سالم سازی محصولات کشاورزی با رهاسازی حشرات مفید در گلخانه ها
در راستای تولید محصول سالم، رهاسازی دو گونه زنبور براکون و تریکوگراما به عنوان عامل کنترل بیولوژیک آفات ، در گلخانه ای در سطح 2500 متر مربع در شهرستان بوشهر انجام گرفت.
كدخبر: id-939
تاريخ: 2019-12-31 11:22:58

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بوشهر گفت: در راستای تولید محصول سالم، رهاسازی دو گونه زنبور براکون )پارازیتویید لارو( و زنبور تریکوگراما )پارازیتوئید تخم( به عنوان عامل کنترل بیولوژیک آفت کرم میوه خوار گوجه فرنگی و آفات برگخوار، در گلخانه ای در سطح 2500 متر مربع در حوزه چاهکوتاه انجام گرفت.

کبری توکلی افزود: زنبور براکون پارازیت کننده لارو و زنبور تریکوگراما پارازیت کننده تخم آفات برخوار و هلیوتیس گوجه فرنگی بوده و در کاهش جمعیت آفت مزارع گوجه فرنگی و کم کردن دفعات سمپاشی بسیار موثر می باشد.

توکلی اظهار داشت: گلخانه داران و گوجه کاران پس از رهاسازی حشرات مفید جهت استقرار آنها از انجام سمپاشی های بی رویه و استفاده از سموم پردوام و پرخطر خودداری نمایند.