ورود اطلاعات سبزی و صیفی به سامانه جامع پهنه بندی
سامانه مدیریت سبزی و صیفی با هدف احصاء دقیق آمار و اطلاعات بخش سبزی و صیفی با محوریت گوجه فرنگی در جهت پیاده سازی الگوی کشت و تنظیم بازار و همچنین مدیریت تولید این محصولات در استان های جنوبی )طرح استمرار( طراحی و راه اندازی گردیده است.
كدخبر: id-700
تاريخ: 2018-11-03 08:09:57

محمدتقی منوچهری گفت: سامانه جامع پهنه بندی ومدیریت داده های کشاورزی سبزی و صیفی با محوریت گوجه فرنگی یکی از اولویت های فعلی سازمان است که با همکاری تمامی معاونت های تخصصی خصوصا معاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی و معاونت بهبود تولیدات گیاهی و کارشناسان پهنه مراکز جهاد کشاورزی حوزه های مرتبط با این محصولات و با پیگیری و گزارش گیری مستمر توسط مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی و مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان ها صورت می گیرد.

در راستای ابلاغ مقام عالی وزارت و متعاقب آن معاون محترم وزیر در امور زراعت مبنی بر ورود و ثبت اطلاعات سبزی و صیفی با محوریت گوجه فرنگی در سامانه جامع پهنه بندی و مدیریت داده های کشاورزی، جلسه ای با حضور رییس سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر، رییس گروه سیب زمینی و پیاز معاونت زراعت وزارت جهاد کشاورزی، معاونین و مدیران ستادی سازمان جهاد کشاورزی استان، مرتبط برگزار گردید