتصاد ملت ها را تشکیل می دهد . این بنگاهها زمینه ی شغلی و ایجاد شغل را مخصوصا در زمان رکود فراهم می کنند . صاحب نظران اکثر کسب و کارهای ایجاد شده در صنعت گردشگری را کسب و کارهای کوچکی می دانند که می تواند بصورت خانگی ، اینترنتی و خانوادگی باشد . این امر در باره گردشگری روستایی بسیار صدق می کند . (کریمی ،سعید ، 1393: 6 ) .

آرتور بورمن (1931) جهانگردی ( گردشگری ) را چنین تعریف کرده است: «جهانگردی مجموعه مسافرتهایی را در بر می گیرد که به منظور استراحت و تفریح و تجارت یا دیگر فعالیت های شغلی و یا اینکه به منظور شرکت در مراسم خاص انجام گیرد و غیبت شخص جهانگرد از محل سکونت دایم خود در طی این مسافرت موقتی و گذرا می باشد. بدیهی است کسانیَکَه اقدام به مسافرت های شغلی منظمی بین محل کار و زندگی خود می کنند مشمول این تعریف نمی­شوند». از دیدگاه بازاریابی و بازاریابان گردشگری به مجموعه فعالیتی گفته می شود که در جریان مسافرت یک گردشگر اتفاق می افتد. بطور کلی می توان هر گونه فعالیت و فعل و انفعالی را که در جریان سفر یک سیاحتگر اتفاق می افتد گردشگری تلقی کرد (Lumsdon, les,1997, 18).

تعریف گردشگر

اصطلاح توریست (جهانگرد) یا گردشگر از قرن نوزدهم معمول شد در آن زمان اشراف زادگان فرانسه می بایست برای تکمیل تحصیلات و کسب تجربه های لازم زندگی اقدام به مسافرت نمایند این جوانان در آن زمان توریست نامیده می شدند و بعدها در فرانسه این اصطلاح در مورد کسانی به کار می رفت که برای سرگرمی و وقت گذرانی و گردش به فرانسه سفر می کردند و بعداً با تعمیم بیشتر به کسانی اطلاق می شد که اصولاً به این منظور به سفر می رفتند. کم کم کلمه توریست به بعضی زبانهای دیگر وارد شد و از آن واژه توریسم به وجود آمد، از همان زمان توریست و توریسم به بعضی از مسافرت ها و مسافرینی گفته می شود که هدف آنها استراحت، گردش، سرگرمی و آشنایی با مردم بود و نه کسب درآمد و اشتغال به کار. در زبان فارسی اصطلاح سیاح در گذشته به کسانی گفته می شد که با هدف و منظور شخصی دست به سفرمی زنند، مانند ناصر خسرو، سعدی و این واژه در زبان فارسی تا نیمه اول قرن بیستم در معنی فوق به کار می رفت تا آنکه دو واژه جهانگرد و جهانگردی جای آن را گرفت اما در اروپا گر چه در قرن هفدهم احتیاج به چاپ کتاب راهنمایی جهانگردی احساس شد ولی تعداد کسانی قادر بودند برای سرگرمی و استراحت اقدام به سفر به یک کشور خارجی نمایند بسیار کم و محدود بود و این عدم امکان و محدودیت تا قرن نوزدهم ادامه داشت، زیرا مسافرت ها اغلب طولانی و ناراحت کننده بودند و وسایل حمل و نقل سریع و راحت وجود نداشت، مخارج حمل و نقل و مسافرت نیز بسیار گران تمام می شد.

کار آفرینی و گردشگری

گردشگری یکی از بزرگترین و سریع الرشد ترین صنایع جهان است و همچنین مهمترین منبع درآمد ، اشتغال و ثروت در بسیاری از کشورهاست . اما گردشگری برای اینکه بتواند به این رشد سریع و نقش موثر خود در زمینه تولید درآمد ادامه دهد و به نیازهای متنوع بازار پاسخ مناسب دهد ، نیازمند تلفیق با نوآوری و کارآفرینی می باشد . در سالهای اخیر کارآفرینی در حوزه گردشگری اهمیت روز افزونی پیدا کرده است و به نوعی نیروی محرکه این صنعت بوده است (کریمی ، سعید :1393) .

