سوالات متداول

سوالات متداول

سئوالات متداول بخش قرنطینه گیاهی

1-   واردات کدام میوه به کشور ممنوع است؟

به استثنای 4 میوه گرمسیری شامل موز، آناناس، نارگیل و انبه واردات بقیه میوه ها در حال حاضر ممنوع است.

2-   محصولات کشاورزی با چه شرایطی می تواند وارد کشور شود؟

تمام محصولات کشاورزی دارای شرایط خاص بوده که شامل دارا بودن گواهی بهداشت قرنطینه از کشور مبدأ، ضدعفونی محموله در کشور مبدأ و ثبت آفات و بیماری های خاص آن محصول در گواهی قرنطینه کشور مبدا می باشد.

3-   چگونه از شرایط ورود محصولات کشاورزی با خبر شویم؟

برای این کار باید ابتدا به واحد قرنطینه گیاهی مدیریت حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی مستقر در گمرک و یا کارشناس قرنطینه مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان مراجعه و از شرایط ورود هر محصولی اطلاع کسب کرد و یا با مراجعه به سایت سازمان حفظ نباتات به نشانی PPO.ir در بخش معاونت قرنطینه، از شرایط ورود آگاهی به دست آورد.

4-   در صورت آلوده بودن محصولات کشاورزی به آفات انباری باید چه کار کرد؟

در این مورد معمولا کارشناس قرنطینه مدیریت حفظ نباتات و یا مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان از محموله بازدید کرده و متقاضی را به شرکت های ضدعفونی در سطح استان معرفی می کند. شرکت طبق دستورالعمل با گاز متیل بروماید و یا فسفید آلومینیوم محموله را ضدعفونی می کند.

5-   آیا صادرات منابع طبیعی به کشورهای دیگر آزاد است؟

خیر، متقاضی به اداره کل منابع طبیعی و یا ادارات شهرستانی مراجعه نموده و برای محصولات خاص با نظر اداره کل منابع طبیعی برای محصولات خاص می تواند صادرات را انجام دهد.

سئوالات متداول مدیریت و کنترل علفهای هرز مزارع گندم

1-علفهای هرز موجود در مزارع گندم استان به ترتیب اهمیت کدامند؟

الف) پهن برگ: پنیرک – خردل وحشی – ترشک – چغندر وحشی – منداب – تربچه وحشی – سلمه برگ گزنه ای – ماشک گل خوشه ای – کنگر برگ ابلقی – پیچک صحرایی

ب) باریک برگ : جو دره – یولاف وحشی – فالاریس – جو وحشی – دم روباهی – چچم

2- انواع روشهای غیر شیمیایی مبارزه با علفهای هرز کدامند؟

الف – شخم عمیق بعد از برداشت: این کار باعث میشود که بذور علف های هرز به عمق رفته و در فصل زراعی آینده درصد آلودگی کاهش یابد .

ب – کاشت بعد از اولین بارندگی موثر: این کار باعث جوانه زنی درصدی از بذور علف های هرز می گردد که به هنگام کاشت محصول به خاک برگردانده میشود . ( در واقع کشاورزان ترجیح میدهند که بعد از بارندگی های موثر محصول را کشت کنند ) .

ج – جو کشی : پس از خوشه رفتن و به دنبال مبارزه شیمیایی با علف های هرز چنانچه بوته های جو در مزرعه باقی مانده باشد با حذف این بوته ها از آلودگی گندم به بذور جو ، ممانعت به عمل می آید .

د – اجرای تناوب با کنجد و یا جالیز : پس از برداشت گندم در بعضی از مناطق بدون برگرداندن بقایای گیاهی اقدام به کشت کنجد می کنند که این کار باعث جوانه زنی بخش زیادی از بذور علف های هرز می گردد و بعدا در رقابت با کنجد از صحنه رقابت حذف می گردند .

3- کدام علفکشها در مزارع گندم استان استفاده می شوند؟

توفوردی : 2-5/1 لیتر در هکتار                           آپیروس : 25 گرم در هکتار

گرانستار : 25 گرم در هکتار                                 آتلانتیس : 5/1 لیتر در هکتار

دوپلسان سوپر : 5/2 لیتر در هکتار                        توتال : 45-40 گرم در هکتار  

تاپیک : 1 لیتر در هکتار                                  اتللو : 1 لیتر در هکتار

4- تغییر یا تغییرات جمعیت علفهای هرز با توجه به انجام مبارزه شیمیایی در سالیان اخیر چگونه بوده است؟

علیرغم مبارزه شیمیایی با علفهای هرز در سالهای اخیر پراکنش و جمعیت بعضی از گونه های علفهای هرز از جمله کنگر برگ ابلقی، پیچک صحرایی، یولاف وحشی خردل وحشی، تربچه وحشی، منداب و فالاریس افزایش چشمگیری یافته است. جو وحشی نیز به علفکشهای رایج مقاوم است و جمعیت آن هرساله افزایش می یابد همچنین پنیرک بخصوص زمانی که از مرحله 3 – 4 برگی می گذرد به علف کشها مقاوم است و هر ساله جمعیت آن در مزارع رو به افزایش است.

