برگزاری کارگاه آموزشی سرویس و نگهداری تراکتور در شهرستان دشتستان
کارگاه آموزشی سرویس و نگهداری تراکتور با حضور 100 نفر از تراکتورداران و کشاورزان شهرستان دشتستان برگزار گردید.
كدخبر: id-853
تاريخ: 2019-08-17 08:37:16

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان دشتستان گفت: کارگاه آموزشی سرویس و نگهداری تراکتور با حضور100نفر از تراکتورداران و کشاورزان شهرستان دشتستان و با هدف استتفاد ه صحیح از ماشین آلات وادوات تراکتور، چگونگی حفظ و نگهداری و کاهش هزینه های تولید برگزار گردید.

منصور نوذری افزود: در این کارگاه آموزشی تراکتورداران و کشاورزان با انواع ماشین آلات و ادوات کشاورزی و روش های به کارگیری، سرویس و نگهداری، تعمیرات ادوات دنباله بند انواع تراکتور ، اجزای ساختمانی و طرز کار هریک از آنها و نیز کلیه سیستم های روغنکاری، خنک کاری، سوخت،برق و .... آشنا شدند .