گردشگری (توریسم ) اشکال مختلفی دارد که اکنون شکلی نوین از توریسم با عنوان توریسم روستایی با هدف توسعه پایدار جوامع محلی در نواحی روستایی ، بعنوان ابزاری جهت توسعه اقتصادی و اجتماعی و یکی از مهمترین مشاغل مدرن در مناطق روستایی تجسم یافته است که با تاثیر گذاری در سه بعد پایداری اقتصادی ، اجتماعی و محیطی ضمن جلب مشارکت جامعه محلی در توسعه اقتصاد ملی با پتانسیل حفظ و حمایت از منابع طبیعی و محیط زیست باعث پایداری محیطی می شود.

در دهه پایانی قرن بیستم بسیاری از برنامه ریزان اجتماعی – اقتصادی در کشورهای اروپایی ، گردشگری را روشی مطوئن با چشم اندازی بسیار روشن برای توسعه روستاها بویژه محرومترین آنها معرفی کرده اند. مطالعات انجام شده در کشورهای فرانسه ، اتریش ، سوئیس ، انگلستان ، ایرلند، تایلند و ژاپن نشان می دهد که گردشگری روستایی بسرعت در اقتصاد روستایی رشد کرده و مکمل فعالیتهای کشاورزی شده است . ماهیت صنعت گردشگری ایجاد اشتغال و درآمد ، متنوع سازی اقتصاد ، مشارکت اجتماعی و استفاده از منابع محلی است . از آنجا که بخش اعظم مشکلات عقب ماندگی و توسعه نیافتگی روستایی نیز به فقدان این وضعیت برمی گردد ، گردشگری روستایی با حل مسائل و مشکلات فوق می تواند به توسعه روستایی کمک نماید. ( رکن الدین افتخاری ، قادری : 1381) .

گردشگری روستایی بخشی از بازار گردشگری و منبعی برای اشتغال و درآمد بوده و می توان آنرا ابزار مهمی برای توسعه اقتصادی – اجتماعی و اکولوژیکی جوامع روستایی قلمداد کرد. در کشورهای بسیاری این امر با خط مشی های کشاورزی در ارتباط است و غالبا بعنوان راهبردی برای حفظ محیط زیست و فرهنگ سنتی روستایی ارتقاء داده می شود.

گردشگری روستایی به مجموعه فعالیتهای اطلاق شده است که از طریق فعالیتهای گردشگری ، مانند تامین اقامتگاه ، غذا و یادگیری و آموزش در باره روستا و مزرعه ، در آمدهایی را برای ساکنان آن سکونت گاههای روستایی ایجاد می کند.

اگر چه مشاغل مربوطه خیلی تخصصی و پر درآمد نیستند ، منافع بسیاری را نصیب روستاییان می کنند . گردشگران برای اقامت ، خرید کالاهای محلی و خدمات پول پرداخت می کنند . این پولها در فعالیتهای محلی جریان می یابد و موجب تحرک روستاییان در برآوردن نیازهای بازدیدکنندگان می شود. گردشگری روستایی با ایجاد اشتغال ، افزایش سطوح درآمد، متنوع سازی فعالیتهای اقتصادی ، افزایش سطح اگاهیهای اجتماعی و ایجاد روابط گسترده بین جامعه میزبان و میهمان به حفاظت از میراث فرهنگی و محیط زیست طبیعی کمک کرده و با جلوگیری از مهاجرت بی رویه و بهینه سازی بهره برداری از زمین به توسعه روستایی پایدار کمک می کند .

انواع گردشگری روستایی

از آنجا که نواحی روستایی دارای توانمندی بالقوه و قابلیت های طبیعی برای توسعه گردشگری می دانند ، می توان انواع گوناگونی از گردشگری روستایی را برشمرد که با توجه به اهداف گردشگری و بر اساس شرایط فرهنگی ، اقلیمی و اقتصادی نواحی روستایی شکل می گیرد.

1- گردشگری طبیعی / روستایی : این نوع گردشگری روستایی ، در تعامل با جاذبه های طبیعی / اکولوژیکی شکل می گیرد.

2- گردشگری فرهنگی / روستایی : گردشگری فرهنگی در ارتباط با فرهنگ ، تاریخ و مواریث فرهنگی و باستانی اقوام روستایی در نظر گرفته می شود.

3- طبیعت گردی : نوعی از گردشگری است که علاوه بر جاذبه های طبیعی ( رودخانه ، جنگل، اکوسیستم های طبیعی ، دریاچه فصلی و کوهستان ) ، با زندگی ، هنجارها و آداب اجتماعی مردم روستایی که در حوزه تعامل و بر همکنش با جاذبه های طبیعی نیز قرار می گیرد ، دارای پیوستگی و ارتباط نزدیک می باشد.