5- مسائل، مشکلات، نارسائیها وعوامل باز دارنده در امر کنترل علفهای هرز چیست؟

الف – از دست رفتن زمان مناسب مبارزه با علف های هرز پهن برگ و کشیده برگ از سوی کشاورزان، چون ظهور این دو نوع علف هرز همزمان نبوده و ابتدا علف های هرز پهن برگ ظاهر شده و تا زمان ظهور علف های هرز کشیده برگ زمان مناسب مبارزه با پهن برگها تا حدی از دست رفته است .

ب – افزایش قیمت سموم و علف کشها باعث کاهش تقاضا برای استفاده از علفکشهای دومنظوره و موثرتر گردیده است .

ج – همزمانی زمان مبارزه با علف های هرز با بارش های زمستانه .

د – عدم استقبال کشاورزان از سمپاش های پشت تراکتوری بومدار و استفاده از سمپاشهای فرغونی .

 

سوالات متداول در مورد طرح کاداستر اراضی کشاورزی

1-طرح کاداستر اراضی کشاورزی چیست؟

طرح کاداستر اراضی کشاورزی استان بوشهر شامل تهیه نقشه 1:2000 حدنگار (کاداستر) اراضی کشاورزی با استفاده از عکس هوایی هم مقیاس و در صورت نیاز انجام عملیات تکمیلی زمینی و همچنین تکمیل فرمهای اطلاعات توصیفی شامل اطلاعات شناسنامه ای ، مالکیتی و ... مالکان هر قطعه زمین کشاورزی و باغات می باشد.

2- کدام دستگاه مجری طرح کاداستر اراضی کشاورزی در استان می باشد؟

براساس ماده 9 قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور ،کلیه دستگاه ها مکلفند تمام مستندات و اطلاعات توصیفی املاک متعلق بهخود یا تحت اداره خود از جمله مشخصات ثبتی ، کاربری ، نام بهره بردار و نقشه های مختصات جغرافیایی املاک مذکور را با رعایت جنبه های امنیتی از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون تهیه نموده و جهت صدور سند مالکیت در اختیار سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قرار دهد.

بدین لحاظ مجری طرح کاداستر اراضی کشاورزی ، سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر می باشد که در قالب انعقاد قرارداد بین این سازمان و دو شرکت مهندس مشاور (فرازمین در شهرستان دشتستان و مهاب قدس مابقی شهرستانهای استان) از 26/10/94 در حال اجرا می باشد.

3- اهداف اجرای طرح کاداستر اراضی کشاورزی؟

الف-تعیین حدود اراضی کشاورزی به منظور تهیه اطلاعات توصیفی (بهره بردار و محصول)

ب-ایجاد بانک اطلاعات مکانی اراضی کشاورزی و بهره برداری از آن در سند آمایش سرزمین استان

ج-ساماندهی اطلاعات شناسنامه بهره برداران

د-تعیین حدود اراضی به منظور سنددار کردن اراضی کشاورزی(مالک و ملک)

هـ- تعیین تکلیف و رفع اختلافات حقوقی

و-یکپارچگی اراضی

ز-برنامه ریزی و پایش اراضی

ح-برنامه ریزی تولید

ط-مدیریت بهینه آب و خاک

ی- نظام توزیع محصولات کشاورزی

ک -تدوین الگوی کشت

ل- نقشه پایه جهت سند آمایش سرزمین استان

 

4- مراحل تهیه نقشه های اراضی کشاورزی در اجرای طرح کاداستر چگونه است؟

الف- مشاور موظف است ابتدا با نصب بنر در هر روستا ، مدت حضور خود در روستا به مالکان عزیز اعلام نماید.

ب- مشاور موظف است با همکاری مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان و رییس مرکز جهاد کشاورزی ، دوره آموزشی آشنایی با اهداف و روند اجرای طرح با مشارکت دهیاران و اعضای محترم شوراهای روستا برای مالکان برگزار نماید.

