برگزاری کارگاه آموزشی اجرای طرح کاداستر در شهرستان دشتستان
اجرای طرح کاداستر باعث کاهش جرائم مربوط به امور ملکی مانند سندسازی، تصرفات غیرمجاز، فروش مال غیر و ... می شود.
كدخبر: id-695
تاريخ: 2018-10-29 11:02:40

منصور نوذری گفت: کارگاه آموزشی اجرای طرح کاداستر با حضور 24  نفر از کشاورزان در شهرستان دشتستان نفر برگزار گردید.

نوذری افزود: در این کارگاه آموزشی شرکت کنندگان با چگونگی اجرای طرح کاداستر در زمین های کشاورزی و نحوه همکاری با مجری طرح آشنا گردیدند.

وی اظهار داشت: حدنگار ( کاداستر ) فهرست مرتب شده اطلاعات مربوط به قطعات زمین است که مشخصه های زمین مانند اندازه، کاربری، مشخصات رقومی، ثبتی و یا حقوقی به نقشه بزرگ مقیاس اضافه شده است.