4- گردشگری دهکده ای : در این نوع گردشگری ، گردشگران با اقامت در دهکده های روستایی و شرکت در فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی روستا ، از امکان تجربه زندگی در دهکده ها برخوردار می شوند و با مشارکت در فعالیتهای روستاییان به تجربه زندگی روستایی در دوره ای مشخص می پردازند.

5- گردشگری کشاورزی : این نوع گردشگری را فرآیندی برای ترویج کشاورزی در روستا و تبیین جایگاه کشاورزی در اذهان گردشگران و بهبود محصولات کشاورزی در روستا می دانند، چنان که گردشگران با شرکت در فعالیتهای سنتی کشاورزی روستایی ، بدون ایجاد پیامدهای منفی در اکوسیستم مناطق میزبان ، از امکان مشارکت در فعالیتهای کشاورزی روستایی برخوردار می شوند . شارپلی ، گردشگری کشاورزی را در ارتباط مستقیم با محیط زیست زراعی محصولات کشاورزی و اقامت در کشت گاههای روستایی می داند ، و در عین حال که از آن اغلب برای توصیف فعالیتهای گردشگری در نواحی روستایی بطور عام استفاده می کند .

6- گردشگری مزرعه : در این نوع گردشگری اقامتگاه و سکونت گاهی در مزارع روستایی برای گردشگران در نظر گرفته می شود ، چنان که با اقامت در مزرعه ها ، علاوه بر شرکت در فعالیتهای اقتصادی و کشاورزی مربوط به مزرعه ، می توانند از تمامی جاذبه های طبیعی و فعالیتهای تفریحی در مناطق روستایی ، برخوردار شوند .

7- گردشگری سبز : با وجود تداخل معنایی گردشگری سبز با گردشگری روستایی ، نوعی از گردشگری در مناطق سرسبز را گردشگری سبز می دانند که از رویکرد توسعه پایدار در صنعت توریسم روستایی بوجود می آید . از آنجا که گردشگری سبز بهترین رویکرد برای توسعه ارتباط همزیستی بین محیط زیست طبیعی و اجتماعی براورد می شود ، تحت عنوان نامهایی مانند گردشگری مسئول ، گردشگری انعطاف پذیر ، و گردشگری سودمند قرار می گیرد که با توجه به اثرات زیانباری که برخی از گردشگران در نواحی روستایی ایجاد می کنند کارآمدترین و بهترین رویکرد گردشگری طبیعت گردی روستایی را شامل می شود . ( کریمی ، سعید : 1393) .

گردشگری کشاورزی

از آنجا که بیشتر مزارع و باغها در روستاها واقع اند گردشگری کشاورزی زیر مجموعه گردشگری روستایی قرار گرفته است که این خود به مسئولیت پذیری و کسب منفعت جامعه محلی اشاره دارد . در گردشگری کشاورزی است که گردشگر از محصولات مزارع بصورت مستقیم خرید می کند ، در چیدن و بسته بندی محصولات مانند پرتغال، کیوی ، خیار ، گوجه فرنگی ، چای ، گلاب  و به باغداران و زمینداران کمک می کند ، با نحوه عسل گیری از کندوها آشنا می شود ، در آیین ها و مراسم مربوط زمینداری و باغداری از جمله آیین های مربوط به دعای شکرگذاری و جشنهای برداشت محصول شرکت می کند، پشت فرمان وسایل نقلیه کشاورزی می نشیند و از لذت اسب سواری یا ماهیگیری در روستا بهره مند می شود . در نهایت شب را هم در اقامت گاههای محلی یا کمپ های تدارک دیده اقامت ، می گذراند و با کوله باری از خاطره و میراثی از درآمد و کمک اقتصادی به جامعه محلی به دیار خود باز می گردد. . ( کریمی ، سعید : 1393) .

نمونه هایی از گردشگری کشاورزی

گردشگری در بعضی از کشورهای توسعه یافته نظیر امریکا و کشورهای اروپایی سابقه نسبتا طولانی دارد . بطور مثال در منطقه آلپاین اتریش نزدیک به یکصد سال است که گردشگری کشاورزی رواج دارد . همچنین از سال 1992 در کشورهای اروپایی و از 1996 در اتحادیه مشترک کشاورزی ، این نوع گردشگری تبدیل به یک راهبرد کلیدی جهت تنوع بخشیدن به اقتصاد کشاورزی شده است . در اتریش در سال 1994 بیش از 21 هزار مزرعه وجود داشت که در آنها حدود 109 هزار اتاق برای کسانی که به تفریح و تماشای این مکانها می رفتند ، اختصاص یافته بود . ( کریمی ، سعید  ، 1393 : 7 ) .