ج- برای تهیه نقشه قطعات اراضی کشاورزی ، ابتدا مشاور با استفاده از عکس های هوایی سال 1386 استان که در تب لت مشاوران موجود است یا پرینت عکس های هوایی که در دست مشاوران موجود است و استفاده از GPS دستی قطعات اراضی کشاورزی و باغات را بصورت میدانی کنترل می نماید .در صورتی که تغییری در تعدادی از قطعات اراضی کشاورزی براساس عکس هوایی سال 1386 بوجود آمده باشد ( تقسیم زمین به قطعات کوچکتر یا اجرای طرح در زمین کشاورزی و ...) مشاور مجدد به زمین مراجعه و نسبت به تهیه نقشه با gps دوفرکانسه اقدام خواهد نمود.در صورتی که تغییری در وضعیت زمین نسبت به عکس هوایی سال 1386 بوجود نیامده باشد ، ترسیم نقشه از روی عکس هوایی با مقیاس 1:2000 و با دقت زیر 40 سانتی متر صورت می گیرد و دیگر نیازی به برداشت زمینی نیست.

د-درضمن مشاور فرم سبز رنگی را به کشاورزان محترم ارائه می دهد تا اطلاعات سجلی و مالکیتی مشارالیه در آن درج و امضا گردد.

هـ- اطلاعات مربوط به نقشه زمین و فرم های سبز رنگ در سامانه اطلاعات مکانی سازمان امور اراضی کشور وارد می گردد.

و-ارسال نقشه های تولیدی به سازمان نقشه برداری کشور بعنوان ناظر عالی جهت تایید نقشه های تولیدی

زـ- کلیه اطلاعات تهیه شده به کارگروه رفع تداخلات استان جهت رفع تداخل اراضی دولتی و مستثنیات مردم ارسال می گردد.

ح-پس از تکمیل اطلاعات در هر پلاک، اطلاعات جمع آوری شده جهت بهره برداری و جانمایی در سامانه مربوطه به ادره کل ثبت اسناد و املاک استان ارسال می گردد.

5- هزینه احرای این طرح به عهده کیست؟

پاسخ- اجرای این طرح بصورت رایگان و کل هزینه اجرای طرح توسط وزارت جهادکشاورزی – سازمان امور اراضی و استانداری بوشهر از محل اعتبارات طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای پرداخت می گردد

6-ایا این طرح شامل زمین های کشاورزی که در ید منابع ملی هستند ، می باشد؟

پاسخ- بله نقشه کلیه اراضی کشاورزی اعم از زمین های زراعی دیم و آبی ، باغات دیم و آبی ، اراضی بایر و آیش ، اراضی دارای سند مالکیت دفترچه ای یا تک برگی و اراضی فاقد سند مالکیت ، بیع نامه ، صلح نامه ، اقرارنامه ، اراضی اصلاحات ارضی یا خالصجات ، دست نویس و ..... در اجرای این طرح برداشت می گردد تا ان شاالله پس از تهیه نقشه و تحویل مدارک مثبته از کشاورزان گرامی ( تصویر کارت ملی و شناسنامه و سند مالکیت ) و با استفاده از تفسیر عکس های هوایی و تصاویر ماهواره ای در کارگروه رفع تداخلات نسبت به احقاق حق کشاورزان اقدام گردد.

7- با توجه باینکه روستاها زمین کشاورزی زیادی دارند و طبق سند رسمی مساحت آنها مشخص می باشد در صورت تحویل مقدار زمین به کشاورزان ایا مازاد زمین را به خود سهامداران آن روستا می دهند؟

پاسخ- بله- بدون شک تعیین تکلیف مازاد اراضی براساس قوانین جاری کشور صورت خواهد گرفت .

8-با توجه به قانون ثبت ، زمین های زراعی زیر هفت هکتار ثبت و سند نمی شوند در این صورت ایا طرح قابل اجرا است؟

برای سنددار کردن اراضی کشاورزی مسلما می بایست حدنصاب مندرج در آیین نامه قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی رعایت گردد.بدیهی است امکان سند دار کردن اراضی کمتر از حدنصاب با رعایت مقررات مربوطه بصورت مشاعی امکان پذیر می باشد.

9-حدنصاب تفکیک اراضی کشاورزی و باغات در استان بوشهر:

پاسخ : براساس تصویب نامه شماره 159467/ت 52166 هـ مورخ 15/12/95 هیئت محترم وزیران حدنصاب تفکیک اراضی کشاورزی و باغات در شهرستان های مختلف استان بوشهر بشرح زیر می باشد:

شهرستان

زراعی ابی

زراعی دیم

باغ ابی

باغ دیم

بوشهر

3.5

30

2.5

10

تنگستان

3.5

30

2.5

10

جم

3.5

30

2.5

10

دشتستان

4.5

30

3.5

10

دشتی

3

30

2.5

10

دیر

3

30

2.5

10

دیلم

3.5

30

3

10

عسلویه

3

30

2.5

10

کنگان

3

30

2.5

10

گناوه

4

30

2.5

10

 

10-اثربخشی و نتایج حاصل از اجرای طرح:

الف-سرعت در پاسخ گویی به ارباب رجوع و حذف بسیاری از ماموریت های مربوط به بازدید از اراضی

