۵۶۵ هزار تن گوجه فرنگی در استان بوشهر برداشت شد
معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر گفت: از آبان ماه سال گذشته تاکنون ۵۶۵ هزار تن محصول گوجه فرنگی خارج فصل در این استان برداشت شده است.
كدخبر: id-1654
تاريخ: 2022-03-19 12:32:45

کبری توکلی افزود: این میزان محصول در سطح ۱۱هزار و ۴۰۰ هکتار مزارع گوجه فرنگی تولید شده که ۸۰ هزارتن مربوط به تولید پاییزه و ۴۸۵ هزار تن تولید زمستانی است.

وی اضافه کرد: برداشت از سطح ۲۰۰ هکتار کشت بهاره با پیش بینی تولید ۱۰ هزار تن نیز هم اکنون آغاز شده که تا اواخر اردیبهشت ماه ادامه دارد.

توکلی یادآور شد: از مجموع تولید محصول گوجه فرنگی سالانه در استان بوشهر ۱۴۰ هزار تن توسط کارخانه‌های فرآوری و رُب، ۱۵۰ هزارتن صادرات و مابقی مصرف تازه خوری دارد  و در بازارهای داخلی و سایر استان‌ها با توجه به خارج از فصل بودن برای تعدیل و تنظیم بازار ارسال می‌شود.

وی اضافه کرد: کشت گوجه‌فرنگی در استان بوشهر به‌صورت پاییزه، زمستانه و بهاره انجام و برداشت محصول نیز از آبان آغاز و تا اردیبهشت ماه سال بعد ادامه دارد و کمترین میزان برداشت مربوط به آبان ماه و بیشترین میزان برداشت در دی ماه است.

در استان بوشهر ۳۱۴ هزار و ۳۲۰ هکتار زمین‌های زیر کشت محصولات زراعی و باغی است و تولیدات اصلی این استان ۱۶۰ هزار تن خرما از سطح ۳۴هزار و ۶۰۰ هکتار نخلستان و حدود ۶۰۰ هزار تن گوجه فرنگی از سطح ۱۱هزار و ۴۰۰ هکتار  است.

در مجموع سالانه بیش از یک میلیون تن انواع محصولات کشاورزی شامل سبزی و صیفی و جالیز در استان بوشهر تولید می‌شود.