مزرعه آنگا والن گارد  در منطقه  زودراسلات  در جنوب غربی سوئد قرار گرفته و نمونه موفقی از کارآفرینی خانوادگی در زمینه گردشگری کشاورزی می باشد . از دیدگاه پایداری ، آنگا والن گارد یکی از توسعه یافته ترین مزارع در این منطقه می باشد، بویژه بخاطر کیفیت محصولاتش که همگی ارگانیک می باشند و مستقیم از مزرعه به سر سفره مصرف کننده منتقل می شوند . آنچه که صاحبان کارآفرین این مزرعه را متمایز می سازد روش نوآورانه و خلاقانه آنها در زمینه مدیریت کسب و کار می باشد. آنها از تولید محصولات منحصربفرد و بازار ویژه بیشترین بهره را برده اند . بطور مثال ، تمامی مراحل عرضه مواد غذایی ، از کاشت و پرورش محصولات زراعی و گیاهان علوغه ای تا توزیع مواد غذایی و گوشتی فرآوری شده و بسته بندی شده ، در مزرعه  140 هکتاری آنگا والن گارد انجام می شود. این مزرعه تمام ملاحظات زیست محیطی را مد نظر قرار داده و اقدامات لازم در زمینه صرفه جویی آب و انرژی را انجام داده است . مواد خام مورد استفاده در این مزرعه باید دارای استانداردهای زیست محیطی باشند . بعد از اینکه مردم به خرید محصولات این مزرعه و همچنین به خود مزرعه علاقمند شدند ، خانواده صاحب مزرعه تصمیم گرفتند که وارد حوزه گردشگری هم شوند . آنها همچنین از مزرعه خود برای برگزاری مجالس جشن و عروسی استفاده می کنند ، و پارک گردشگری ، کافه ، رستوران ، هتل و سالن کنفرانس هم در مزرعه خود تاسیس نموده اند  ( کریمی سعید ، 1393: 8 ) .

گردشگردی کشاورزی  در ایران

تنوع اقلیمی و وسعت خاک کشورمان سبب شده تا هر گوشه ای از ایران ، محصول خاص متناسب با آب و هوای خود را تولید کند و به عبارت دیگر در هر چهار فصل سال امکان کشاورزی وجود داشته باشد. این قابلیت لزوم متنوع سازی درآمدهای اقتصادی ایران در حوزه کشاورزی را دوچندان می کند . به عبارت دیگر ارزشیابی بخش کشاورزی بر اساس میزان تولید ، درآمد و اشتغالزایی دیگر فابل قبول نیست و مسئولان کشور باید کشاورزی را افزون بر تولید محصول بر مبنای مفاهیمی چون تفریح ، اوقات فراغت، حفاظت و آموزش نیز برآورد ارزش کنند که در رویکردهای نوین فلسفه کشاورزی چند کارکردی ، بهره مندی از گردشگری کشاورزی یکی از آنهاست .

در ایران تا کنون اقدام چشمگیری برای بهره مندی از توان بخش کشاورزی برای راه اندازی بنگاههای گردشگری کشاورزی و کسب وکار های کوچک مرتبط با اینگونه از گردشگری روستایی صورت نگرفته است و عمده موانع و مشکلاتی که پیش روی این شاخه وجود دارد حول فقدان مهارتهای مدیریتی  بوسیله کشاورزان و دولتها ، بازار یابی ، بازار سنجی، ضعف زیر ساختی و روساختی ، عدم توزیع مناسب تعطیلات و اطلاعات و دانستنی های کم از خواسته های گردشگران شاخه کشاورزی می چرخد.

برخورداری از انواع گروههای مختلف محصولات باغی مانند میوه های دانه دار ( سیب ، گلابی ) ، میوه های هسته دار ( زردآلو ، گوجه سبز، گیلاس ، آلبالو) ، میوه های دانه ریز ( انگور، کیوی ) ، میوه های خشک ( پسته، بادام، فندوق ، گردو ، خرما ) ، مرکبات ( پرتغال، نارنگی ، لیمو شیرین و ...) ، و سایر محصولات مانند انار ، توت ، انجیر و ...  و دیگر محصولات باغی و زراعی مانند چای ، زیره، زرشک ، گندم ، برنج ، نیشکر ، زعفران و میوه های مناطق گرمسیری ، ایران را بعنوان یکی از متنوع ترین کشورهای حوزه کشاورزی با رتبه دهم جای داده است .