ب- تهیه نقشه مورد نیاز پروژه های در دست اقدام سازمان جهاد کشاورزی از جمله پروژه های آب و خاک(شبانکاره و آبپخش) و شهرکهای کشاورزی، رفع تداخلات اراضی مستثنیات و دولتی ، طرح پایش اراضی کشاورزی در شهرستان های گناوه و دشتی

ج- پاسخگویی دقیق تر و سریعتر به استعلامات مربوطه

د- در نهایت پس از تایید نقشه ها توسط سازمان نقشه برداری کشور ، این نقشه ها پس از تعیین تکلیف اراضی مازاد و در صورتی که کلیه مجاورین زمین نسبت به اظهار اراضی خود اقدام نموده باشند ، مبنای صدور سند مالکیت ( بصورت ششدانگ یا مشاعی با توجه به حدنصاب مقرر در قانون) قرار خواهند گرفت

 

 

11- نحوه همکاری در اجرای طرح توسط مالکان محترم اراضی کشاورزی

الف- بخشداران ، دهیاران و اعضای محترم شورای اسلامی روستاها نسبت به معرفی طرح به مالکان محترم با مشاوران طرح که می بایست دارای کارت شناسایی ممهور به مهر مدیریت امور اراضی باشند ، نهایت همکاری را مبذول فرمایند.

ب- شرکت در دوره آموزشی که جهت تشریح اهداف و نحوه اجرای طرح با همکاری مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان ، رییس مرکز جهاد کشاورزی ، دهیاران و اعضای محترم شورای اسلامی روستاها تشکیل می شود.

ب-اظهار اراضی توسط مالکان محترم در بازه زمانی اعلام حضور مشاور در روستا صورت گیرد

ج-از آنجاکه اجرای شیوه نامه اجرایی ماده 8 آیین نامه اجرایی ماده 54 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور منوط به اظهار کلیه مالکان اراضی کشاورزی هر روستا می باشد ، لذا اظهار کلیه اراضی توسط مالکان الزامی می باشد.بدیهی است در صورت اتمام بازه حضور مشاور در روستا، مسئولیت تاخیر در اجرای شیوه نامه رفع تداخلات با مالکان محترم می باشد.( خیلی مهم)

د-مشخص کردن مرز قطعات اراضی کشاورزی صرفا با تنبور الزامی است.

12- مالیات بر اراضی کشاورزی :

پاسخ : مطابق ماده ۸۱ قانون مالیاتهای مستقیم ، درآمد حاصل از کلیه فعالیت های کشاورزی ، احیای مراتع و جنگلها و باغات اشجار از پرداخت مالیات معاف می باشند ضمنا به موجب ماده ۶۵ همین قانون نقل و انتقال قطعی املاک که در اجرای قوانین و مقررات اصلاحات اراضی به عمل آمده و یا خواهد آمد مشمول مالیات نخواهد بود .

13-سایر

شایان ذکر است در نهایت نقشه های تولید شده در اجرای طرح کاداستر اراضی کشاورزی صرفا جهت سنددارشدن اراضی کشاورزی و باغات فاقد سند مالکیت به اداره کل ثبت اسناد و املاک استان صادر خواهد شد و همچنین از نقشه های تهیه شده جهت برنامه ریزی دقیق تر در بخش کشاورزی و خدمت مطلوب تر به کشاورزان عزیز مورد استفاده قرار خواهد گرفت .

نکته مهم :همه مالکان اراضی کشاورزی که دارای هرگونه سند مالکیتی اعم از تک برگی ، دفترچه ای ، اصلاحات ارضی ، خالصجات ، سند دست نویس و ... هستند در اجرای این طرح می بایست اراضی خود را اظهار نمایند.بدون شک با اطلاع از مساحت واقعی اراضی کشاورزی استان امکان برنامه ریزی دقیق در بخش کشاورزی و تامین نهاده ها و تسهیلات اعتباری و ...متناسب با وضعیت اراضی کشاورزی استان میسر خواهد گردید.

اداره مهندسی و حدنگاری مدیریت امور اراضی

 

 

 

 

 

 

کمیته بهره‌وری
کمیته بهره‌وری سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر
گزارش عملکرد سازمان
سازمان جهادکشاورزی به تفکیک سال
مناقصات سازمان
جهت مشاهده لیست مناقصات بر روی لینک زیر کلیک کنید
هواشناسی


خدمات قابل ارائه توسط مراکز جهاد کشاورزی
توصیه های کشاورزی
مرجع رسیدگی به پیشنهادات، انتقادات ، شکایات

آمار بازدید
آنلاین :۱
بازدید امروز : ۱
بازدید دیروز : ۰
بازدید ماه : ۱
بازدید کل : ۱
آدرس IP : ۳٫۲۳۵٫۶۰٫۱۹۷
آخرین بروزرسانی : ۱۴۰۲/۹/۱۵