مراسم آیینی و جشنواره های فرهنگی کشاورزی مانند آیین گلاب گیری در کاشان ، جشن خرمن کوبی در استانهای شمالی در زمان برداشت شالی ، جشن برداشت گندم ، جشن انار در بهشهر ، جشنواره زردآلو در بسطام ، جشنواره طلای سرخ (زعفران) در خراسان جنوبی ، و دیگر رویدادهای آیینی کشاورزی نیز از دیگر قابلیت هایی است که لزوم توجه به گردشگری را نشان می دهد . پس همین نشانه ها بهترین مدعا برای توسعه گردشگری کشاورزی در ایران است ( کریمی ،سعید ، 1393 : 9 ) .

نمونه ای از مکانهای روستایی که جاذبه طبیعت گردی دارند در شهرستان دشتستان در زیر آمده است . لازم به ذکر است که برای تعیین موقعیت مناسب گردشگری روستایی و کشاورزی لازم است مطالعات دقیق بر اساس استانداردهای مربوطه در خصوص این مکانها بعمل آید .

ردیفبخشنام روستامکان گردشگریتوضیحات
1آبپخش-نخلستانهای بخش 
2بوشکانبوشکانآبادی تنگ زرد 
3تنگ ارمرود فاریابآبشار و باغات 
4تنگ ارمتنگ فاریابباغهای زیبا در دامنه کوه 
5تنگ ارمخیرکدارای باغات مرکبات و چشمه آبشیرین 
6تنگ ارمشکرکدارای باغات مرکبات و چشمه آبشیرین 
7تنگ ارمسبا وبن سباباغات مرکبات 
8تنگ ارممورد خیرقنات و باغات دامنه کوه 
9تنگ ارمکفتاروباغات مرکبات و نخیلات 
10تنگ ارمباغتاجمنابع ملی 
11تنگ ارمکمه زردقنات و جداول زیبای آبیاری باغات 
12تنگ ارمچهوکدارای خشکیهای دامنه کوه 
13تنگ ارمپشت پرگوردختر و کوشک اردشیر- باغات مرکبات و زیتون و بادام 
14تنگ ارمسوکقرار گرفتن باغات در دامنه کوه 
15تنگ ارمجمیلهدر وسط کوه و باغات کنار رودخانه 
16تنگ ارمتنگ در کشقرارگرفتن درمسیرجاده اصلی ومنابع آب درچندمسیردارد 
17تنگ ارمآب گرمودارای آب شیرین در مسیر جاده اصلی 
18حومهسرکرهپارک جنگلی 
19حومهعیسوندپارک جنگلی 
20حومهدهقایدنخیلات بنار آبشرین- رودخانه دهقاید 
21حومهبنداروزگندمزارهای بنداروز- مزارع گل های زینتی 
22حومهابوالفیروزپرنده و حیوانات مزرعه حمزه میرشکاری 
23دالکیدالکینخلستانهای دالکی-رودخانه-آب گرم گوگردی 
24دالکیقلعه سفیدباغات 
25فاریابشاه پسرمردامامزاده شاه پسرمرد 
26فاریابدرنگباغات مرکبات وامامزاده محمداسماعیل 
27فاریابطلحهچشمه باغ شیرین و دارای باغات زیبا 
28فاریابتنگ زردامامزاده و باغات و طبیعت کوههای بسیار زیبا 
29سعدآبادروستای زیراهچشمه زیراه-چهل خانه-تپه های باستانی-کارخانه نساجی-آسیاب قدیمی 
30سعدآباددرودگاهکاخ تموکن 

نویسنده : غلامرضا محمدی

اخبار مرتبط
  کلمات کلیدی
  ثبت دیدگاه
  ali| 22 شهريور 1396| ارسال پاسخ
  0
  0
  راهکار خوبی برای رونق صنعت گردشگری می باشد  هواشناسی


  خدمات قابل ارائه توسط مراکز جهاد کشاورزی
  توصیه های کشاورزی
  پیام نیروی انتظامی
  یکی از آسیب ها و تهدیدات کار با شبکه های اجتماعی وابستگی و اعتیاد به حضور در فضای شبکه می باشد. 97/6/31
  مرجع رسیدگی به پیشنهادات، انتقادات ، شکایات
  
  آمار بازدید
  آنلاین :۷
  بازدید امروز : ۱۶۵
  بازدید دیروز : ۱۴۵
  بازدید ماه : ۷۳۵
  بازدید کل : ۷۴۴۶۷۷
  آدرس IP : ۱۰۷٫۲۳٫۱۲۹٫۷۷
  آخرین بروزرسانی : ۱۳۹۸/۲/۳۰